İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türk Dili ve Edebiyatı Proje Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

9.,10., 11. ve 12. Sınıflar Proje (Yıllık Ödev) Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları 5
Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Proje (Yıllık Ödev) Konuları
•  Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme.
•  Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme.
•  Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi.
•  Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması.
•  Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi.
•  Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi.
•  Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması.
•  Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması.
•  Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması.
• Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili proje çalışması.
• Verilen metinlerdeki ses olaylarını açıklayarak, sunum haline getirme.
• Noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının şemalandırılması ve verilen örneklerle incelenmesi.
• Çevremizdeki olumlu iletişim örneklerinin fotoğraflanması ve paragraflar şeklinde anlatılması.
• Verilen metinlerdeki kelimelerin anlamlarına göre incelenmesi.
• Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının şema, resim, slayt, yazı olarak gösterilmesi.
• Seçilen bir hikâyedeki cümlelerin şekil bakımından incelenmesi
• Seçilen örnek şiirlerde kelimelerin anlamlarının incelenmesi.
• Vücudun organlarıyla ilgili deyimlerin bulunarak, gösterime uygun bir şekilde sunulması.(Oyuncak bebek üzerinde.)
• Noktalama işaretlerinin gösterime uygun bir şekilde (ahşap, karton, kumaş, boya gibi malzemelerle) sunulması.
• Herhangi bir konu etrafında “Benim Kitabım “çalışması yapılması.
• Edebiyat içerikli blog, web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
• Edebi sanatların (söz sanatlarının) açıklanması, örnek metinlerde incelenmesi.
• Aşağıdaki belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Nurullah GENÇ – Yağmur
Sezai Karakoç – Ey Sevgili
Necip Fazıl KISAKÜREK – Sakarya Türküsü
Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma
Fuzûlî’den veya Bâkî’den bir gazel
Yunus Emre’den bir ilahi
• Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi
• Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi
• Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
• Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması
• Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması
• Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi
• Öğretici metin türlerinin araştırılması (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
• Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük).
*Dil ve Anlatım içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
•   Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
. Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili proje çalışması.
. Verilen metinlerdeki ses olaylarını açıklayarak, sunum haline getirme.
. Noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının şemalandırılması ve verilen örneklerle incelenmesi.
. Çevremizdeki olumlu iletişim örneklerinin fotoğraflanması ve paragraflar şeklinde anlatılması.
. Verilen metinlerdeki kelimelerin anlamlarına göre incelenmesi.
. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının şema, resim, slayt, yazı olarak gösterilmewesi.
. Seçilen bir hikâyedeki cümlelerin şekil bakımından incelenmesi
. Seçilen örnek şiirlerde kelimelerin anlamlarının incelenmesi.
. Vücudun organlarıyla ilgili deyimlerin bulunarak, gösterime uygun bir şekilde sunulması.(Oyuncak bebek üzerinde.)
. Noktalama işaretlerinin gösterime uygun bir şekilde (ahşap, karton, kumaş, boya gibi malzemelerle) sunulması.
. Herhangi bir konu etrafında “Benim Kitabım “çalışması yapılması.

Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları 6
Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Proje (Yıllık Ödev) Konuları

•  Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından önemini araştırma.
•  Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
•  Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikayenin incelenmesi.
•  Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
•  Nasrettin Hoca fıkralarını hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
•  Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
•  Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
•  Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
•  Türk halk hikayelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikayelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.

•  Dede Korkut hikâyelerinin incelenerek, sunum haline getirilmesi.

•  Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
•  Televizyondaki edebiyat programları listesi ve birinin izlenerek yazılması.

•  Anlatıma hazırlanma,anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
•  Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
•  Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
•  Coşku ve heyecana bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.

•    Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı

•    Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi

•   Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi

•  Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•  Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.

•  Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•  Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•  Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
•  Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
• Farklı temalarda (vatan sevgisi, şehitler, 15 Temmuz, anne sevgisi vb.) şiir antolojileri oluşturma.
• Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi (dosya halinde)
• Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.
• Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.
• Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.
• Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.
•Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.
• Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.
• Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
• Kayseri konulu şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
• Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
• Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)
• Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
• Türkülerimizin hikâyeleri
• Şiirlerin hikâyelendirilmesi

•   Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
•   Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
•   Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
•   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.

Belirlenen bir metin üzerinde sıfatları gösterebilme, sıfatların yapısı konularında uygulamalar yapma.
•   TYT-AYT’de anlatım türleri konusunda çıkan son 5 yılın sorularını derleme.
•   TYT-AYT’de sözcük türleri konusunda çıkan son 5 yılın soruları derleme.  

. Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.
. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.
. Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.
. Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.
· Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti

Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları 3
Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Proje (Yıllık Ödev) Konuları

• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
• Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
• Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
• Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
• Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
• Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
• Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından inceleme:
Eylül (Mehmet Rauf)
Elhânı- Şitâ (Cenap Şehabettin)
• Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
• Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
• Ömer Seyfettin’in 5 hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
• Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR)
Memleket Hikayeleri (Refik Halit KARAY)
Küçük Ağa (Tarık BUĞRA)
Zeytindağ (Falih Rıfkı ATAY)
• Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.
• Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com, blog)
•   Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
•   Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
•   Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bunan ses olaylarının incelenmesi.
•   Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Necip Fazıl Kısakürek’in hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
•   Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
•   Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
•   Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
•   Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
•   Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
•   Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
•   Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
•   İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
•   Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması . Bu konuda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
•   Belirlenen bir hikayedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
•   Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.
• Dil ve Anlatım içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)

Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları
Türk Dili ve Edebiyatı Proje, Yıllık Ödev, Konuları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Proje (Yıllık Ödev) Konuları

• Edebiyat Beyaz perdede (Sinemaya uyarlanmış edebi eserlerin okunması ve akabinde filmlerinin seyredilerek karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi. ) (3 eser)

• Edebiyat Sahnede (Edebiyat eseri ve oyunlaştırılmış uyarlaması karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi.)

• Attila İlhan’ın “İhtiyarlar Baladı”, Orhan Veli’nin Kitabe-i Sengi Mezar adlı şiirlerinden birini seçip öyküleme ve betimleme tekniklerini kullanarak bir öyküye dönüştürme

• Dünya Edebiyatı ile Türk Edebiyatı eserlerinin yazar, dil anlatım, konu, tema, üslup vs. yönlerinden karşılaştırılması (2 eser)

• İstediğiniz bir konuda 30 dakikalık bir radyo programı hazırlayınız.( konuk, cd serbest)

• Hüseyin Rahmi Gürpınar ile M.Şevket Esendal’ın yapıtlarında konuşma dilinin incelenmesi.

• Cahit Külebi, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Arif’in şiirlerinde “Anadolu” temasının incelenmesi.

• Yazılan şiir ve öykülerden bir dergi hazırlanması, eserlerin değerlendirilmesi.

• Kültür ve sanat dergilerinden ikisinin karşılaştırılmalı incelenmesi ve tanıtılması. • Edebiyat içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog) 

Belirlenen bir öykünün tiyatroya çevrilmesi  

  Bilim, sanat alanında herhangi bir konferansa katılıp konferansın cd ortamına geçirilmesi veya kitapçık haline getirilmesi  

Öğrencinin belirleyeceği bir konuda kendisinin bilimsel bir yazı yazması  

Öğrencinin belirleyeceği bir konuda kendisinin bilimsel bir yazı yazması  

Herhangi bir münazara konusunu ele alıp iki farklı görüşü de savunan münazara yazılması  

Öğrencinin kendi yöresine ait bir masalı derleyerek yazıya geçirmesi  

• TYT-AYT’de anlatım türleri konusunda çıkan son 5 yılın sorularını derleme.
• TYT-AYT’de sözcük türleri konusunda çıkan son 5 yılın soruları derleme.

  Herhangi bir münazara konusunu ele alıp iki farklı görüşü de savunan münazara yazılması

Kaynak: Edebiyat Öğretmeni , Fevziye Mektepleri , www.efgan.net

TÜBİTAK 4006 Türkçe Edebiyat Sergi Proje Örnekleri

TÜBİTAK 4006 Kültürel Miras Proje Örnekleri

TÜBİTAK 4006 Değerler Eğitimi Proje Örnekleri

Mission News Theme by Compete Themes.