Tübitak-4006-Sergisi-Türkçe-Edebiyat-Projeleri

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Örnekleri – Türkçe

4006 – TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI BİLİM ŞENLİĞİ PROJE BAŞVURU FORMU

Alt Proje Adı: Türkilizce!
Alt Proje Türü: İnceleme
Alt Proje Alanı:   Kültürel Miras  
Alt Proje Amacı: Türkçenin doğru kullanımını vurgulamak, yazım yanlışlarını ve yabancı sözcük kullanımını azaltmak. Bu yanlışlar dil kirliliğine ve bize miras bırakılan Türkçeyi yanlış kullanmamıza sebep olduğundan dolayı yapılan bu yanlışlar dilimizi kirletmektedir. Amacımız bu konuda insanları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmaktır.  Nasıl bir insan kimliksiz yaşayamazsa bir toplumda dilsiz yaşayamaz ve o toplum yok olmaya mahkum olur.
Alt Proje Yöntemi: İlk olarak gazetedeki yazım yanlışlarını ve yabancı sözcükleri tespit edeceğiz. Daha sonra isimleri yabancı olan kafe, mağaza, market gibi yerlerin fotoğraflarını çekeceğiz. Eva, karton, yapıştırıcı kullanarak yanlışlar defterimizi oluşturacağız. Kestiğimiz yazım yanlışları, yabancı sözcükleri ve çekeceğimiz fotoğrafları yanlışlar defterine yapıştıracağız. Yanlışlar defterini  oluşturma amacımız konuyu somut bir hale getirmektir. Aynı zamanda da insanların kendilerini  test etme ve konuya hakim olmaları için küçük bir oyun hazırlayacağız.
Alt Projeden Beklenen Sonuç: Hazırladığımız bu projede insanların günlük hayatta yaptığı yazım yanlışları ve yabancı sözcük kullanımının azaldığını görmeyi umuyoruz. İnsanların dikkatini çekmeyi, bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Dilimizin ne kadar önemli bir dil olduğunu insanlara vurgulayacağız. Türkçe özellikle günümüzde İngilizcenin işgali altındadır. Dilimizin kimliğimiz olduğunu ve kimliksiz bir toplumun olmayacağını, olmadığı zaman o toplumun yok olacağına dikkat çekmek istiyoruz.
Anket Çalışması Yapılacak mı?: Hayır
Anket Çalışması Yapılacak mı?: Hayır

BAŞVURAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Efkan Doğan

BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN

ADI SOYADI:                                                             SINIFI:

 1. H. KÜBRA POLAT                       10/A
 2. FATMA BUSE YILDIZ                 10/A
 3. FEYZANUR ASLANTAŞ             10/A
 4. ŞÜHEDA ATAY                            10/A

4006 – TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI BİLİM ŞENLİĞİ PROJE BAŞVURU FORMU


Tübitak 4006 Sergisi Türkçe Edebiyat Projeleri

4006 – TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

PROJE BAŞVURU FORMU

Alt Proje Adı: Askıda Kitap
Alt Proje Türü: Tasarım
Alt Proje Alanı:   Değerler Eğitimi  
Alt Proje Amacı: Bu projede bizim asıl amacımız insan topluluklarının daha çok kitap okuması ve daha çok bilinçlenmeleri için bu projeyi yaptık. Okulumuzda uygulamak istedik. Maalesef  bizim ülkemizin kitap okuma alışkanlığı olmadığı için bu proje sayesinde öğrencilerimiz daha çok kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerinde yardımcı olacaktır.
Alt Proje Yöntemi: Öncelikle askıda kitap için bir kitaplık yapacağız bu kitaplığı yaparken kullanacağımız malzemeler ise tahta, menteşe, yapıştırıcı ve kesici aletlerle yapacağız. Tahtaya şekil verip bu tahtaları birbirlerine birleştirerek raflar halinde kitaplık yapmak. Bu kitaplığı okulun koridorlarından birine yerleştirmektir.
Alt Projeden Beklenen Sonuç: Askıda kitap projemizin sonucunda insan topluluklarının daha çok kitap okuması ve insanların internet yerine kitaplardan bilgi almalarını sağlamaktır. Okuldaki öğrencilerin kitabı olmadığında kitap alıp okuyabilecekleri bir kitaplık olduğunu bilmeleridir. İnsanlara paylaşım duygusunu öğretmek kitap alıp vererek paylaşmanın önemini anlamalarını sağlayacağız. Kitap alacak durumu olmayanlar  içinde bir avantaj olacaktır. Kısaca askıda kitap projesinden beklenen sonuç insanların daha çok kitap okumasıdır.
Anket Çalışması Yapılacak mı?: Hayır
Anket Çalışması Yapılacak mı?: Hayır

BAŞVURAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Efkan Doğan

BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN

ADI SOYADI:                                       SINIFI:

 1. Sebile Yur                                                      11/A
 2. Ümmügülsüm Bulut                                    11/A
 3. Fatma Baysal                                                11/D                                   

                                       

4006 – TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

Alt Proje Adı: Etimoloji (Kelime Köken Bilgisi)
Alt Proje Türü:  İnceleme
Alt Proje Alanı:   Kültürel Miras  
Alt Proje Amacı: Kelimeler yüzyıllar içerisinde değişikliklere uğrarlar. Geçmiş zamandan günümüze kadar gelen unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş kelimelerdeki değişimin toplumumuzda  pek bilmediğinin farkına vardık ve bu konu ile ilgili araştırmalar yaparak toplumumuzun kültürel mirasının bir dalı olan bu konuyu günümüz insanlarına sunacağız ve bu konunun farkına varılmasına yol açacağız.
Alt Proje Yöntemi: Öncelikle bu konu ile ilgili belirli kaynaklardan bilgi edineceğiz. Bu konuyu toplumumuza ne kadar kelime ile açıklayabileceğimizi kararlaştıracağız. Daha sonra seçmiş olduğumuz tahmini 15 kelime için etimoloji bilgi kartları hazırlayacağız. Bu kartları hazırlarken renkli reklam kağıtları, mukavva ve renkli kalemler kullanıp bu malzemelerle göze hitap etmesi için yelpaze haline getirip bu kağıtlar sayesinde topluma sunacağız.    
“Şimdi” kelimesinin tarih içinde değişimini örnek verebiliriz.
Örnek:  amatı  > emeti  > emti  > imti  > imdi  > şu imdi  > şimdi   
Bir başka örnek “iyi” kelimesi:  edgü  > egü   > egi  > igi  > iyi  > ….i
Alt Projeden Beklenen Sonuç: Hazırladığımız projede ilk aşamada yelpazenin takılmadan dönüp dönmediğini kontrol edeceğiz ve eksiklerimizi tamamlayacağız. Okulumuz öğretmenlerine yelpazemizi projeden önce sunarak görüşlerini alacağız. Bu sayede daha fazla ekleme yaparak projemizi genişleteceğiz. Beklediğimiz sonuç ise günümüz  insanlarının kültürel mirasımızın dalı olan etimolojiyi hatırlatmak, bilmeyen kişilere bu konu hakkında bilgi vermek ve kültürel mirasımız olan etimolojinin unutulmamasını sağlamayı umuyoruz.
Anket Çalışması Yapılacak mı? Hayır
Anket Çalışması Yapılacak mı? Hayır

BAŞVURAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI:  Efkan DOĞAN

BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN

ADI SOYADI:                   SINIFI:                  

Zeliha TÜN                                    10/C

Sena Nur ALTAY                          10/C

Sümeyye DEMİRCİ                      10/C

Etimoloji için kaynak bilgi >>>


Tübitak 4006 Sergisi Türkçe Edebiyat Projeleri

4006 – TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

Alt Proje Adı: GÖK TÜRKÇE
Alt Proje Türü: İnceleme
Alt Proje Alanı:   Kültürel Miras  
Alt Proje Amacı: Dil bir milletin en önemli kültür taşıyıcısıdır.Türklerin ilk alfabesi olan Göktürk alfabesinin günümüzde kullanabilirliğini incelemek ve bu alfabeyi insanlara tanıtmak istiyoruz.
Alt Proje Yöntemi: İnsanlara Göktürk alfabesini tanıtmak, okulumuzda Göktürk alfabesini eğlendirici ve bilgilendirici bir hale getirmektir. Renkli kâğıtlarla alfabenin harflerini yazıp daha sonra gelen kişilerin ismini Göktürk alfabesi olarak yazıp birleştirilecek. Yapacağımız proje öğrencilerin yanımıza gelerek bize isimlerini söyleyeceklerdir. Önümüzde Göktürk alfabesinin yazıldığı küçük kartlar vardır. Öğrencilerin isimlerine göre sıralayacağız. Ayrıca bilgisyara Göktürkçe font yükleyip bilgasayarda ziyaretçilerin isimlerini yazıp göstereceğiz, isteyenlere yazıcıdan çıktı alıp vereceğiz.
Alt Projeden Beklenen Sonuç: Bu alfabeyi proje ile sunmaktaki beklentimiz bu bilgileri ileriye taşımak, nesilden nesile Göktürk alfabesini aktarabilmek, taşıyabilmektir. Bunun sonucunda kişide tarihi izler bırakabilmek için Türklükteki en önemli alfabelerden birisi de Göktürk alfabesinin kıymetinin bilinmesidir. Kişide tarihin gelişimini görebilme, düşünebilme, yorumlayabilme özelliklerini geliştirir. Göktürk alfabesini insanlara ve çocuklara öğretmek ve eğlen celi hale getirmeyi hedefliyoruz ve umut ediyoruz.
Anket Çalışması Yapılacak Mı?: Hayır.
Anket Çalışması Yapılacak Mı?: Hayır.

BAŞVURAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Efkan DOĞAN

BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN

ADI SOYADI:                                 SINIFI:

 1. FATMA NİSA TEMİR                         10/B
 2. SEMA NUR DEMİR                            10/B
 3. SUDENAZ KESKİN                            10/C
 4. HASİBE KARABACAK                       11/B

4006 – TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU
Alt Proje Adı: En Edebî Kitap Kur’an-ı Kerim
Alt Proje Türü: İnceleme
Alt Proje Alanı: Kültürel Miras

Alt Proje Amacı:
Kur’an-ı Kerim’i gençlere sevdirebilmek için , onların bu kutsal kitabı sadece dini ve manevi anlamı olan günlerde raflardan çıkarıp okumalarından ziyade; onları bu sıradanlıklardan sıyırarak en büyük ve kusursuz yazar olan Allah’ın anlattıklarını bir edebi eser gözüyle incelemelerini sağlayıp gençlerde farkındalık yaratma gayesindeyiz.

Alt Proje Yöntemi:
Türkçe derslerinde gördüğümüz en başta şiir , hikaye gibi edebi tür ve söz sanatlarıyla kutsal kitabımızı bağdaştırarak ,farklı bir bakış açısı ve yöntemle öğrencilerin dikkatini çekeceğiz. Örneğin Kur’an-ı Kerim’den çeşitli ayet ve sure örneklerini inceleyerek yazılı-görsel materyallerle desteklediğimiz bir stant oluşturup aslında neden Dünyanın en güzel edebi türlerini barındıran bir kitap olduğunu ; kafiyelerindeki kusursuz ahengiyle ,oluşturduğu dizeleriyle , ezgisiyle mükemmel bir edebi eser olduğunu öğrencilere öğreteceğiz. Bunu da Türkçe öğretmenimiz ve meslek dersleri öğretmenlerimizin işbirliği ile gerçekleştireceğiz.

Alt Projeden Beklenen Sonuç:
Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinden uzaklaşıp popüler kültürün yaşam kalıbında savrulan gençlerin bir yandan da kişiye bir şey kazandırmayacak nitelikteki yazılı ve işitsel ürünlerden uzaklaşmalarını sağlayıp ; onlar adına bir farkındalık yaratarak Müslüman bir toplumun içerisinde sarılabilecekleri tek kaynağın Kur’an-ı Kerim olacağı hususunda gençlerimizi bilinçli hale getirebiliriz. Ayrıca uygulanacak bu projenin sonucunda ileriki yıllarda Kur’an-ı Kerim’den ayet ve surelerin birer metin olarak Türkçe dersi kitaplarında ; kutsal kitabımızın içeriğini öğrencilere kavratmış olacağız.

Anket Çalışması Yapılacak mı?: Hayır.

BAŞVURAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI: Cüneyt BEYKÖYLÜ
BAŞVURU SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN
ADI SOYADI – SINIFI:
1. Meryem TIROĞLU 7/A
2. Fatma Nur Zehra ÖZEN 7/A
3. Sümeyye KELEŞ 7/A

Taceddin Veli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi – Kayseri

Efkan DOĞAN Aralık 2019 Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni


TÜBİTAK tarafından kabul edilip uygulanan projeler.

TÜBİTAK 4006 Kültürel Miras ProjeleriTÜBİTAK 4006 Kültürel Miras Proje Örnekleri

TÜBİTAK 4006 Değerler Eğitimi ProjeleriTÜBİTAK 4006 Değerler Eğitimi Proje Örnekleri

Türk Dili ve Edebiyatı Proje (Yıllık Ödev) Konuları