YGS Türkçe, LYS-3 Türk Edebiyatı Konu Dağılımları 2010- 2017

YGS Türkçe, LYS-3 Türk Edebiyatı Konu Dağılımları 2010- 2017

YGS Soru Dağılımı   Türkçe Konular   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Sözcük Anlamı   3   3   2   3   3   –   2   3  
Cümle Anlamı   7   6   7   7   6   6   6   7  
Paragraf   20   20   23   20   23   29   24   20  
Anlatım Bozukluğu   1   1     1     –   2   1  
Yazım Kuralları   2   2     2   1   1   1   2  
Noktalama İşaretleri   2   2   1   1   1   1   1   1  
Dil Bilgisi   5   5   5   5   5   2   3   5  
Deyim ve Atasözü       1       –      
Ses Olayı     1   1   1   1   1   1   1  
Toplam   40   40   40   40   40   40   40   40  
LYS-3   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   KONULARI   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  
Sözcüğün ve Söz Öbeklerinin   Anlamı   2   2   1   1   –   –   4   3  
Cümlede Anlam   2   3   4   3   2   2   3   2  
Ses Bilgisi, Yazım Kuralları,   Noktalama İşaretleri   2   2   1   1   1   2   2   2  
Sözcüğün Yapısı     1   1   1   –   1   1   1  
Sözcük Türleri   1   1   1   3   1   2   2   2  
Cümlenin Öğeleri     1   1   –   1       1  
Cümlenin Türleri ve   Cümlenin Yapısı   1   –   1   1   –   2     2  
Anlatım Bozuklukları     –   1   1   –   –   –   –  
Paragrafın Yapısı, Paragrafın   Yorumu   10   7   8   9   12   6   10   11  
Anlatım Biçimleri ve   Düşünceyi Geliştirme yolları     4   4   2   –   4      
Edebiyat Bilgileri   8   9   5   6     12   6   4  
Edebi Sanatlar   1   –   1   1   2   2   2   2  
İslamiyet Öncesi ve İslamiyet   Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı   6   5   8   7   1   –   9   5  
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı   23   19   19   19   22   23   16   21  
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar     2   –   2   1   –   1   –  
TOPLAM   56   56   56   56   56   56   56   56