www.wordwall.net/tr/edebiyat/oyunları WEB 2.0 Oyun sitesine ücretsiz üye olarak kendi edebiyat, tarih, fen, matematik, kimya oyununuzu yapabilirsiniz. Öğrencilere ödev verip kendi oyunlarını hazırlatabilirsiniz. Hazırlaması çok kolay. Sorular ve cevapları kısa olmalı yoksa okunmuyor.

www.wordwall.net/tr/edebiyat/oyunları , www.wordwall.net/tr-tr/şiir , www.wordwall.net/fizik

www.web2araclari.com/category/oyun/ , www.webegitimaraclari.com/category/oyunileogrenmearaclari/ ve www.egiteknoloji.com/web-2-0-araclari-listesi.html sitelerinden çok daha fazla eğlenceli ders içerikleri- oyun- yarışma oluşturabileceğiniz uygulama ve WEB 2.0 aracına/sitesine ulaşabilirsiniz.


EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2022 – 213
SÜRMENE HASAN SADRİ YETMİŞBİR ANADOLU LİSESİ
KÜBRA ŞEN
Uygulama Özeti: “Oyunlarla Edebiyat”. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerin edebiyat dersine ait kavramları, yazarları, yazarların eserlerini oyunlarla öğrenmesini, derste öğrendikleri teorik bilgileri oyunlarla pekiştirmesini amaçlayan bir dizi eğitsel materyali içermektedir. Bu materyaller; edebiyat dersine ait kavramları, yazarları, eserleri, Türk edebiyatının dönem özelliklerini içeren “Edebiyat Tombalası” , Türk Dili ve Edebiyatı dersinde müfredat kapsamındaki yazarları ve eserlerini içeren “Ben Kimim?” , Türk edebiyatının dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini içeren “Dedektif”, Türk edebiyatı dersindeki bilgileri içeren “Doğru mu, Yanlış mı?” isimlerindeki eğitsel materyallerdir. Bu materyaller eğitim yılı içerisinde öğrenilen yeni bilgilerle sürekli gelişir, ünite sonlarında yeni bilgilerle materyaller zenginleşir. Uygulama sonunda öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrendikleri bilgileri oyunlarla pekiştirmesi temel amaçtır.
Mevcut Durum: Bireylerin ilgileri bilgi çağında dönüşerek değişmiş ve farklılaşmıştır. İletişim araçlarının hızla gelişmesi, bireylerin ihtiyaçlarının farklılaşması eğitimde farklı yöntem ve tekniklerin işe koşulmasını gerekli kılmıştır. Bireylerin ilgilerini eğitim içeriğine çekmek veya eğitim içeriğine ilişkin kalıcı öğrenmeleri sağlamak amacıyla eğitimde materyal kullanımı, eğitsel içeriğin drama ile sunulması gibi birçok farklı yöntem, teknik veya materyal kullanımı çağdaş eğitimin bir gereği olarak öne çıkmıştır. Dolayısıyla daha iyi bir eğitim için yeni yaklaşım, yöntem, teknik ve materyal kullanımı gerekli olmuştur.

UYGULAMA HEDEFLERİ: Oyunlar kurumsal öğrenme ile uygulama arasında önemli bir bağ kurar. Eğitsel materyaller; öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini, eğlenceli şekilde öğrenilmesini sağlar. Bu çalışma ile öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait bilgileri eğitsel materyallerle öğrenmesi, kalıcı bilgiler edinmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan tüm materyaller Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına uygundur.

HAZIRLANAN MATERYALLER:

Edebiyat Tombalası: Edebiyat tombalası 20 adet tombala kartından oluşmaktadır. Bu kartlarda edebiyat dersiyle ilgili bilgiler, yazarlar, eserler ve kavramlar bulunmaktadır. Farklı bir torbanın içinde ise soru kartları vardır. Bir öğrenci sınıfa kartları dağıtır. Oyun 20 kişilik bir sınıfta bireysel olarak oynanabileceği gibi 40 kişilik bir sınıfta 2 kişilik gruplarla da oynanabilir. Kartlar öğrencilere dağıtıldıktan sonra bir öğrenci soru kartlarını torbadan çeker ve sınıfa okur. Cevap hangi kartta ise öğrenci soru kartını cevabın üstüne koyar. Bu şekilde oyun oynanır. Oyunun sonunda her tombala kartıyla aynı renk olan bilgi kartları gruplara dağıtılır. Bilgi kartları sayesinde öğrenciler eksik bilgilere kolayca ulaşmış olacaktır.

Ben Kimim? : Bu oyun iki adet fotoğraf tabakasından oluşmaktadır. Bu tabakaların her birinde sekiz yazarın fotoğrafı bulunmaktadır. Yazarların fotoğrafları iki tabakada aynıdır ancak yerleri farklıdır. Öğrenciler karşılıklı oturduklarında sadece kendi tabakalarındaki yazarları görmektedir. Öğrenci tabakasındaki yazarın ismini söylemeden yazarın özelliklerini, eserlerini ipuçlarıyla karşıdaki öğrencinin tahmin etmesini sağlar. Öğrenciler yazarları bildikçe fotoğrafları tabakalarında ters çevirirler ve tüm yazarlar bittiğinde oyun bitmiş olur. Her oyunda yazarların değişmesi için farklı 40 adet yazar fotoğrafı vardır.
Öğrenciler oyun bittikten sonra farklı yazar kartlarıyla oyunu tekrar oynayabilirler. Oyun sayesinde yazarları ve eserlerini daha eğlenceli bir şekilde öğrenmiş olacaklardır.

Dedektif: Bu oyun 3 adet büyük kart ( Bu kartların birinde Tanzimat Dönemi, diğerinde Milli Edebiyat Dönemi, diğerinde ise Servetifünun Dönemi yazmaktadır.) ve 30 adet bilgi kartından oluşmaktadır. Oyun 3 öğrenciyle oynanabileceği gibi 5 kişilik gruplarla 15 kişi de oynanabilir. Bilgi kartları ön yüzü görünmeyecek şekilde üst üste dizilmiştir. Öğrenci kartı seçer ve seçtiği kart hangi edebiyat dönemine ait bilgi içeriyorsa kartı o dönemin üstüne koyar. En çok kartı doğru edebiyat dönemine koyan öğrenci veya grup kazanır. Bu kartlarda edebiyat döneminin özellikleri olabileceği gibi dönemde eser veren yazarlar, döneme ait eserler bulunmaktadır.

Doğru mu Yanlış mı? : Bu oyun 50 adet karttan oluşmaktadır. Bu kartlarda edebiyat dersinde öğrenilen bilgiler bulunmaktadır. Bazı bilgiler doğru bazı bilgiler kartlara yanlış yazılmıştır. Oyun sınıfça oynanabileceği gibi iki kişiyle de oynanabilir. Öğrenci kartları sınıfa okur. Öğrenciler söz alarak bilginin doğru veya yanlış olduğunu söyler. Tüm kartlar bitene kadar oyun oynanabilir. Yeni üniteler öğrenildikçe kart sayısı da artacaktır.

Uygulama Sonuçları:
Materyaller, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 120 kişiye uygulanmıştır. Bu öğrenciler 10.sınıf öğrencileridir. Materyaller 30 kişilik sınıflarda uygulanabilmektedir. Uygulama öncesi öğrencilere bir ön test uygulanmıştır. Bu testte edebiyat dersine ait bilgiler bulunmaktadır.
İçerisinde 20 adet soru vardır. Bu sorular doğru yanlış, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli testlerden oluşmuştur. Uygulama sonrasında ise son test uygulanmıştır. Son test de aynı şekilde hazırlanmıştır. Ön testte 120 öğrencinin %56’sı 50 puanın altında almıştır. Son test sonuçlarında ise öğrencilerin %41’i 50 altında puan almıştır. Uygulama sonrasında öğrencilere yapılan ankette öğrencilerin % 95’i edebiyat dersinde kullandıkları materyallerle dersin daha ilgi çekici olduğunu, öğrendiklerini daha eğlenceli pekiştirdiklerini söylemiştir.
Ankette bulunan yeni ünitelerde de materyal kullanımı sorusuna öğrencilerin %95 ‘i eğitsel materyal kullanmak istediklerini belirtmiştir.

https://surmenehsyanadolu.meb.k12.tr/


https://www.facebook.com/groups/egitim.calismalarim/permalink/2427289777436251/

5.6.7. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER ve 8. SINIF İNKILAP TARİHİ 3. ÜNİTE ONLİNE OYUNLAR PDF DOSYA LİNKLERİ

NOT: PDF dosyasındaki linklere tıklayarak oyunları oynayabilirsiniz. Uyarı çıkarsa “İzin Ver” yazısına tıklayınız.

5. SINIF 3. ÜNİTE PDF LİNKİ: (15 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1p_yRYCWjoBSFC…/view…

6. SINIF 3. ÜNİTE PDF LİNKİ: (15 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1n9yHeQ0Je38QhcT4wYT…/view…

7. SINIF 3. ÜNİTE PDF LİNKİ: (11 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1cKaZyVjodfxJ0JT0qgY…/view…

8. SINIF 3. ÜNİTE PDF LİNKİ: (17 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1yASRMVqRmKRBT-O…/view…

5. SINIF 1. ÜNİTE PDF LİNKİ: (10 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1gM6WGO8D3KjlqFhk6nS…/view…

6. SINIF 1. ÜNİTE PDF LİNKİ: (11 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1x91E…/view…

7. SINIF 1. ÜNİTE PDF LİNKİ: (10 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1587TCzjs6Q2AEBTJyUp…/view…

8. SINIF 1. ÜNİTE PDF LİNKİ: (19 ADET OYUN)

https://drive.google.com/…/1KrJBMbCqE…/view…

Mustafa Karakuş

storyjumper.com ile hikaye oluştur