sabah-ola-hayrola-projesi-Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi
 • Sabah Ola Hayrola Projesi
 • PROJE ADI : SABAH OLA HAYROLA PROJESİ
  • PROJE TANITIMI:
   Öğrencilerin, bir araya geldikleri sabah törenlerinde insani, ahlaki ve İslami değerler ile tanışmalarını sağlamak için her gün ayrı bir etkinlik şeklinde öğrencilerin hazırlanıp bilgilerini ve değerleri arkadaşlarına aktarmaları şeklinde planlanmaktadır. Projede görevli öğretmenler belirlenen günlerde gerekli hazırlıkların yapılması için öğrenciler hazırlıklarını yapacaklardır.
  • 1. PROJE YÖNETİCİSİ : Memet AYGIN – Okul Müdürü
   2. PROJE EKİBİ : Recep COŞKUN, Yemen LİVANELİ, Havva KOÇ, Ruhi CAN, Ercan ÖZKUL, Rıdvan ALTUNTAŞ, Özge PAK, Özgül ATALAR, Ayşe ELMAS, Sultan Bulut TOZUN, Gülcan GÜL
   3. İLETİŞİM ADRESİ : 0232-7468661 seferihisaraihl@gmail.com
   http://usaihl.meb.k12.tr
   4. PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ:
  • Bu projenin başlatılmasının sebebi: Öğrencilerimizin sabah toplantılarında, kendilerini tanımaları, ahlaki, insani değerlerini öğrenmelerini sağlamak;
   Peygamberimizin hadislerinin öğrenciler tarafından bilinirliğini artırmak
  • Öğrencilere gerekli bilgileri sabahın zindeliği ile vermek.
  • 5. PROJENİN AMACI:
  • Öğrencilerimize, İslami değerlerin tanıtılmasını ve onların bu değerler ile yoğrulmasını sağlamak,
   İslam’ın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak,
   Hadis metinlerini okuma ve anlama yeteneği kazandırarak hadisler ışığında güncel olayları doğru yorumlamalarına yardımcı olmak,
   Ahlâkî değerleri kazandırmak ve bu değerlerin oluşmasında hadislerin rolünü fark ettirmek;
   Meslekî bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayarak özgüven kazandırmak,
   Okulumuzdaki benzer çalışmaları daha sistematik hâle getirmek ve uygulama birlikteliği sağlamak
   Okuyan, düşünen, yorumlayan, araştıran ve sorgulayan, uluslararası düzeyde akranları ile rekabet edecek seviyede bilgi ve becerilerle donanmış, bilimin ve hikmetin yolundan giden, geleceğin dünyasında aktif rol alabilecek yenilikçi ve dinamik bireyler olarak yetişmelerine,
   Okulumuz öğrencileri arasında; insani değerleri, arkadaşlık, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi duyguları en üst seviyeye çıkararak okulumuzdaki eğitim öğretimin kalitesini artırmak
   Okulumuz öğrencilerine manevi destek sağlamak amaçlanmaktadır.
  • 6. KAPSAMI
  • Projemiz; Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmen, öğrencileri ve idarecilerini kapsar.
   7. PROJENİN HEDEFLERİ:
  •  Projemizin ana hedefi öğrencilerimizin değer yargılarını artırmak
  •  Okul-Öğrenci-Öğretmen ve Çevre işbirliğini geliştirmek ve artırmak
  •  Bu sayede insanları seven, değer veren, değer gören, vatanını, milletini ve okulunu seven
  • koruyan ve başarı için özveri ile çalışan bireyler yetiştirmek
  • 8. PROJE ÇIKTILARI VE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ
  • Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar:
  • a. Öğrencilerin değer yargılarının artırılması ( Öğrenciler arasında saygı ve sevgi artışı)
  • b. Başarılı ve ahlaklı bireylerin yetiştirilmesini sağlanması,
  • c. Öğrencilerimiz arasında değerler eğitiminin yaygınlaştırılması
  • d. Öğrencilerimiz Peygamber Sevgisinin artırılması sağlanması,
  • e. Öğrencilerimiz arasında hadis bilinirliğinin artırılması sağlanması,
  • Öğrencilerin aidiyet duygusunun gelişmesi sayesinde kendilerini ifade etme becerilerinde
  • artış olması,
  • f. Olumsuz Öğrenci davranışlarında azalmalar olması
  • 9. PROJENİN HEDEF KİTLESİ:
  • Okulumuzun hizmet alanlarında yer alan tüm öğrenciler
  • 10. PROJENİN İŞLEYİŞİ:
  • 1. Okul yönetimince projenin tanıtımı gerekçeleri, amacı, hedefi ve işleyişi hakkında öğrencilere
   ve öğretmenlere detaylı şekilde anlatılması görüş ve önerileri alınması
  • 2. Proje ekibi arasında görev dağılımlarını belirlenmesi
  • 3. Görev dağılımlarının okul sitesinden yayımlanması
  • 4. Her sabah törenlerinde belirlenen günlerde konu ile bilgilendirmelerin öğrenciler tarafından
   verilmesi
  • a. Pazartesi ; Peygamberimizin bir hadisinin verdiği mesajların öğrencilere aktarılması
  • (MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından sınıflar bazında belirlenen 40 Hadisler)
  • b. Salı ; Kuran-ı Kerim’den bir ayetin verdiği mesajların öğrencilere aktarılması
  • (MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından sınıflar bazında belirlenen 40 Ayetler)
  • c. Çarşamba ; Kitap Tanıtımı (Ortaokullar için- Proje Ekibi tarafından belirlenecektir.)
  • d. Perşembe ; Kitap Tanıtımı (Liseler için- Proje Ekibi tarafından belirlenecektir.)
  • e. Cuma ; Değerler Eğitimi ile örnek olayın ve mesajların öğrencilere aktarılması
  • 5. Okulumuzda öğrencilerimize yönelik bilgilendirmelerin yapılması
  • 1- Zararlı alışkanlıklar ile mücadele
  • 2-Beslenme ve Sağlık
  • 3-Ergenlik dönemi sorunları,
  • 4-Düzgün Birey ve İyi Vatandaş
  • 6. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik kontrol sınavının yapılması
  • 7. Öğretmenler, öğrenciler ve tüm velilerimiz ile birlikte coşkulu eğlenceli Sene sonu etkinliğini gerçekleştirilmesi ve ödüllerin dağıtılması
   8. Tahmini Zaman :Projenin Başlangıç Tarihi : 01.10.2017
  • Projenin Bitiş Tarihi : 08.06.2018
  • 8. Tahmini Maliyet : 200 TL (Düzenlenecek etkinlikler için hediye alımları okul aile birliğinin desteği)
   9. İşbirliği yapılacak Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:
  • a. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
   b. Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
   c. Okul aile birliği
   d. Öğretmenler
   e. Öğrenciler
   f. Veliler
  • 10. Riskler:
  • a. Projenin hedeflenen zaman içerisinde bitmesi sürecinde projeyi uygulayan öğretmenin tayinin çıkması
   b. Kaynak bulmada olası yaşanacak olumsuzluklar.
  • 11. YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ
  • Bu proje; Öğrencilerin okulu benimsemelerini, değer yargılarını geliştirmeleri, Manevi ve İnsani duyguları geliştirmeleri ve özel olduklarının bilincine varmalarım sağlayacaktır. Ayrıca MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bütün Türkiye’deki İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında uyguladığı “Eğitimde iyi örnekler “ projesine taban oluşturacak özgün bir projedir.
  • Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • http://usaihl.meb.k12.tr