güven kantini, itimat bakkaliyesi

güven kantini, İtimat Bakkaliyesi

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”

8 Nisan 2019

güven kantini, itimat bakkaliyesi
güven kantini, itimat bakkaliyesi

Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarından daha önemlisi duygusal ihtiyaçlarıdır…

Bu ihtiyaçları karşılarken, çocuklarımızın yaratılışlarında günahsız, iyiliğe meyyal, fıtratları saf ve temiz, ancak bozulmaya da açık bireyler oldukları unutulmamalıdır. Bunun için de onları; özlerini bozmadan, evrensel değerlerle güçlendirmeli, tarihimizin köklerinde yer alan öz değerlerimizle büyütmeliyiz.

“Çocuklarınızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğunuz kadar, ruhlarını da besleyiniz.”

Çocuklarımızın özdenetimlerini sağlamada kendi öz bakımı ve çevre temizliği çok önemlidir. Bunlardan daha önemlisi ise insanlığın sınıfta kaldığı alanlar olan doğru sözlülük, sözünde durmak ve emanete sahip olma gibi erdemlere sahip çıkmaktır.

Hz. Muhammed (a.s.) “[Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!] âyeti beni ihtiyarlattı.” buyurmaktadır. Çünkü dosdoğru olmak doğruluk üzerine kurulmuş bir yaşam standardı ve hayat sistemi inşa etmektir. Doğru olmak demek söz, davranış ve eylemlerde doğru olmak, hangi meslek sahibi olursak olalım yaptığımız işin hakkını tam yerine getirmek ve insanlığın yararına çalışmak demektir.

“İyi insan olmak iyi meslek sahibi olmaktan daha önemlidir.”

Bizler eğitimciler olarak geleceğimize yön verecek evlatlarımızı yetiştirip, gelecekte yapacakları mesleklerini en iyi şekilde öğrenip alanlarında en iyiler olmalarını arzu ederken, aynı zamanda işlerini dürüstçe yapmalarını, insanlığa doğruluktan ayrılmayarak hizmet üretmelerini sağlamalıyız. İşinde uzman bir mühendis ama terörün hizmetinde olmayan bir mühendis; iyi bir doktor ama bıçak parası istemeyen bir doktor; demirden, çimentodan, işçilikten çalmayan bir müteahhit; malının kusurunu saklamayan ve başkalarını aldatmayan bir tacir olmalarını sağlamalıyız.

İnfakta zarafet…

güven kantini, itimat bakkaliyesi
güven kantini, itimat bakkaliyesi

Tarihimiz doğruluğa hizmet eden güzel örneklerle doludur. Yardıma muhtaç insanların imdadına yetişmek için kimi zaman vakıflar kurulmuş, kimi zaman değişik örneklerle infakı zarafete çevirerek sadaka taşı, askıda ekmek, diş kirası vb. uygulamalarla insan onur ve şahsiyetini rencide etmemenin yolları aranmıştır.

Sadaka taşları¸ ecdadın asalet¸ zarafet ve merhametinin taşa bürünmüş¸ kalıba dökülmüş en güzel numunelerindendir. Osmanlı toplumunda yaygın olan sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Toplum yararına hayal ötesi envai çeşit vakıf müesseseleri kuran ecdadımızın¸ yoksulun izzet ve haysiyetini kırmadan¸ utandırıp rencide etmeden, ona yardım etmek ve ihtiyacını karşılamak için bulduğu en ince ve duyarlı çözüm yollarından biridir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” düsturunu; komşusu açken tok yatmama, veren elin alan elden üstün olduğu bilincinde olma, sağ elin verdiğini sol ele bile fark ettirmeyerek alan kişiyi incitmeme zarafetinde bulunma kültürümüzü tekrar yaşatma; imarethaneler, hanlar, hamamlar, aşevleri kuran bu iyilik medeniyetini tekrar diriltme gayretindeyiz.

güven kantini, itimat bakkaliyesi
güven kantini, itimat bakkaliyesi

                Bundan dolayı Türkiye’nin en “değerli” eğitim programı SEDEP kapsamında yapmakta olduğumuz yüzlerce güzel etkinlikten bir tanesi olan İTİMAT BAKKALİYESİ etkinliği; binlerce öğrenciye iyilik hareketini ulaştırmayı hedefleyerek, Selçuklu’da yer alan tüm okullarda uygulamaktadır. Başında görevlisi olmayan bakkaliyemizin biri dürüstlük, diğeri de cömertlik olmak üzere iki rafı bulunmaktadır. Dürüstlük rafından öğrencimiz kendi başına alış verişini yaparak parasını kasaya bırakmaktadır. Eğer başkaları ile de paylaşmak isterse aldığı ürünlerden cömertlik rafına da bırakabilmektedir. Cömertlik rafından ise ihtiyaç sahibi olan öğrencimiz ihtiyacını ücret ödemeden karşılayabilmektedir. İtimat Bakkaliyesi Uygulaması ile öğrencilerin “özdenetim”, “doğruluk”, “dürüstlük” ve “cömertlik” değerlerini özümsemeleri amaçlanmıştır.

Söz konusu etkinlik ile çocuklarımıza itimat ederek güvenmenin en önemli harcını koymuş oluyoruz. Toplum olarak birbirimize güvenmeli, yeni nesle güven duygusunu aşılamalıyız. Değerler yaşanarak öğrenilir inancıyla, güvenilir insanın temeli, kültürel kodlarımız modernize edilerek çocuklarımızın önüne getirilmekte ve 2023 vizyonu da göz önünde bulundurularak, yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.

güven kantini, itimat bakkaliyesi
güven kantini, itimat bakkaliyesi

İlçemiz okullarında üç yıldır uygulanan İtimat Bakkaliyesi etkinliği Bakanlığımızın da dikkatini çekmiş ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında örnek etkinlik olarak yer almıştır.

İtimat Bakkaliyesindeki nihai hedefimiz ise; kendi kendini kontrol edebilen, başkalarının gözetlemesine ihtiyaç duymadan iç motivasyonla, doğruluk üzerine kurulmuş iyilik medeniyetini tekrar dirilterek insanlığın yararına yeni ufuklar açmaktır.

“Gerçeğin bütünlüğüne saygı duyan bir eğitim sisteminin her şeyden önce evrensel bir zemine gereksinimi vardır. Daha sonra bulunduğu toprağın boyasıyla boyanır ve millîleşir.”

güven kantini, itimat bakkaliyesi
güven kantini, itimat bakkaliyesi

Kaynak: Selçuklu MEM İtimat Bakkaliyesi

Askıda Kantin
Askıda Kitap
Askıda Kırtasiye
Askıda Meyve


Güven Kantini – Kantincisiz Kantin

Kantin koridorda, başında görevli kimse yok. Öğrenciler dağıldıkan sonra günlük gelir gider hesabı yapılıyor, ay sonunda kâr okula veriliyor. Evet, kantincisiz kantin kâr ediyor.
Efkan DOĞAN – Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni – 2021
Taceddin Veli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi – Kayseri