Şanlı Bayrağımız Projesi, bayrak projesi

Şanlı Bayrağımız Projesi, bayrak projesi

Konya – Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi Şanlı Bayrağımız Projesi

Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük simgesidir. En büyük simgemizi farklı görseller olarak sunmak düşüncesi bize heyecan verdi. Bizde bu sebepten görsel sanatlar birimi olarak bayrağımızı konu alan görsel çalışmalar yapmaya karar verdik. Türk Bayrağı Türk Milleti için sadece bir simge değil çok büyük manevi değere sahiptir. Sanki kutsal bir varlık gibi sahiplenilir. Yere düşse saygı gereği yerden kaldırılır ve en doğru yere konur. Amacımız en küçüğünden büyüğüne tüm öğrencilerimizin en büyük simgemiz ve manevi değerimiz olan bayrağımız için ekstra vakit harcaması, tasarımlar yapması, tasarımlarını ortaya çıkarıp sergilemeleridir.

14 Şubat 2019

Şanlı Bayrağımız Projesi
Şanlı Bayrağımız Projesi

Bu doğrultuda biz de Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Birimi öğrencileri ile birlikte Bayrak konulu görsel çalışmalar meydana getirmek için bazı uygulamalar yaptık. Öncelikle öğrenciler Türk Bayrağı temasını kullanarak görsel tasarımlar hazırladılar. Ders öğretmeni tarafından onaylanan eskiz çalışmaları tuvale aktarılmaya başlandı. Eskizlerinde tasarladıkları renkleri tuval üzerinde uyguladılar. Ortaya çıkan sonuçlar hem öğrenciler için hem de izleyiciler için oldukça etkileyiciydi. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı bu proje tüm aşamalarında heyecan ve gurur vericiydi.

bayrakla ilgili proje, bayrak projesi, Şanlı Bayrağımız Projesi

   PROJE AMACI: Bayrak bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen ve bir ulusun milli değerlerini yansıtan renkli bir kumaş olarak tanımlanabilir. Bayraklar ülkelerin değer verdikleri ve baş üstünde tuttukları en önemli simgelerdir. Ulusumuzun şanlı tarihi ve bayrağımızın bu millet için anlamından dolayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diğer ülkelere nazaran bayraklarına çok daha büyük bir tutku ve saygı ile bağlıdırlar. Bu sebepten öğrencilerle yaş seviyelerine uygun araştırmalar yapılarak bayrağımızın tarihi geçmişi ve manevi değerleri üzerinde konuşmalar yaptık. Bu sohbetler doğrultusunda kendi görsellerini tasarlamaları amaçlandı. Bayrak bir ülkenin bağımsızlık sembollerindendir. Diğer devletlere karşı varlığını tanıtmak, olduğunu kabul ettirmekte bayrağın rolü çok büyüktür. Türk milleti her zaman bağımsızlığına düşkün olmuştur.  Özgürlüğün, bağımsızlığın önemini hissederek tasarım yapmaları da amaçlarımız içindedir. Bu uğurda nice şehitler verilmiştir. Ama asla özgürlük ve bağımsızlıktan, bayraktan vazgeçilmemiştir. Bu sebepten dolayıdır ki Yüksel Bahadır Alayı Bilim ve Sanat Merkezi Görsel sanatlar birimi öğrencileri ile birlikte bayrak tasarımı çalışmaları yapılması kararı alınmıştır. Bu tip manevi anlam içeren çalışmaların öğrencilerin coşkuyla çalışması; çalışmalarında kullanacakları teknikte de daha özenli davranıp özverili çalışmaları amaçlanmıştır. Çalışmalar sonlandığında eserlerin sergilenmesi öğrencilere gurur  vermiştir. Sergilenme esnasında  izleyicilerden gelen güzel yorumlar da öğrencilerin öz güveninin gelişmesinde önemli yer tutmaktadır.

Şanlı Bayrağımız Projesi
Şanlı Bayrağımız Projesi

   PROJE YÖNTEMİ: Kurumumuzda önceden yapılmış Türk Bayrağını konu alan bir çalışmanın olmaması görsel sanatlar birimini böyle bir proje üzerinde çalışmaya yönlendirdi. Projemizde sırasıyla araştırma, tasarlama ve uygulama yöntemleri kullanıldı. Öncelikle öğrencilerle birlikte Türk Bayrağı hakkında internet üzerinden araştırmalar yapıldı.  Projede uygulamaya başlamadan önce öğrencileri düşünmeye sevk edecek farklı sorular soruldu. Alınan cevaplar doğrultusunda öğrenciler beyin fırtınası yapmaları için yönlendiler. Değişik fikirlerin ortaya çıkması desteklendi. Bu süreçte fikirlerin özgürce açıklanması sağlandı. Bu araştırmalar sonucunda öğrenciler Türk Bayrağını konu alarak çeşitli tasarımlar hazırladılar. Tasarım hazırlama sürecinde birçok görseli incelediler. Bu görselleri sanat kitaplarından ve internet üzerinden elde ettiler. Görseller incelenirken öğrencilerin özgürce yorum ve eleştiri yapmaları için ortam sağlandı. Öğrenciler yorum yaparken aslında kendi zihinlerinde çalışmalarını da tasarlamış ya da çalışmaları için yol belirlemiş oldular. Birbirlerinin görüşlerini, fikirlerini dinleyip yorumlama yoluna gittiler. Böylelikle sanatsal eleştiri de yapmış oldular. Bu şekilde tasarım yapmaya başlayınca gerçekten birbirinden farklı üzerinde düşünülmüş fikirler ortaya çıktı. Bu tasarımlarda özgünlük arandı. Eskiz çalışmalarını renklendirilmesinden sonra her öğrenci kendi tuvaline çalışmasını geçirmeye başladı. Birçoğu ilköğretim öğrencisi olduğundan ve daha önceden tuval çalışması yapmamış olduklarından çok heyecanlıydılar. Tuval üzerinde nasıl çalışılacağını da öğreniyorlardı. Bu yeni teknik tüm öğrencilerin daha da ilgi ile çalışmaya adapte olmalarına sebep oldu. Tasarımların tuvale aktarılmasından sonra akrilik boyalarla profesyonel olarak renklendirme işlemine başlandı. Bu çalışmalar süresince eskiz kağıtları, kuru boyalar, akrilik boyalar, tuvaller ve farklı boyutlarda fırçalar kullanıldı. Ortaya çıkan sonuçlar harika oldu. Öğrenciler istediklerinde neler ortaya çıkarabileceklerinin farkına vardılar.

bayrakla ilgili proje, bayrak projesi, Şanlı Bayrağımız Projesi
Şanlı Bayrağımız Projesi

Kaynak: selcuklu-yuksel-bahadir-alayli-bilim-ve-sanat-merkezi-sanli-bayragimiz-projesi