Eğitimde Ödüllendirme, proje, yönergesi

Eğitimde Ödüllendirme, proje, yönergesi


Marifet iltifata tabidir. Türk atasözü

arif-molu-lisesi-logo-cerceveli

ARİF MOLU
ANADOLU TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
EĞİTİM PAYDAŞLARINI
ÖDÜLLENDİRME YÖNERGESİ (Başarı Belgeleri)

1.AMAÇ

 Bu yönerge, örnek davranışlarda, etkinliklerde, bilimsel çalışmalarda bulunan, topluma yararlı fikir öneren, okula katkıda bulunan eğitim paydaşlarını ödüllendirme konusundaki yöntem ve kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 2. TANIMLAR

 Bu yönergede geçen

 Okul: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini

 Müdür: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürünü

 Paydaş: Okulla ilgisi olan bütün bireyleri

 Öğrenci: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisini

 Ödül Kurulu: TKY Ödüllendirme Ekibi ve Disiplin Kurulunu

 ifade eder.

 3. ÖDÜLLENDİRME AŞAMALARI

A-Ödül Kurulu’nun tespit ettiği ölçütler ve teklif formları dönem sonuna otuz gün kala ilgili kişi ve birimlere iletilir.

B- Dönem sonuna on beş gün kala teklif formları toplanır ve Ödül Kurulu
değerlendirmeye alır.
 

C- Değerlendirilmesi uygun bulunanlar okul idaresine bildirilir.  

Ç- Okul idaresi ödülleri ve ödül belgelerini hazırlar.

D- Ödüller ve ödül belgeleri 1.dönemde, karne dağıtım günü; 2. dönemde karne dağıtım günü veya Arif Molu Kültür-Sanat Günleri’nde verilir.  

E- Ödüllendirme ölçütleri aşağıdaki şekildedir

kültürel etkinlik başarı belgesi

‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Kültürel etkinliklerde okulu başarıyla temsil edenlere,

 2. Okul içi kültür ve sanat yarışmalarında dereceye girenlere,  

3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulunun onayı ile ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.

‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olan,  

2. Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilen,  

3. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.  

‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Ülke veya il düzeyindeki mesleki yarışmalarda dereceye giren bütün öğrencilere,

2. Benzer çalışmalardan üstün özellikleri olan eseri yapan öğrenciye,  

3. Atölye zümre öğretmenlerinden çoğunluğun teklifi üzerine, her bir atölye (bölüm) için her dönemde bir öğrenciye, Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.

‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Bilimsel çalışmalarıyla okulu üstün başarıyla temsil edenlere,

2. Buluş yapanlara, buluşa katkıda bulunanlara,

3. Bilimsel yayını (kitap, bilimsel makale) olanlara,  

4. Ülke veya il düzeyindeki yarışmalarda dereceye girenlere,  

5. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.


mükemmel fikir ödülü başarı belgesi

‘MÜKEMMEL FİKİR ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Öğrencilere, okula, topluma faydalı olan ve uygulamaya konan fikri önerenlere, 

2. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL FİKİR ÖDÜLÜ’ verilir.

spor onur ödülü başarı belgeleri

‘SPOR ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1.Ülke veya il çapında yapılan yarışmalarda madalya kazanan sporculara,

2.Spor etkinliklerinde okulu başarıyla temsil edenlere  

3. Okul içi spor yarışmalarında derece elde edenlere,  

4. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘SPOR ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.  

‘HİZMET ONUR ÖDÜLÜ’ ÖLÇÜTLERİ

1. Okula katkıda bulunan paydaşlara,  

2. Emekli olan veya okuldan ayrılan idareci, öğretmen ve personele,  

3. Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin teklifiyle ve bu kurullardan birinin onayıyla ‘HİZMET ONUR ÖDÜLÜ’ verilir.

Ödül, kişinin verilen alandaki çalışmasıyla sınırlıdır. Sorunlu veya derslerinde başarısız bir öğrenciye de ödül verilebilir. Amaç böyle öğrencileri takdir edip onurlandırarak eğitime ve topluma kazandırabilmek ve benzeri durumlardaki öğrencilere de örnek oluşturabilmektir.

4.YÜRÜRLÜK  

Bu yönerge onay tarihinden itibaren Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.


 Efkan Doğan Projesi  2005 Kayseri
ARİF MOLU TL ve EML

“Müdür Kimdir? İdareci Ne Demek?”