9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

  1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Hazırlık Soruları

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız. (10 P)

* Her edebi dönemin kendine özgü şiir yapısı vardır.(    )

* Fabllarda tekerleme bölümü vardır.              (     )

* Edatların tek başlarına anlamları yoktur.    (     )

* Tema olmadan da şiir yazılır.                           (     )

* “Şunu ver” cümlesinde  işaret sıfatı vardır.  (     )

* “Sanat eseri” sözü belirtili isim tamlamasıdır. (     )

* Şiirde kullanılan dille günlük hayatta kullanılan dil arasında hiçbir fark yoktur.                                (     )

* Edebi metinlerde günlük hayatta kullanılan kelimelere yeni anlamlar yüklenir.                                  (     )

* Aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerde genel olarak ağır ve anlaşılması güç bir dil kullanılmıştır.              (     )

* Türk Edebiyatı’nda ilk fabl, Harname’dir.  (     )

 

 

Kalbimizde Kuran’la dilimizde duayla

Sevgi çiçekleriyiz, davranırız saygıyla.

Sözümüz birlik bizim, özümüz dirlik bizim

Rahle önünde ancak huzurlu benim dizim.

  1. Yukarıdaki şiirin özelliklerini aşağıya yazınız. (5P)

Nazım birimi  :

Dili                    :

Ölçüsü              :

Kafiye şeması:

Durak               :

 Fabl türünün beş özelliğini yazınız. (5 P)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (10 P)

*Anlamca ilgili kelimelerin bir bentte kullanılması sanatına ……………………….. denir.

*Bir şiiri yorumlarken …………………………………………………… ……………………… gibi ölçütleri göz önünde bulundurmamız gerekir.

*Masallar millî değil, ………………….………………..dir.

*……………..  sanatı, insan dışı varlıkların konuşturulmasıdır.

* Şairlerin asıl adlarından başka kullandıkları ikinci ada ……………………….…. denir.

5.Aşağıya düz, çapraz ve mani tipi kafiye şemasını yazınız. (5P)

Düz Kafiye Çapraz Kafiye Mani Tipi Kafiye
   

 

 

 

  1.  Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özellikleri arasında yer almaz?(5 P)

A) Bu tarz hikâyelere “klasik vak’a hikâyesi” de denir.

B) Bu tür hikâyelerde olaylar zinciri; kişi, zaman, yer öğe­sine bağlıdır.

C) Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır.

D) Bu tür hikâyelerde merak öğesi ikinci plandadır.

E) Kişilerin portreleri ve çevre betimlemelerinden yararla­nılır.

 

(I) Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823’de İstanbul’da doğdu. (II) 1837’de, Tercüme Odası’nda çalışmaya başladı. (III) 1878’de sadrazam oldu. (IV) 1882’de ikinci kez sadrazam oldu. (V) 2 Nisan 1891’de öldü.

  1.  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?(5 P)
  2. A) I.           B) II.          C) III.          D) IV.           E) V.

 

  1.  Aşağıdaki tabloyu doldurunuz. (5P)
  Olay Zaman Mekan Kişiler Döşeme
Masal          
Hikaye          
  1. İçinde farklı bağlaç bulunan iki cümle yazınız. (5 P)
  •  
  •  
  1. “İslam” temalı dörtlükten oluşan bir şiir  yazınız.  (10 P)

 

 

 

Bir parçalanma mı hayat (    ) yoksa bütünleşme mi (    ) Hayat dediğimiz çaba (    ) iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde tutmaya çalışmak mı (    ) yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı (    )

  1. Yukarıdaki parçada yay ayraç olan yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz. (5 P)

 

  1.  Aşağıdaki şiirde bulunan edatların altını çiziniz. (5 P)

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

 

  1. Aşağıdaki şiir konusu bakımından hangi şiir türüne dahil edilebilir? (5 P)

Ay-yıldızlı aşkın al bayrağısın,
Türkistan ufkunun han otağısın
Hudutlar ötesi sevgi bağısın;
Ne mümkün bu aşkı yazamaz kalem,
Alınyazım … Yürek sızım … Türkiyem.

  • ……………………………………

 

  1. Sayfanın arkasına kahramanları kedi, köpek ve bülbül olan yardımlaşma konulu bir fabl yazınız.(20P)

 

Sevgili öğrencilerime başarılar dilerim.

Efkan DOĞAN