uygulamalı sınav

uygulamalı sınav

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı

Türk Dili ve Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Dersleri Uygulamalı Sınav Konuları

RESMİ GAZETE Sayı : 29871 28 Ekim 2016 Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 16 “h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”


9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Uygulama Sınavı Konuları


 1. Dönem


 


Giriş bölümü veya teması verilen hikâye yazma çalışması (Yazma Sınavı)

Tekerleme söyleme (Konuşma Sınavı)

Dinletilen hikaye, fabl veya masal hakkında
yazılısorular sorma (Dinleme)

Şiir dinletisi hazırlama , fon müziğiyle şiir okuma
(Konuşma)

Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma (Okuma-Konuşma)


2. Dönem

Kısa film senaryosu yazmak ve bunu çekmek (Yazma-Konuşma)

Sunum yapma
(Konuşma)

Dinletilen hikaye, fabl veya masal hakkında
yazılısorular sorma (Dinleme)

Hazırlıklı konuşma
(Konuşma)

Kısa oyun sahneleme
(Konuşma)

Fabl yazma
(Yazma)

Panel, açık oturum hazırlama (Konuşma-Yazma)

Günlük/Blog hazırlama (blogger.com, tr.simplesite.com, tumblr.com, bedava-sitem.com vb) (Yazma)

Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma

(Okuma-Konuşma)

 

10. SINIF DİL VE ANLATIM
UYGULAMA SINAVI KONULARI


1. Dönem 


Sunum, tartışma, panel hazırlama
(Konuşma Sınavı)

Öyküleyici anlatımla metin yazma veya anlatma
(Yazma-Konuşma Sınavı)

Coşku ve heyecana bağlı anlatım türleriyle metin oluşturma
(Yazma)

Dinletilen anı, hikaye, fabl veya masal hakkında
yazılı sorular sorma (Dinleme)

Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma
(Okuma-Konuşma)


2. Dönem

 

Öğretici anlatımla metin hazırlama
(Yazma-Konuşma)

Dinletilen düşsel (fantastik) anlatım metni hakkında yazılı sorular sorma (Dinleme)

Gelecekten söz eden anlatıma uygun metin yazma, konuşma
(Yazma-Konuşma)

Söyleşmeye bağlı (diyalog) anlatım
(Konuşma)

Mizahi anlatıma uygun konuşma yapmak
(Konuşma)

Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma
(Okuma-Konuşma)


 


11. SINIF DİL VE ANLATIM

UYGULAMA SINAVI KONULARI1. Dönem


 


Günlük, anı, gezi yazısı yazma
(Yazma Sınavı)

Okuldaki bir olayı gazete haberi olarak yazma
(Yazma Sınavı)

Dinletilen bir makale hakkında yazılı sorular sorma (Dinleme Sınavı)

Sohbet türüne uygun metin yazma
(Yazma)

Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma
(Okuma-Yazma-Konuşma)


2. Dönem

 

Mülakat yapma
(Konuşma)

Söylev türüyle ilgili sunum yapma
(Konuşma)

Deneme türüne uygun metin yazma
(Yazma)

Dinletilen öğretici anlatım metni hakkında yazılı
  sorular sorma (Dinleme)


Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma
(Okuma-Konuşma)


 


12. SINIF DİL VE ANLATIM

UYGULAMA SINAVI KONULARI1. Dönem


 Kısa film senaryosu yazmak ve bunu çekmek
(Yazma-Konuşma Sınavı)


Dinletilen hikaye, fabl veya masal hakkında
yazılı sorular sorma (Dinleme)

Giriş bölümü veya teması verilen hikâye yazma çalışması (Yazma)


Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma
(Yazma-Konuşma)


2. Dönem

 


Kısa film senaryosu yazmak ve bunu çekmek
(Yazma-Konuşma)


Tiyatro metinlerini canlandırma , drama çalışması yapma
(Konuşma)


Şiir dinletisi hazırlama , fon müziğiyle şiir okuma
(Konuşma)


Okuduğu kitabı sözlü veya yazılı anlatma
(Okuma-Konuşma)


Efkan DOĞAN

www.efgan.net
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


Taceddin Veli AİHL Kasım 2016 – Kayseri

Türk Dili ve Edebiyatı Uygulama Sınavı Örnekleri

Dil ve Anlatım Hazırlık Soruları, Konu Başlıkları       

Efkan Doğan

28 Ekim 2016 CUMA


Resmî Gazete

Sayı : 29871


YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”
“h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”
“(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.”
MADDE 17 –
 

Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.”9. Sınıf 1. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı ÖrnekleriUYGULAMALI SINAV ÖRNEĞİYAZMA SINAVI No:
            Sınıf:
                 Adı Soyadı:

Uygulamalı
  Sınav (Yazma)
Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin devamını yazınız.Sakızgülü Sokak
Sakızgülü Sokağı’nın başladığı yerde üç bitirim, kafa kafaya vermiş, ellerindeki mendilleri bir köşeye bırakıp haytalık için uygun bir zaman arıyordu. Bahariye’ye doğru çıkarken gördüm onları. Niye bilmiyorum ama içimden tok sesli bir adam bana sesleniyordu: “Git şu çocukların yanına. Dertleri varsa dinle. Yoksa dertlenmemeleri için onlara masal anlat.” İçimdeki tok sesin sahibi, beni yaka paça çekiştirip çocukların önüne kadar getirmişti. Bendeki de çocukluk ya hemen “Hadi çocuklar gelin size masal anlatayım da dinleyin” dedim. Meğer onlar “Boş lafa karnı tok olanlardanmış” İçlerinden biri “Ne masalı? Bizim masallık neyimizi gördün?” demesin mi? Dedi bile. Üstüne üstlük bir diğeri beni kafa kola almak için hazır olda duruyordu. Anladım durumu.


No:
            Sınıf:
        
        Adı Soyadı:

Uygulamalı
  Sınav (Yazma)
Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin devamını yazınız.
 
Keşke
— Keşke… keşkee… keşkeee… keşkeeeee
Üstünde yıpranmış elbiseler… Giyilmiş değil, üstüne bağlanmış, sarılmış çaput parçaları. Saçları uzun, iki yana taranmış gibi. Aslında kirden, pislikten birbirine yapışmış saç telleri bu pis ağırlığın etkisiyle iki yana bırakmış kendini. Sokağın köşesinde oturuyor. Geceleri nerede kaldığını bilen yok. Normalde sessiz, sakin ama nedense bazı anlar gittikçe yükselen bir tonda aynı kelimeyi tekrar ediyor:
— Keşkeeee!


No:              Sınıf:                   Adı Soyadı:

Uygulamalı   Sınav (Yazma)
Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin devamını yazınız.
 
Pasaklı Metin
— Merhaba Amca, biz televizyondan geliyoruz, seninle biraz sohbet etsek, röportaj yapsak, olur mu?
— Biliyordum bir gün beni deli zannedip burnumun dibine bir mikrofonu dayayacağınızı. Çekin efendim biraz şunu. Soruya lüzum yok. Ben anlatırım neden bu kadar çok kediyle birlikte yaşadığımı. Zaten ilginç bir şey bulmasanız gelmezsiniz yanıma. Köpeğin insanı değil, insanın köpeği ısırması gibi bir şey değil mi bu? Lâkin ülkeyi benimle meşgul etmeyin bence. Yok illa ki dinleyeceğiz, nedir bu kedi merakı derseniz anlatayım efendim. Gelin şöyle banka oturalım. Zaten o banka benden başkası oturmaz. Herkes bilir “Pasaklı Metin”in yerini. Niye uzaklaşıyorsun hanım kızım. Pasaklı Metin lakabım benim. Tamam, eski püskü giyiniyor olabilirim ama kokmuyorum yani. Yoksa kokuyor muyum? Hiç olur mu öyle şey! İstirham ederim, hikâyenin sonundan başlamayalım. Zira bu bir koku hikâyesi. Biz basın olarak gerçekleri öğrenmeye geldik sen bize hikâye diyorsun bey amcam, deme sakın. Herkes bir hikâyeyi yaşıyor sonuçta. Şimdi gençsin. Belki bunu anlaman zor. Lâkin yalan dünyanın içinde hiç gerçek hikâye olur mu?


No:              Sınıf:                   Adı Soyadı:

Uygulamalı   Sınav (Yazma)
Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin devamını yazınız.


8 Yaşındaysanız, Hayat Gerçekten Çok Zor
Kahraman Terzi. Hafızamın en gerisinde, okuduğum ilk kitap olarak bu ismi hatırlıyorum. Yaşım 8 ve zannediyorum 2. sınıfın ilk dönemindeydim. Bir kitabı resimlerinden dolayı elime aldığım yıllardayım. Kahraman Terzi’nin hayatıma etkisi ise, kitabın hikâyesinden ziyade bu kitap ile tanışma ve sonrası ile ilgili. Bu incecik ve bol resimli kocaman çocuk kitabı, sınıftan adını hatırlayamadığım bir arkadaşımın kitabıydı ve benim de ilgimi çekmişti. Bizim Keloğlan masallarını andıran, muzip, zeki ve cesur bir terzi çırağının kahramanlıklarını anlatan bir hikâyeydi. Aklımda kalan en net sahne ise terzi çırağının ülkeye musallat olan koca bir devi alt etmesi. Çocuk muhayyilesinin fantastik dünyasında devler her zaman baş köşede durmuştur sanırım, en azından benim için. Çünkü takip eden yıllarda okuduğum seri halindeki keloğlan masallarından da aklımda kalan en net hikaye Keloğlan ve Dev Anası.
Kahraman Terzi’yi okumak için arkadaşımdan ödünç aldım ve bir kısmını okulda okudum.


No:              Sınıf:                   Adı Soyadı:

Uygulamalı
  Sınav (Yazma)
Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin devamını yazınız.
 
Sofra
“Allahu Ekber Allahu Ekber! Eşhedu en lâ ilahe illallah!”
– Hadi paşam, hadi aslanım, bak ezan bitti nerdeyse. Bak bayram bugün, hadi tosunum.
Belli belirsiz bir gülümsemeyle tek gözü kapalı, dedesine bakıyordu. Hey mübarek adam! Üzerine gün doğurmamış, pek yavuz biri. Ninesi böyle derdi onun için: “Pek yavuz adamdır, vesselâm.” Bu ‘yavuz’ ne demekti, ‘vesselâm’ neydi hâlâ çözememişti ya, bilmeyi istediği de pek söylenemezdi.
“Esselatühayrun minen nevm!”
– Hadi benim civanım, kır şu şeytanın bacağını, çek besmeleni, kalk hadi.
“Çek besmeleni.” ve “Kır şu şeytanı  bacağını.” pek hoşuna giderdi çocuğun. Çocuk dedikse, iki hafta evveli sekizine basmıştı. Maşallahı vardı hani; süzgünce, çelimsiz duruşuna kanmamalı. Eline çabuktu, kıvrak zekâlıydı. İkinci sınıfı henüz bitiren Eşref, dede-ninesinin göz nuru, akıl küpü, bal-kaymağı, işte dünya namına ne kadar güzellik varsa, her biriydi


No:             Sınıf:                   Adı Soyadı:

Uygulamalı
  Sınav (Yazma)
Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin devamını yazınız.
  
çiçekli elbise
 
 “hadi sağlıcakla kalın, ben, bizimki göçtükten sonra öbür âleme, böyle çiçekli esvaplar giymiyorum” dedi eşikten adımını atarken. ihtiyarlara mahsus, sakınmalı sallanmalı bir yürüyüşle kaybolurken gözden:
 – yeni mi öldü kocası?
 – yok abla, yirmi sene oluyor. şunu beğendin mi?

– ay şekerim, geç bunu! vatkalı elbise mi kaldı?Uygulamalı  Sınav Örneği (Dinleme)

Dinleme Sınavı
 
eba.gov.tr

sitesine girip “İçerik” modülüne girip “Ses” sekmesine tıkladıktan sonra “Bir Kanal Seçin” sekmesinden “Hikaye Antolojisi”ni tıklayınız.
 Çıkan hikayelerden beğendiğinizi sınıfta akıllı tahtayı kullanarak öğrencilere dinletiniz. Süresi 10 dakikayı geçmeyen hikayeler seçmenizi öneririm.
Daha önce yazma sınavında kullandığınız “Yazma Sınavı” kağıdını dağıtıp hikayesine göre 3-4 tane kısa sorulu ve kısa cevaplı soru soruyoruz. Amaç hikayeyi dinlemiş mi bunu ölçmek.Soruları tahtaya yazınız. Süre 5 dakika olabilir. Yazacakları 5-6 cümle zaten.

Çehreler, Tabiatlar (Reşat Nuri Güntekin)
 mp3
Bir Kayışın Tesiri (Ömer Seyfettin)
 mp3
Yeniden Bahar Olsa – Sevinç Çokum
 mp3
Hişt Hişt – Sait Faik Abasıyanık
 mp3


 

Uygulamalı Sınav (Konuşma)

Konuşma Sınavı


Uygulama Sınavı Konuları

ndan biri seçilip öğrencilere sınavın konusu ve tarihi bildirilir.
Örnek: Öğrencilere Arif Nihat Asya, Dursun Ali Erzincanlı, Nurullah Genç, Sezai Karakoç gibi şairlerin şiirlerini fon müziği eşliğinde okuyacakları önceden duyurulur. Sınav tarihi bildirilir. Gönüllülerden başlayarak sınav uygulanır. 

Uygulamalı Sınav (Okuma)

Okuma Sınavı
 Öğrencilere dönem başında okuyacakları kitaplar ve okuma sınavı olacakları tarih bildirilir. Misal 3 kitap ismi verilir. İki kitaptan ikişer soru sorulur. Elbet bu sorular internetten bakıp kitap özetinden bilemeyecekleri sorular olmalıdır. Bu durum da kendilerine bildirilmelidir.
Okuma ve konuşma sınavı birlikte de yapılabilir: Öğrenci okuduğu kitabı sınıfa sözlü olarak tanıtır. Burada hem konuşmasına hem de okumasına not verilir. Bu sistemde dönem başında öğrenci okuyacağı kitabın ismini öğretmene yazdırır ve okuması bitince anlatır.
Efkan DoğanTaceddin Veli İmam Hatip Lisesi Edebiyat ÖğretmeniKocasinan-Kayseri


SINIFI:                                NU:                                               ADI-SOYADI:
                            

DİL VE ANLATIM    10. SINIF   2016-2017   2. DÖNEM UYGULAMA SINAVI

A.
DİNLEME

Kınalı Kız.mp3  >>>  

1.Dinlediğiniz eserin türü nedir? 10P

2. Kınalı kızla arkadaşları küstüm otunu nerede buluyorlar? 10P

3. Bu eserin ana fikri nedir? 5P

 


B.
OKUDUĞUNU ANLAMA

“Satılmıyor” gerekçesiyle şiir dizisini yayından kaldıran büyük yayınevlerine her gün yenileri ekleniyor. Sayısız şiir dergisinin çıktığı, antolojilerin, yıllıkların peş peşe sökün ettiği bir dönemde üstelik. “Bir antoloji yüz şiir kitabına bedeldir.” deniyor adeta. Tadımlık olan doyumluk olanın yerine geçer oldu. Ancak, şiir kitaplarının yeterince satmıyor oluşu sadece şimdiye özgü bir durum değil. Has şiir, her zaman az satılmadı mı? Eskiden de öyleydi; ama medyatik olmak, popüler olmak bugün olduğu kadar prim yapmıyordu, göz boyamıyordu
.”


1.
Bu metne göre yayımcılar niçin şiir kitabı yayımlamıyor? 15P
2. Yukarıdaki metne göre ne tür kitaplar revaçtadır? 10P
C.
KONUŞMA

Dersteki şiir söyleme (inşat) çalışması 50P

D.
YAZMA

Sayfanın arkasına tartışmacı anlatıma örnek olacak şekilde aşağıdaki konuların biriyle bir metin yazınız. 50P
1. İd
am cezasının getirilmesi
2.
Avrupa Birliği’ne katılımdan vazgeçmemiz
3.   15 Temmuz Darbe Girişimi-FETÖ