TÜBİTAK 4006 STEAM PROJELERİ

Projenin Adı: Arabalarda Güvenlik Sistemi

Projenin türü ve proje alt alanı: Tasarım – STEAM

Projede Görev Alan Öğretmen ve öğrenci isimleri:
Öğretmen : Mehtap ŞAHİN
Görevli Öğrenciler : Rumeysa BAKAR, İrem ÇİÇEK, Aycan SANIK

Özet: Arabalarda sürücü koltuğunun altına yerleştirilecek olan bu sistemle gereksiz çalan alarmları ve çalınma olayının önüne geçilecektir. Bu sistem araç sahibinin sonradan alarm taktırma işinden ve maliyetimden kurtarır. Çalınmalara karşı caydırma özelliğinin olmasının yanı sıra çalınma ihtimaline karşı güvenliği de artmaktadır.

Amaç: Arabalarda bulunan alarm sisteminin gereksiz şekilde ve rahatsızlık vermesini engellemek ve düşük maliyetli güvenli sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: İlk olarak arabalarda kullanılan alarm ve güvenlik sistemleri araştırılır. Araba koltuğu ve akü yerine ne kullanılacağı planlanır. Aküden kontağa giden akımı kesildiğini göstermek için tasarım oluşturulur. Switch, pil, alarm, lamba ve bağlantı kabloları ile devre oluşturularak her birinin çalışması ayrı ayrı test edilir. Araba minderi kullanılarak tasarım oluşturulur.

Sonuç ve Bulgular: Araba koltuğu yerine araba minderi kullanıp, sandalyenin üzerine yerleştirilmiştir. Aküyü temsilen pil, akımın kesildiğini göstermek için lamba, alarmın çaldığını göstermek için küçük bir alarm, çift yönlü switch ve bağlantı kabloları kullanılarak devre oluşturulmuştur. Devreyi araba minderinin altına yerleştirilmiştir. Minderin üzerine oturulduğunda alarm çalmakta, lamba sönmektedir. Sonuç olarak hırsız araba koltuğuna oturunca alarm aktif olacak ancak aküden kontağa giden akım kesildiği için araba çalışmayacaktır. Böylece gereksiz çalan alarmların önüne geçilecek ve kontağa giden akım kesildiği için hırsız arabayı çalıştıramayacaktır.

Kaynaklar: 10. Sınıf Ders Kitabı (EKOYAY)
https//www.perkotek.com./
https//rentiva.com.