TÜBİTAK, BİLİM TARİHİ PROJELERİ 4006

TÜBİTAK BİLİM TARİHİ PROJELERİ 4006

Projenin Adı= Kanıtlanmış Bilimsel Ayetler
Projenin türü ve proje alt alanı= İnceleme- Bilim Tarihi
Projede görev alan öğretmen ve öğrenci isimleri=
Öğretmen=Mehtap Şahin,
Öğrenciler= Reyyan Yiğitoğlu,Erva Çam, Ceylin Nurbakla
Özet= Kur’an-ı Kerim’de geçen kanıtlanmış bilimsel ayetleri araştırmasını, bilimsel açıklamalarını ve tefsirini yapmak.Yapılan çalışmaların klasörlerin hazırlamak. Bu bilgiler kanıtlanmadan önce Kur’an-ı Kerim’ de yazılmış olduğunu ifade ederek Kur’an-ı Kerim’in gerçekçiliğini ve bilime verdiği önemi vurgulamak.

Amaç= Kur’an-ı Kerim’in gerçekçiliğini ve bilime verdiği önemi bilimsel ayetler yardımı ile anlatabilmek.

Yöntem=
Kur’an-ı Kerim’de geçen kanıtlanmış bilimsel ayetleri araştırılır. Bu ayetlerin tefsirini yapılır. Ayetler derslerde işlenen konularla ilişkilendirilir. Ayrıca her bir ayetin bilimsel açıklamaları yapılır. Bu araştırmaların her biri için bir klasör hazırlanır. İslamiyet’in bilime verdiği önem açıklanır. Bu bilimsel bilgiler henüz kanıtlanmadan önce Kur’an-ı Kerim’ de yazılmış olduğunu ifade edilir. Bu şekilde Kur’an-ı Kerim’in ve islamiyet’in gerçekçiliği vurgulanır.

Sonuç ve bulgular=
Hazırladığımız projede ilk olarak Kur’an-ı Kerim’de geçen kanıtlanmış bilimsel ayetleri araştırmasını yaptık. Daha sonra her bir ayetin tefsirini ve bilimsel açıklamalarını yaptık. Çalışmaların klasörlerini hazırladık.Bu bilimsel bilgiler henüz kanıtlanmadan önce Kur’an-ı Kerim’ de yazılmış olduğunu ifade ederek Kur’an-ı Kerim’in gerçekçiliğini ve islamiyet’in bilime verdiği önemi vurgulamış olduk. Ayrıca öğrenciler derslerde işledikleri bazı konuların Kur’an-ı Kerim’de yazılı olduğunu görmüş oldular.Böylece Kur’an-ı Kerim’in gerçekçiliği ve bilime verdiği önemi vurgulanmış oldu.
Kaynaklar= www.diyanet.gov.tr/tr-TR
www.islamveihsan.com

Kanıtlanmış Bilimsel Ayetler, bilim tarihi, projeleri, 4006