TÜBİTAK medya okuryazarlığı projesi, ÖRNEĞİ, 4006
Medya Okuryazarlığı projesi, örneği

Öğrencileri Sürükleyen Sosyal Medya

Proje Adı: Öğrencileri Sürükleyen Sosyal Medya
Alt Proje Türü ve Proje Alt Alanı: Araştırma / Medya Okuryazarlığı
Projede Görev Alan Öğretmen Ve Öğrenci İsimleri: Mihrigül RIHTIM Akgül SARICAN
235 Nisa Nur DENİZ
255 Sümeyye Ganime İNCE
Özet : Sosyal medya kullanımının hayatımız üzerindeki etkilerini gözler önüne sermek için bir anket uygulaması yapıldı ve reel sonuçlarla yaşamımızda kapladığı alan gösterildi.

Amaç : Sosyal medya kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisini sayısal veriler ile anlatmak ve alınabilecek önlemler üzerinde düşünmek.

Yöntem : Sosyal medya kullanımının öğrenciler üzerindeki etkisi anket ve gözlem yoluyla araştırılmış , elde edilen veriler yorumlanmıştır.

Sonuç ve Bulgular : Ankete 385 öğrenci katılmış , bunların %81’i kız , %19’u erkektir. 5.sınıftan 12.sınıfa kadar katılım sağlanmıştır. Buna göre ;
Öğrencilerin %12’sinde akıllı telefon yoktur ve %25’inin sosyal medya hesabı yoktur.
Öğrencilerin sosyal medyayı kullanım amacı sohbet etmek , gündemden haberdar olmak ,araştırma yapmak , arkadaşlarını takip etmek ve müzik dinlemektir.
Sosyal medyanın lise grubu öğrencilerinde daha fazla kullanıldığı , bunda kendilerine ait akıllı telefon ve hatlarının olmasının payının büyük olduğu görülmüştür.
Sosyal medyayı %46’sı olumsuz bulmakta ve bunun sonucunda sosyal medya sırasıyla;
1. Ders çalışmalarını engellemekte
2. Gereksiz bilgilerle aklını meşgul etmekte (%48,9)
3. Uyku düzenini bozmakta( %37,3)
4. Aile içi iletişimi etkilemekte(36,5)
5. Lüks içinde yaşayanlara özendirmekte(%21)
6. Şiddet olaylarını arttırmaktadır.(%13,7)

Sosyal medyanın yerine konulabilecek unsurlar araştırılmış ve çıkan sonuçlar şunlardır;

+ Kitap okumak
+ Sevdikleri ile vakit geçirmek
+ Yeni hobiler bulmak
+ Güzel bir hayat içi planlı çalışmak
+ Dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirmek
+ Evcil hayvan edinmek
+ Sosyal aktiviteler ve spor

Ayrıca kullanım süresini azaltarak , ailenin tedbir almasıyla ve gençlere aktivite imkanları sağlanarak bağımlılığın önüne geçilebilmesine inanılmaktadır.

Bunun yanı sıra ; sosyal medyanın sadece olumsuz etkileri değil , olumlu etkileri de vardır.

+ Doğru kullanıldığında asosyalleri sosyalleştirebilmesi,
+ Bilgiye kolay ulaşılması,
+ Farkındalık oluşturulması
+ Webinarlar düzenlenmesi

KAYNAKÇA :
Sosyal Medya Kullanımının Kişiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi https://dergipark.org.tr/en/download/article -file/980081

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/820027

Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Amaçları ile Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/900246

Mihrigül RIHTIM – Akgül SARICAN

Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kayseri / Kocasinan / Beyazşehir

medya okuryazarlığı projesi