sınrlarınızı genişletin, projesi

İYİ PROJE UYGULAMALARI-EYLEM 1.1

BAŞVURAN KURULUŞ: GENÇ İLETİŞİM DERNEĞİ PROJE ADI: BROADEN YOUR BORDERS (SINIRLARINIZI GENİŞLETİN) ÖN HAZIRLIK ZİYARETİ: 21-22.05.2005 PROJE: 18-26.06.2005 YER: ADANA / TÜRKİYE ORTAKLAR: YOUTH OCCUPATION CENTER, LİTVANYA PRAXIS, YUNANİSTAN VOCATIONAL EDUCATION CENTER, POLONYA GENÇ İLETİŞİM DERNEĞİ, TÜRKİYE KATILIMCI SAYISI: 6 + 1 (LİDER) / her ülke Ufuk Karaoğlu (Başkan)                           ufukkaraoglu@yahoo.com  Y. Cem İnci (Başkan Yardımcısı)             ceminci1@yahoo.com Necmettin Başol                                        nbasol@yahoo.com  Duygu Karaoğlu                                        duygu_karaoglu@yahoo.com   

Sınırların genişlediği, iletişimin kolaylaştığı günümüzde her geçen gün yeni insanlarla, yeni diller ve dinlerle, farklı kültürler ile ilişkimiz de artıyor. Bu projeyi oluştururken ilk hedefimiz gerçek sınırlar ile birlikte bireysel ve toplumsal sınırlarımızı genişletmekti. Çoğumuzun aklında yer etmiş kulaktan duyma, ilk izlenim ve düşüncelerimizin zeminini oluşturan  önyargıları azaltmak, gençler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü artırmaktı. Çeşitliliğin ve farklılığın getirdiği güzelliği  gençliğe gösterebilmek için bu projeyi hazırladık ve gerçekleştirdik. Projenin hazırlık aşamasında yer alan 6 ortağın hepsi  Almanya’da Ağustos 2004 tarihinde düzenlenen ve “Give it a Go” isimli Eylem 1 eğitimine katılımcı olarak kabul edilmişlerdi.

break free Genç İletişim Derneği adına Cem İnci de bu projeye dahil olmuştu. Proje sırasında düzenlenen bir atelye çalışmasında meydana çıkan bu projenin oluşumunda tüm ortaklar emek harcamıştır. Özellikle bu konunun seçilmesinin amacı ise önyargıların tüm kültür ve toplumların ortak sorunu olmasıydı. Projenin ana teması ve izleyeceği yol bu buluşmalarda belirlenmişti. Almanya, Polonya, İspanya, Finlandiya, Hollanda ve Türkiye (Genç İletişim Derneği) den oluşan proje ortakları eğitimde kararı alınan ve yapılması planlanan projenin hazırlılarını hep beraber sürekli iletişim ile sürdürdü. Aynı zamanda projenin bir ay öncesinde yapılan ön hazırlık ziyareti ile program üzerinde son düzeltmeler yapılmış, proje sırasında gerçekleştirilecek her aktivite ve lojistik hazırlıklar ayrıntısı ile konuşularak proje sırasında ortaya çıkacak tüm sorunlar bertaraf edilmiştir.

Proje adımlarının tüm ortaklar ile beraber belirlenmesi ve hayata geçirilmesi ortaya çıkan projenin güzelleşmesine ve gelişmesine yardımcı olmuştur.  Ön hazırlık ziyareti projenin son hazırlık safhasını oluşturmuş ve projenin iyileşmesi için iyi bir araç olmuştur. Projeyi Türkiye’de yapmamızın en büyük sebebi ülkemizin diğer Avrupa ülkelerine göre farklılıkların daha fazla olmasıydı. Gerek kültür gerekse din olarak diğer gençlere kendimiz olduğumuz gibi önyargılardan uzak ve doğru bir şekilde tanıtmamız proje sayesinde gerçek olmuştur. Proje sırasında  gerçekleştirilen tüm eylemlerde grupları oluştururken her ülkeden birer kişi alınarak gençlerin proje sırasında kaynaşmaları ve bir birleri hakkında daha fazla şey öğrenmelerine fırsat verilmiştir. Sürekli uygulanan bu yöntem sayesinde gençler kendilerine göre farklı olanları öğrenmeye çalışmış ve kendi bildiklerini sorgulayarak önyargılarını azaltmış ve hoşgörüyü artırmışlardır.

İnsanlar arasındaki bilgi paylaşımı arttıkça, ileride yapılabilecek projeler konuşulmaya başlanmış ve ilk adım olarak gençlerin kendi organizasyonlarında bu projeyi ve edindikleri izlenimleri diğer gençlere anlatarak projenin kapsamının artırılmasına karar verilmiştir. Türkiye’nin AB üyeliğinin önündeki engellerin temelini oluşturan önyargıların azaltılması için iyi bir fırsat olan bu projede, sınırlı sayıda gence ulaşılmış olsa da 8 gün boyunca AB’ye tam üye ülkelerden gelen gençlere ülkemiz tanıtılmıştır. Gelen gençler sayesinde etkisinin artacağına inandığımız gerçek dışı önyargılar yıkılmış ve önyargılar arkasındaki ülkemiz gösterilmiştir. Projemizin başarılı olmasının en büyük sebeplerinden birisi tabi ki projenin fikir aşamasından sonuna kadar her adımda ortaklarla beraber çalışılmasıdır. Proje esnasında ortakların yürüttüğü çalışmalarda olmuştur böylece sorumluluklar ve görevlerde paylaşılmıştır. Grup dinamikleri ve takım çalışmalarında  oluşturulan çok kültürlü gruplar sayesinde amaca ulaşma kolaylaşmıştır. Genç İletişim Derneği olarak  proje esnasında bir arada uyumlu şekilde çalışan proje ekibi sayesinde tüm aktiviteler sorunsuz ve verimli olarak gerçekleşmiştir.