lületaşı projesi

PROJENİN ADI: YOK OLAN BİR MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİ – LÜLETAŞI PROJESİ

BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü

PROJENİN KONUSU: Projenin temel amacı yitirilmekte olan lületaşı mesleğini geleceğe taşımaktır. Bunu sağlamak, bu sanatın gençler arasında yaygınlaştırılması ile mümkün olabilir. 

Proje kapsamında dünya lületaşı rezervlerinin %70’lik ve en kaliteli kısıma sahip olan Eskişehir’de yeni ustalar yetiştirmek amaçlı atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Lületaşı, üç yüz yıl boyunca Avusturya’ya ham olarak ihraç edilmiştir. Dolayısıyla Avusturya ile kültürel ve ekonomik bağları bulunmaktadır. Lületaşı işlemeciliği mesleğinin yok olmaması, lületaşı gibi kültürel bir mirası paylaşan bu iki ülke için de çok önemlidir.
 
Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi’nden ortak grup ile birlikte bu önemli kültürel mirasın bilinci ile hareket edilmiştir. Proje çerçevesinde lületaşı ustası olma potansiyeline sahip, Eskişehir’de yaşayan, 16-25 yaş arasındaki, imkanları kısıtlı gençlere, profesyonel lületaşı ustaları ve güzel sanatlar fakültesi öğretim elemanları tarafından atölye çalışması şeklinde eğitimler verilmiştir. 

Program çerçevesinde Avusturyalı ortaklar lületaşını tanımışlar, lületaşının çıkarıldığı köyleri, ocakları ziyaret etmişlerdir. Paralel olarak hedef kitle olan imkanları kısıtlı gençler Avusturya’ya giderek bu ortak kültürel mirasın oradaki etkilerini inceleme imkanı bulmuşlardır. Yok olma sürecindeki bu kültürel miras, yetkililerin yeterince ilgilerini çekebilirse, karanlık kaderinden kurtulacak, yetenekli fakat imkanları kısıtlı gençler tarafından geleceğe taşınacaktır.

PROJENİN BÜTÇESİ: 17.000 Euro (Program Desteği: 12.000 Euro, Sponsor: 5.000 Euro)

İLİ       : Eskişehir

Lületaşı Projesi Eylem 3 kapsamındaki bir Ağ Kurma projesidir. Proje,  Anadolu Üniversitesi Gençlik Programları Koordinatörlüğündeki Öğrenci Kulüplerinden Bilim ve Teknoloji Kulübü düzenlemiştir.

Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği Lületaşı Projesi’nin amacı, yok olmakta olan lületaşı işlemeciliği mesleğine yeni bir soluk getirmek ve bunu geleceğe gençler aracılığıyla taşımaktır.

Proje kapsamında Eskişehir’de, maddi durumu iyi olmayan ve lületaşı işlemeciliği konusunda yetenekli 16-25 yaş arası 10 gence, 3 ay süre ile bir eğitim verilmiştir. Eğitimleri lületaşı ustaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri vermiştir. 

Eğitimden sonra, lületaşı kültürel mirasının paylaşıldığı Avusturya’ya gidilmiş ve orada yapılan etkinliklerle, gençlerin ve projenin Avrupa eş koordinatörü Salzburg Fachhochschule öğrencilerinin farklı bakış açıları kazanmaları sağlanmıştır.

Değişim ile Avusturya’dan Eskişehir’e gelen konuklarla lületaşının çıkarıldığı köyler ziyaret edilmiştir.

Projenin sonunda, içinde gençlerin proje boyunca işlediği eserler, çekilen fotoğraflar ve belgeselin de olacağı bir sempozyum düzenlenerek, geniş kitlelerin ilgisi yok olma sürecine girmiş olan lületaşı mirasına çekilmeye çalışılmıştır.

  

Proje ile ilgili Bilim ve Teknik dergisinde yayınlanan yazı

ORTAKLAR: Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi

SÜRE: 3,5 Ay

PROJE SAHİPLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ (E-Posta Veya Telefon):

Yeliz ERKOÇ

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  yeliz@luletasiprojesi.org

Yusuf İŞERİ

Fen Fakültesi – Biyoloji 2. Sınıfı   yusuf@luletasiprojesi.org

Kutay Deniz ATABAY

Fen Fakültesi – Biyoloji Bölümü, kutay@luletasiprojesi.org

KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ:

– Görkem Yılmaz, 1988 doğumluyum. Öğrenim durumum lisedir. Baba mesleği olduğu için kendimi bildim bileli lületaşıyla ilgileniyorum. Lületaşından ticari sebeplerden dolayı biblo, sigaralık, pipo,anahtarlık gibi ürünler yaptım. Bu projede istediğim lületaşı işlemeciliğinin sorunlarının ön plana çıkarılmasına katkıda bulunmak ve kalıplaşmış düşüncelerimden uzaklaşıp ,geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

– Mehmet Neşat Aktaş, 1981 doğumluyum. Öğrenim durumum üniversitedir. Lületaşı işlemeciliğiyle 15 yıldır uğraşıyorum. Ailemde babam, amcam, dedem lületaşıyla ilgilenirdi. Lületaşından başta ağızlık olmak üzere puro, tespih, kolye işliyorum. Bu işle ticari, boş zamanlarımı değerlendirme, meslek edinme gibi sebeplerden dolayı ilgileniyorum. Lületaşı bence hak ettiği yerde değil. Bu proje ile işlemeciliğin hem hak ettiği yere geleceğini hem de aileme reklam sağlayacağını düşünüyorum.

– Ekrem Aktaş, 1981 doğumluyum. Öğrenim durumum üniversite. Ben de lületaşıyla 15 yıldır ilgileniyorum.Ailemde babam, dedem, amcam bu işle ilgilenmiştir. Ticari sebeplerden dolayı ağızlık ve tespih işledim. Bu proje ile bu sektörün en iyi şekilde temsil edileceğini, değerinin anlaşılacağını ve gerek mesleğin gerekse Eskişehir’in reklamının yapılacağını düşünüyorum. Bu projenin bana çok şey katacağına, bilgilerime yeni bilgiler ekleyeceğime ve lületaşının iyi yerlere gelmesine katkıda bulunacağıma inanıyorum.

– Yaşar Emrah, 1988 doğumluyum. Öğrenim durumum lisedir. Baba mesleği olduğu için ben de doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Sigaralık ve biblo işledim, pipo yapmaya çalışıyorum. Ben de ticari sebeplerden dolayı işlemecilikle ilgileniyorum. Bu proje ile birazda olsa bir şeyler öğrenmek ve ince ayrıntılar üzerinde çalışıp kendimi geliştirmek istiyorum.

– Serkan Şengül, 1986 doğumluyum. Öğrenim durumum ortaokuldur. Lületaşıyla 2 senedir ilgileniyorum. Zımpara yaparak mesleğe başladım. Lületaşı işlemeciliği benim için de baba mesleğidir. Para kazanmak amacıyla bu işin içine girdim. Bu projeden beklentilerim lületaşının en iyi şekilde tanıtılması ve geleceğe bakış açımı değiştirmesidir.

– Onur Arda, 1982 doğumluyum. Yüksekokul öğrencisiyim. Annem ve babam işlemecilikle uğraşır, ben de 10 yıldır ilgileniyorum. Lületaşının pek çok alanıyla ilgileniyorum ama ticari sebeplerden dolayı anahtarlık, pipo kutusu, ağızlık üzerinde yoğunlaştım. Bu projenin lületaşı gelişimine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Projeden beklentim yeni arkadaşlıklar kurarak bilgi birikimi sağlamak, bilgileri paylaşmak aynı zamanda işlemeciliğin inceliklerini öğrenmektir.

– Ruhi Soyal, 1987 doğumluyum. Öğrenim durumum ortaokuldur. Ailemde babam bu işle ilgilenir. Satranç takımı ve Türk başı işlemeciliği üzerinde yoğunlaşmıştım ama şu an yapmıyorum. Bu proje ile lületaşının iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum. Umarım bu proje ile işlemecilik hakkında daha fazla bilgi edinip, incelikleri öğrenebilirim.

– Ufuk Bolat, 1987 doğumluyum. Babam işlemecilikle uğraşır, ben de kısa bir zaman önce başladım. Öğrenci olduğum için fazla zaman ayıramıyorum. Bu işten ticari amaç gütmüyorum. Lületaşı projesinden en önemli beklentim lületaşını ve Eskişehir’i en iyi şekilde tanıtmasıdır. Bu proje ile ben de lületaşını daha iyi tanıyacağıma ve tanıtacağıma inanıyorum.

– Adım Ziya Kurt, 1981 doğumluyum. Babam bu işle uğraştığı için doğduğumdan beri işlemecilikle içli dışlıyım. Babamdan başka ailemde dayım ve dedem de lületaşıyla uğraşır. Umarım bu proje ile lületaşı hak ettiği yere gelir. Lületaşı projesi ile hayal gücümü geliştireceğime inanıyorum. Sosyal faaliyetlere güzel bir yaklaşım.

– Gökçe Demir, 1980 doğumluyum. Babam işlemecilikle uğraşır, ben de doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Kutu ambalajı başta olmak üzere biblo ve pipo işledim. Ben de ticari sebeplerden dolayı bu işin içindeyim. Bu proje ile lületaşının gündeme getirilmesini diliyorum. Umarım meslek hakkındaki düşüncelerim de bu proje ile değişir.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.luletasiprojesi.org adresinden temin edilebilir.