bisiklet, mutluluk bestesi,projesi

bisiklet, mutluluk bestesi,projesi

MUTLULUK BESTESİ
Projenin adı MUTLULUK BESTESİ Proje Sahibi
Anadolu Elçileri Gurubu, Milli Eğitim
Projenin Süresi 7 ay Projenin Amaçları Atıl durumdaki bisikletleri toplayıp kullanılır hale getirerek sadece tüketen değil üreten, var olan kıymetleri değerlendirebilen gençler yetiştirebilmek;
Sosyo-ekonomik yetersizliklerinden dolayı bisiklet alamayanlara bu bisikletleri hediye etmek ve gençleri, çocukları  sevindirmek;
Televizyon, bilgisayar oyunları ve diğer çeldiricilerle gençlerin en iyi alıcı,öğrenici oldukları yaş dönemlerini atıl bir şekilde geçirmelerini önlemek;
Düzenlenen aktivitelerle gençlerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve özgüvenlerini kazandırmak;
Yerel yönetimlerle ve tüzel kişiliklerle gençlerin, gençliğe ve geleceğe yararı olacak ortak faaliyetlerde  biraraya gelebilmelerini sağlamak;
Bisiklet sürebilmek için de sağlık kontrolünden ve belirli eğitimlerden geçmek gerektiğini göstermek;
Ova kenti Karaman’ın hak ettiği ağaçlandırılmış şekline kavuşmasına destek olmak; Dikecekleri fidanların büyümüş hallerini kendileri göremeyecek bile olsa, kentimizin, ülkemizin, dünyamızın  yarınına sahip çıkmak adına gençlerin fidan dikimini bizzat yapmalarını sağlamak,   İştirakçi(ler)& Projeye Katılım Düzeyleri
Takip ( İl Milli Eğitim, Anadolu Lisesi ) Hedef kitle(ler) Gençler HEDEFLER        
Genç katılımcılar olarak bu proje ile beraber toplum içinde veya kalabalık ortamlarda birlikte hareket edebilme atıl durumdaki malzemeleri yeniden kullanılır hale getirme becerilerini geliştirerek gençliğin yalnızca tüketici olmaktan öte bir amacının var olduğunun anlaşılmasının sağlanması gibi sonuçları hedefleniyordu. Katılımcıların ve yerel toplumun çeşitli ortamlarda bir araya gelmesi sağlanarak buluşturulan gençlerin birbirleriyle iletişimde bulunarak kendilerini ifade etmek ve sosyal yönde geliştirmeleri sağlanması amacı da gerçekleştirilmiş olup Projeye katılanlar ve yerel halk adına yeni deneyimlerin kazandırılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca hedefler arasında proje kapsamında imkânı kısıtlı gençlere birbirleriyle ve toplumun iletişim kurmasına yardımcı olmak bu kişilerin toplumla bütünleşmesini kolaylaştırmak ve insanların kendi kültürlerini koruyarak Avrupa ile ortak kültürün gerçekleştirilmesine yardımcı olmak da  öncelikli hedefler arasında bulunmaktaydı. Temel Faaliyetler /
Proje Aşamaları
Seminer düzenlendi ( Güvenli Trafik )
Okul bahçesi ağaçlandırıldı
Bisiklet hediye edildi Proje Sorumlusu: Seval ŞİMŞEK
Proje Bütçesi : 6500 EURO
Proje Türü : Youth-Eylem BAŞARILI 55 ÖĞRENCİYE KARNE HEDİYESİ OLARAK BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ
GÜVENLİ TRAFİK SEMİNERİ YAPILDI  

http://prokob70.org/karaman/uygulanan_projeler/genclik/mutluluk_bestesi.html