Hadi Gali, Gel de Beraber Okuyalım, projesi

Hadi Gali, Gel de Beraber Okuyalım, projesi

Hadi Gali Gel de Beraber Okuyalım

Uygulama Basamakları

1-Proje için onay alınması

2-Projenin amacının sınıf velilerine tanıtılması (Afişleme

çalışmaları, bilgilendirme toplantıları)

3-Öğrenci velileriyle birlikte okuma saatinin belirlenmesi

4-Velilerin ellerinde bulunan kitapların listesinin oluşturulması

5-Velilerin okuyacakları kitapların tespit edilmesi ve temin edilmesi

6-Öğrenci velilerinin oturması için tabure alınması

7-Yıl sonuna kadar en çok kitap okuyan (Kitap sayfası ) velinin seçimi,

8-Yıl sonu gecesi ve mezuniyet töreninde en çok kitap okuyan velinin ödüllendirilmesi

Proje Nasıl İşleyecek

Her hafta Çarşamba günü belirlenen zamanda (Sabahleyin saat 08.20-09.10) öğrenci velileri okulda hazır bulunur.

Okuma saati başlamadan 10 dakika önce velilerin okumak istedikleri kitabı

seçmeleri sağlanır. Öğrenci velileri, okuma saatinde çocuğun yanında yerini alır. Okuma saati olan 08.30-09.10 arası öğrenci-öğretmen-öğrenci velileri birlikte kitap okur.

Okuma saati sonunda tamamlanan kitaplar varsa geri alınır. Tutulan deftere her velinin okuduğu kitabın adı ve sayfası yazılır. Kitabı bitiremeyen velilerin kitapları isterlerse eve götürmeleri sağlanır. Her hafta kitabı bitiren velilere yeni kitap verilerek, okuma çalışmaları yürütülür. Her velinin okuduğu kitap ve sayfa sayısı aylık olarak değerlendirilir.

BEKLENEN SONUÇLARI

Hadi Gali Gel de Beraber Okuyalım projesi öğrenci-veli öğretmen birlikte kitap okuması sonucu kitap okuma alışkanlığı kazandırmasını amaçlamaktadır. Okuyan Okullar projesi kapsamında öğrenci velilerini proje içerisine çekmeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar çeşitli sebeplerle kitap

okuma alışkanlığının tadına varmamış öğrenci velilerine bu tadı aldırmak. Öğrenci velisi-okulögretmen-öğrenci kaynaşmasını sağlamak,”Okuma alışkanlığı kazanamamış bir öğrencinin öğrenim hayatı yarıda kalmıştır” sözünden yola çıkarak okulumuz öğrencilerinin öğrenim

hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunmak,”Veli okumazsa ögrenci okumaz” öğrencilerimizin okumasını sağlamak, Velinin okuduğu hikaye kitaplarından ileride çocuklarına, torunlarına anlatacak hikayeleri çeşitlendirmek.

UYGULAMA BASAMAKLARI VE İŞLEYİŞİ

Sakarya İlköğretim Okulu Müdürü Raşit KOÇ

Öğrenci-veli-öğretmen birlikte okuması

Hadi Gali Gel de Beraber Okuyalım.

1-Öğrenci velilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak

2-Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak

3-“Birlikte kitap okumak, ana babayı çocukla birbirine kaynaştırmak

4-Öğrenci velilerimizin okulumuzla ilişkilerini geliştirmek.
Burdur Sakarya İlköğretim Okulu

Burdur Projeler