Günün Sorusu, projesi, Her Doğru Cevap Bir Kitap

Günün Sorusu, Her Doğru Cevap Bir Kitap

Günün Sorusu, Her Doğru Cevap Bir Kitap

günün sorusu

Malum ya; eğitim öğretim öğrencilerde özellikle ödüle dayalı davranış değişikliği meydana
getirmeyi amaçlar. Ayrıca kazanılmış davranışın sürekliliği de esastır.
Dikkat çekmenin isteklendirme(motivasyon) sağlamanın önemini de herkes
bilir. Eğitim öğretimde ödülün cezadan daha fazla rol oynadığı da bir
gerçektir.

  Biz de bu noktadan hareketle sabah toplanması sırasında tüm öğrencilerimize “Günün Sorusu”
adı altında kısa tek soruluk yarışma düzenlemeyi uygun gördük.
Öğrencilerimizin ilgisini çekmek zihinsel faaliyetlerine kapı açmak
bilgiye ulaşma yollarını araştırma alışkanlığı sağlamak, meraklarını
artırmak hayret ya da şüphelerinin karşılıklarını nasıl
bulabileceklerinin yollarını görmelerini sağlamak yaşadıkları okulun
toplumun farkında olmalarını sağlamak vb. amacındayız.


  Sorular okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanmaktadır. Soruyu hazırlayan ders zümre
öğretmenleri o günkü yarışma hediyesi olan kitabı da hediye edecektir.
Sorunun doğru cevabını bilen ilk öğrencimiz kürsüye alınarak kendini
tanıtması sorunun cevabını söylemesi istenir. Doğru cevapla da ödülü
takdim edilir. Doğru yoksa sıradaki öğrencilere şans hakkı verilir.
Yarışma imkan ölçüsünde her sabah tekrarlanır.


Örnek sorular: 

  S: Okulumuz eğitim-öğretime ne zaman başlamıştır? İlk müdürü kimdir?

  C: 1989-90 öğretim yılı, M. Hamdi Günal

  S: Hatay, Türkiyeye ne zaman katılmıştır? İlk ve tek Cumhurbaşkanı

  C: 1939, Tayfur Sökmen

  S: Ülke parasının yabancı paralar karşılığında değer yitirmesine ne denir?

  C: Devaülasyon

  S: Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden 3. sü hangisidir?
  C: Arap Alfabesi

  S: Misak-ı Millîyi yurt dışında kabul eden ilk devlet hangisidir?

  C: Sovyetler Birliği

  S: Hiç yazılı eser bırakmamıştır. Fikirlerinden öğrencisi Platon aracılığıyla haberimiz
olmuştur. değerlerin değişmediğini davranışların değiştiğini söylemiş,
bilgiyi temel alan ahlak ve insan felsefesi yapmıştır? Söz edilen ilkçağ
Yunan filozofu kimdir?

  C:Sokrates


Osman Arslan, günün sorusu, projesi

  Osman ARSLAN
  Nisan 2012
 Arif Molu Teknik Lisesi
Müdür Yardımcısı
Felsefe Öğretmeni