kısa hikaye, masal, anlatma yarışması,proje

kısa hikaye, masal, anlatma yarışması

        BİR  VARMIŞ,

BİR  YOKMUŞ…

                        KISA HİKAYE ANLATMA YARIŞMASI

MASAL ANLATMA YARIŞMASI

        Yarışma, … sınıf öğrencilerine yönelik olarak kısa süreli (4-5 dakika) bir hikaye veya masal anlatılması şeklinde yapılacaktır. Her öğrenci kendi sınıf kategorisinde, farklı bir hikaye veya masal ile yarışacaktır. Müracaat; hikaye, çizgisiz kağıda el yazısı ile yazılarak, okul müdürlüğüne yapılacaktır. Her sınıftan en fazla 4 (dört) öğrenci başvuru yapabilir.

        Yarışmacıların performansı, oluşturulacak bir seçici kurul tarafından şu esaslara göre değerlendirilecektir :

1.    Hikayenin içeriği,

2.   Hikayeyi anlatabilme ve Türkçe’ yi kullanabilme becerisi,

3.    Vücut dilini kullanma ve bunun hikayenin içeriği ile uyumu.

Yarışmacılara bu kriterlere  göre puan verilerek, her sınıf grubundan birer birinci

seçilecektir. Birinciler, seçici kurul tarafından ayrıca ödüllendirilecektir.

YENİFAKILI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ