Derslik Donatma Projesi

Derslik Donatma Projesi

DERSLİK DONATMA PROJESİ

OKULLAR PROJE FORMU

KURUMUN ADI EDREMİT CUMHURİYET İ.O.  PROJE GENEL ADI DERSLİK DONATMA PROJESİ  PROJENİN TARİHİ 2004 / 2005 Öğretim Yılı  PROJE KONUSU DERSLİK DONATMA PROJESİ  PROJE ÖZETİ

Bir şekilde eğitime katkı sağlayabilecek olan hayırsever Vatandaş ve velilerimizin tespit edilerek, mevcut dersliklerin çağın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesinin sağlanması.  
PROJE HEDEFİ

DERSLİKLERİMİZİN ÇAĞIN TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ DOĞRULTUSUNDA YENİDEN DONATILMASI  
PROJE HARİTASI

a-Okulumuzdaki donatımı yapılacak dersliklerin belirlenmesi..
b-Birinci kademe dersliklerinin donanımı: Öğrenci dolapları, TV.VCD.sınıf kitaplığı dolabı,Televizyon ve VCD,öğretmen kürsüsü,üç adet etkinlik panosu
c-İkinci kademe derslikleri donanımı :Televizyon,VCD,Öğretmen kürsüsü,üç adet etkinlik panosu,Sınıf Kitaplığı ve TV-VCD dolabı ile donatılması.
ç-Sınıf velileri ile yapılacak toplantıda alınması ve yapılması gerekenlerin aktarılması ve bu konuda katkıda bulunacakların tespiti.
d-Sınıflarda oluşturulan SINIF AİLE BİRLİKLERİ vasıtasıyla piyasa araştırılması ve alınıp yapılması.
Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda var olan 11 (Onbir) dersliğin tamamının donanımı gerçekleştirilmiştir.
Ders öğretmenlerinin yararlanmaları için TÜRKÇE-MATEMATİK-FEN BİLGİSİ ve
SOSYAL BİLGİLER dersleri için 180 adet CD temin edilerek derslerin aynı zamanda
Görsel –işitsel olarak işlenmesi sağlanmış. Derslerin daha akıcı ve verimli olduğu gözlemlenmiştir.
 

PROJE SORUMLUSU
Hikmet UYAN/Okul Müdürü 
Derslik Donatma ProjesiEdremit Cumhuriyet İ.Ö.O