örnek sosyal proje taslağı, ailemi seviyorum kendimi geliştiriyorum, projesi

örnek sosyal proje taslağı, ailemi seviyorum kendimi geliştiriyorum, projesi

Örnek Sosyal Proje Taslağı, Ailemi Seviyorum Kendimi Geliştiriyorum Projesi

AİLEMİ SEVİYORUM
KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM PROJESİ

Örnek Sosyal Proje Taslağı

PROJE ÖZETİ

Başvuru Sahibinin Adı: Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Projenin Adı: Ailemi Seviyorum, Kendimi Geliştiriyorum

Projenin Genel Hedefi
Velilerimizin anne babalık görevlerini bilinçli olarak yapmaları ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri projemizin genel hedefidir.

Projenin Özel Amacı  Çocukları doğru eğitmenin önemini velilerimizin kavrayabilmesini sağlamak,
Eğitimi, gelişimi, bilinçlenmeyi toplumun her alanına yayabilmek,
Çocukları doğru eğitmenin önemini velilerimizin kavrayabilmesini sağlamak,
Öğrencilerin sağlıklı olarak gelişimlerini tamamlayabilmelerine katkı sağlamak,
Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerinin açığa
çıkarmalarına imkân sağlamak,

Projenin Süresi:6 Ay

Projenin Toplam Bütçesi

Projeyi Finanse Eden Kuruluş

Projenin Uygulanacağı Yer/ler Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu
Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu
Ülfet Onart Anadolu Lisesi Konferans Salonu

Proje Ortakları: Bayındır Kaymakamlığı

Proje İştirakçileri: Bayındır İlçesindeki Eğitim Kurumları

Projenin Hedef Kitlesi
İlçemiz okullarında eğitim öğretime devam eden öğrenci velileri

Projenin Nihai Faydalanıcıları
Öğrenciler ve öğrenci velileri

Projenin Beklenen Sonuçları

Velilerimizin çocuklarını doğru eğitme konusunda bilinçlenmesi,
Velilerimizin iletişim ve sosyal beceriler konusundaki gelişimleri
Olumsuz anne baba davranışlarının azalması
Velilerin çocuklarının içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak onları anlama konusunda farklı bakış açıları kazanmaları

Projenin Temel Faaliyetleri
Alanında uzman kişiler tarafından verilen seminerler ile velilerin eğitilmesini sağlamak.

1.1.Proje Adı : Ailemi Seviyorum, Kendimi Geliştiriyorum
1.2.Proje Konusu(Tanıtımı) :
Çocuğun tüm yaşamı boyunca, büyük etkileri olan anne-baba çocuk ilişkisinin temelinde, anne babaların çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri anne-babalık rolleri yatmaktadır.Bu noktada velilerimizin anne babalık görevlerini bilinçli olarak yapmaları ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri için bu proje yürütülecektir.

I. PROJENİN TANIMI

1.3.Projenin başlatılma gerekçeleri :
Geleneksel anne – baba yerine, demokratik davranışlarda bulunan, bilinçli veli profilinin öne çıkarılması

Başarılı bir eğitim için anne babaların tutum ve davranışlarının büyük bir öneminin olması

Öğrenci velilerinin bilinçli birer anne baba olmalarını sağlanması,

Çocukların okulda kazandığı becerilerin ev ortamında da pekiştirilmesi için veli eğitimlerinin gerekliliği,
Anne babaların çocuklarının içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak onları anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmak
1.4.Projenin amacı
Çocukları doğru eğitmenin önemini velilerimizin kavrayabilmesini sağlamak,
Eğitimi, gelişimi, bilinçlenmeyi toplumun her alanına yayabilmek,
Çocukları doğru eğitmenin önemini velilerimizin kavrayabilmesini sağlamak,
Öğrencilerin sağlıklı olarak gelişimlerini tamamlayabilmelerine katkı sağlamak,
Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerinin açığa
çıkarmalarına imkân sağlamak,

1.5.Projenin hedefleri
Geleneksel anne – baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli veli profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmaları ve kendilerini geliştirmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.
1.6.Projenin Hedef Kitlesi
İlçemiz okullarında eğitim öğretime devam eden öğrenci velileri
1.7.Projenin İşleyiş Akışı
Projede yer alan rehber öğretmenler ve Özel Büro, proje yöneticisi başkanlığında ikinci dönem başında toplantı yapılması
Seminerlerde sunulacak konuların belirlenmesi
Sunumlarda görev dağılımının yapılması
Sunumların belirlenen konferans salonlarında belirtilen tarihlerde ilçemiz okullarında eğitim öğretime devam eden öğrenci velilerine sunulması

1.8.Proje çıktıları ve başarı ölçütleri
Velilerimizin çocuklarını doğru eğitme konusunda bilinçlenmesi,
Velilerimizin iletişim ve sosyal beceriler konusundaki gelişimleri
Olumsuz anne baba davranışlarının azalması
Velilerin çocuklarının içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak onları anlama konusunda farklı bakış açıları kazanmaları
1.9.Proje uygulama zamanı ve çalışma takvimi

Projenin Başlangıç Tarihi: Ocak 2018
Projenin Bitiş Tarihi : Haziran 2018

NO ZAMAN KONU SAAT KONUŞMACILAR TOPLANTI YERİ
1 17 OCAK 2018
ÇARŞAMBA Aile İçi İletişim ve Anne-Baba Tutumları 14:00 Enis FİDANCIOĞLU
Bahar Gönül KIRMAZ
Aysel UMULBİLİR
Kaymakamlık Toplantı Salonu

2 28 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA Ergenlik Dönemi ve Ergenlik Dönemi Problemleri 14:00 Enis FİDANCIOĞLU, Bahar Gönül KIRMAZ
Aysel UMULBİLİR Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu
3 28 MART 2018 ÇARŞAMBA Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılık 14:00 Enis FİDANCIOĞLU
Bahar Gönül KIRMAZ
Aysel UMULBİLİR Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi Konferans Salonu
4 25 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA Sınav Kaygısı, Verimli Ders Çalışma ve Zamanı Etkili Kullanma 14:00 Enis FİDANCIOĞLU, Bahar Gönül KIRMAZ, Aysel UMULBİLİR Ülfet Onart Anadolu Lisesi Konferans Salonu
5 8 MAYIS 2018 SALI Çocuk İhmali ve İstismarı 14:00 Nur Furtun SÖKMEN Kaymakamlık Toplantı Salonu

6 HAZİRAN 2018
PROJENİN GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

1.10. İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar
İlçemizdeki Eğitim Kurumları, Kaymakamlık
1.11. Proje uygulama aşamasında karşılaşılacak riskler ve önlemleri

Öğrenci velilerinin bir çoğunun bağ bahçe işlerinde yevmiye usulü günlük çalışmaları projemize katılımın az olması anlamında risk oluşturabilir. Bunun için seminerlerin bağ bahçe işlerinin yapılamayacağı yağışlı günlerin takip edilerek seminer zamanları buna göre düzenlenecektir.
Ayrıca ilçemizde cuma günleri pazar kurulduğundan seminerlerin cuma günü yapılması da uygun görülmemiştir.

1.12.Proje Koordinatörü(Yöneticisi)
Ali Ersin ESER (Bayındır İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü)

1.13.Proje Yürütme Kurulu
Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Enis FİDANCIOĞLU
İsmet İnönü Ortaokulu Rehber Öğretmeni Bahar Gönül KIRMAZ
Fatih İlkokulu Rehber Öğretmeni Aysel UMULBİLİR
Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Nur Furtun SÖKMEN
Özel Büro

Kaynak: bayindir.meb.gov.tr/www/ailemi-seviyorum-kendimi-gelistiriyorum-projesi