ADANA, SARIÇAM, MEB PROJELERİ

ADANA, SARIÇAM, MEB PROJELERİ

ADANA, SARIÇAM MEM PROJELERİ

PROJE-1 “Ev Ziyaretleri İle İdeal İnsan Yetiştirme” Projesi
Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri Başlama Tarihi Eylül 2008 Bitiş Tarihi Haziran 2009 Proje Yararlanıcıları Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların farklı eğitim bölgeleri organizesinde, okulların gönüllü öğretmenleri, öğrenci velileri, rehber öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi kapsamaktadır. Projenin Amacı Başarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, alınması gereken tedbirlerle eğitim yönetimi, öğretmen-öğrenci ve velinin üzerine düşen görevlerle ilgili olarak sinerji oluşturmak. Proje Faaliyetleri Yapılan çalışmalarla öğrencilerin başarısızlığının nedenleri anlaşılmış ve bu nedenler üzerine doğru adımlarla gidebilmek ve sorunlu ailelerin sorunlarının çözümüne yönelik tüm kamu kurum ve kuruluşları ortak hareket ederek Proje sahibi, proje yürütücüleri ve proje ortakları hep birlikte hareket etmek suretiyle doğru yerde doğru müdahale gerçekleştirilecek. Proje Kazanımları Öğrencilerin başarısızlığına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması, başarısızlığa neden olan asıl faktörlerin üzerine gidilmesi, alınan önlemlerin geçici olmaması, etkin ve sürekli olmasının sağlanması. İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü) İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)    
PROJE-2 “Bir Çay İçimlik Değil, Ömür Boyu Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenme İçin ‘’ Anne-Baba Eğitim Seminerleri Projesi
Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri Başlama Tarihi Kasım 2009 Bitiş Tarihi Haziran 2010
Proje Yararlanıcıları Bu Proje Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Koordinelerinde, Sarıçam Kaymakamlığı Mülki Amirliği dâhilinde başta Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları, Sarıçam Belediye Başkanlığı, Mahalle ve Köy Muhtarları ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesini kapsamaktadır.
Projenin Amacı Öğrencilerde görülen problemlerin giderilmesi ve istenilen başarı düzeyine ulaşılabilmesi için çocuğun ailesiyle yakın ilişkiler içinde olması gerekmektedir. Bu projede anne babaların, çocuklarının eğitimleri sürecindeki kendi rollerini tanımaları, kent kültürü oluşturmaları ve toplumun tüm katmanlarında eğitimin, birinci öncelik olduğu bilincini uyandırmak amaçlanmaktadır.
Proje Faaliyetleri Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, okullarda proje kapsamında, anketlerin hazırlanması ve okunması, ailelere seminer verilmesi, broşür ve dokümanların hazırlanması sürecinde, aktif rol almak isteyen, projeyle ilgilenen, gönüllü eğitim çalışanlarının tespit edilmesi. Proje kapsamında görevli öğretmenlerimiz tarafından birinci yarıyıl üç -3- ve ikinci yarıyıl da üç -3- defa olmak üzere toplam altı defa anne ve babalara bilgilendirme seminerleri verilmesi
Proje Kazanımları: Anne Baba Eğitim Seminerleri Projesi ile Türkiye’de eğitiminin kalitesini arttırmayı ve önemi sayfalarca yazılabilecek olan bu konuyu, yaşama geçirmeyi amaçlanmaktadır İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü) İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)   PROJE-3 “Yurttayım Yurdumdayım, Yurttayım Yuvamdayım, Yurdum Evim Benim” Projesi Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri Başlama Tarihi 17.11.2009 Bitiş Tarihi 18.06.2010 Proje Yararlanıcıları Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Özel Öğrenci Yurtlarını, projenin yürütülmesi aşamasında, eğitim kurumları organizesinde, okullardan gönüllü öğretmenleri, özel yurt yöneticilerini, özel yurtlarda yatılı olarak kalan öğrencileri, rehber öğretmenleri, kapsamaktadır. Projenin Amacı ‘”Yurttayım Yurdumdayım, Yurttayım Yuvamdayım, Yurdum Evim Benim” Projesi ile yurt öğrencilerinin, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilere, kendilerinin değerli bireyler oldukları konusunda farkındalık yaratmak, çevre ile etkileşimlerine yardımcı olmak, okul başarılarını desteklemek, başarısızlıklarının nedenlerini tespit ederek, çözüm önerilerini paylaşmak amaçlanmaktadır.
Proje Faaliyetleri * Projede görev alan öğretmenleri arasında Koordinasyon ve İşbirliği Ekibinin kurulması. * Projenin uygulama aşamasının ilçemizde görev yapan özveriyle çalışacak en az 20 öğretmenle gerçekleştirilmesi, * Proje kapsamında görevli her öğretmen tarafından birinci yarıyıl üç defa ve ikinci yarıyıl da beş defa olmak üzere toplam sekiz defa Özel Öğrenci Yurtlarında kalan öğrencilere seminerler verilmesi, * Proje ayrıntılarının http://projelerimiz.meb.k12.tr/ adresinden duyurulması, * Proje kapsamında Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan projede görevli gönüllü öğretmenlerin seminerlerle ilgili i zlenimlerin, raporlaştırılması. , * Proje kapsamında seminerlere katılan öğrencilere anket formu düzenlenmesi * Proje kapsamında seminerlere katılan uygulamada görevli öğretmenlere anket formu düzenlenmesi. Proje Kazanımları Sevgi ile çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığını öğrencilere hatırlatmak, çocukların daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda yetişmelerini sağlamak, projenin özel hedefleri arasındadır. Bu proje ile özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin, psikolojik durumları ile sosyal ve kültürel düzeylerini geliştirmelerini desteklemek, aydınlık bir gelecek kurmak, eğitimi özümsemiş bireyler yetiştirmek, müreffeh bir topluma ulaşmak. İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü) İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)   PROJE-4 “Ben Buraya Nasıl Geldim?” Projesi Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri Başlama Tarihi 1 Ocak 2010 Bitiş Tarihi 30 Nisan 2010 Proje Yararlanıcıları İlköğretim 6-7-8.Sınıf Öğrencileri Projenin Amacı Bölgemizde SBS sınavına hazırlanacak öğrencileri bilgilendirmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla uygun modellerle buluşmalarını sağlamak

Proje Faaliyetleri 1-Öğrencinin velisinden uygulamaya ilişkin izin belgesi alınması
2-Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer almasının sağlanması
3-Sosyo-ekonomik düzeyi yakın olan öğrencilerden Fen ve Anadolu Lisesini kazanmış olanların projenin uygulanmasında seçilmesi
4-Akademik başarısı yüksek iletişim becerilerinde kabiliyetli ve özgüveni yüksek öğrencilerin seçimi
5-42 ayrı alandan (sayısal-eşit ağırlık) en az 2 öğrenci (kız-erkek)seçilmesine dikkat edilmesi
6-Seminere gidilecek okullardaki öğrencilerin önceden bilgilendirilmesi
7-Seminer verilecek öğrencilerin 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden seçilmesi Proje Kazanımları · * Verimli Çalışmayla ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılabilirliğini göstermk · * Hedef belirlemenin önemini kavratmayı sağlamak ve hedef oluşturmalarını sağlamak · * Üst öğrenim kurumlarını tanımalarına yardımcı olmak · * İlköğretim öğrencilerinin SBS başarılarını artırmak · * Olumlu örnekler ve iyi modeller sunmak · * Öğrencilerin çalışma isteği ve motivasyonlarını artırmak
İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü)
İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)

  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-ADANA

Öğretmenim Yanımda Projesi

Öğretmenim Yanımda Projesi

Sarıçam İlçe Milli Eğitim olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlattığımız Öğretmenim Yanımda-Danışman Öğretmenlik- Projesiyle özellikle 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin daha etkin rehberlik almalarını hedefledik. Okuldaki tüm öğretmenlerin katılımını amaçlayan uygulama, her öğretmenimizin bu sınıflardan üç ile beş arsında öğrencinin danışmanlık hizmetini yürütmeyi amaçlamaktadır. Böylece sınırlı sayıda öğrencinin danışmanlık hizmetini yürüten öğretmenlerimiz öğrencinin gelişim sürecini ve akademik performansını daha etkin ve verimli bir biçimde takip etme imkânı yakalayacaktır.

Öğretmenlerin öğrencileriyle, aile ile ve diğer meslektaşlarıyla kurduğu iletişimi güçlü hale getiren; okul, sınav, gelecek hedefleri, hayat başarısı vb. kavramlara akılcı yaklaşan, eğitim sistemine profesyonel bakış açısıyla yapıcı çözümler sunan bir süreç programıdır. Aynı zamanda eğitim danışmanlığı öğrenci başarısını sürekli hale getirerek bu başarıyı ileri taşımak gibi bir işlevselliğe de sahiptir.

 Kötü öğrenci yoktur, sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimizin kendine özgü bir potansiyeli vardır. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak, öğrenci danışmanlığı çalışmasının özünü oluşturmaktadır. Bu nedenle örgün eğitimde öğrencilerin kimliklerini bulma, yeteneklerini saptama, isteklerini, amaçlarını, hedeflerini tespit etmelerinde ve sosyal kişiliklerini oluşturmalarında yeterince çalışma yapıldığını söylemek güçtür. Bu eksiklik öğrencilerin motivasyon güçlerini, azimlerini, kendi temsil sistemlerini, çalışma yöntemlerini, özgüvenlerini, becerilerini, dengelerini, performanslarını doğru yönlendirme ve kullanma konusunda kesinlikle aile ve okul dışında başka bir yol arkadaşına ihtiyaç duymalarını ortaya çıkarmıştır. Öğrencinin doğuştan gelen özelliklerinin ve temel aile yapısının üzerine kendi öz kimliğini oluşturma sürecinin en önemli dönemini yaşarken oluşan yalnızlık ve yöntemsizlik ilerideki hayatında çeşitli krizlerle karşısına çıkacaktır. Pek çok insan, hayatının ortalarında bir yerde yorulup, yürüdüğü yolun kendisine ait olmadığını düşünmeye başlar. Oysaki şekillenme sürecinde eğitimli danışmandan profesyonelce yardım alanlar daha doğru yöntemleri uygulayarak hayatlarının ilerleyen döneminde daha mutlu ve verimli bir performans ortaya koyup bu süreci çok daha başarılı bir şekilde yaşarlar.

Öğrenci danışmanı, öğrencinin kendi öz benliğini tanımasını sağlayıp, öğrenme teknikleri, hedef belirleme teknikleri, okuma ve okuduğunu anlama teknikleri ve diğer uygulama teknikleriyle, öğrencinin yaşama entegre olmasını, yolunu en baştan doğru çizmesine yardımcı olacaktır.

http://saricam.meb.gov.tr/www/ogretmenim-yanimda-projesi/icerik/1545

Onu En Güzel Kim Anlatır Hitabet Yarışması

Onu En Güzel Kim Anlatır Hitabet Yarışması

Yarışmanın konusu; hayatlarının   fiziksel,  düşünsel  ve  duygusal   yönlerden   en hareketli   en  canlı  dönemlerini  yaşayan  gençlerimizin, Peygamber  Efendimizin (SAV), ümmeti olarak bizlere hangi uyarılarda, tembih ve tavsiyelerde bulunduğunu anlamalarını sağlamak, bu tavsiyelerden günümüze ışık tutan yol gösteren hayatından  bir kesiti  gençlerimizin  gündem konusu yapmak  için “O´nu En Güzel Kim Anlatır” hitabet yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya Sarıçam İlçe Milli Eğitim bünyesindeki lise öğrencileri katılabileceklerdir.

http://saricam.meb.gov.tr/www/onu-en-guzel-kim-anlatir-hitabet-yarismasi/icerik/1548

SODES Projesi

AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to WhatsAppShare to YazdırShare to Diğer 11 Şubat 2019 15:03 747

SODES Projesi

Eğitim ve eğitimde başarı denince genellikle eğitim kurumlarımızdaki akademik başarı anlaşılmaktadır. Akademik başarıyı besleyen ve tamamlayan faaliyetler ve etkinlikler konusunda çocuklarımıza yeteri kadar fırsat sunmak eğitim sistemimizin yegane ihtiyacı durumundadır. Bu imkanın sunulamaması fiziki alt yapı yetersizliği veya eğitimcilerimizin geleneksel eğitim algısından tamamen kurtulamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Sınav temelli başarıya odaklanmanın, çocuklarımızın müzik, resim , spor, şiir, tiyatro ve tasarım  gibi  alanlarda potansiyel yeteneklerinden ve estetik anlayışlarından uzaklaşmalarına neden olduğu hepimizin malumudur.

Eğitimi sınıf ortamı dışına taşımak ve eğitimi çocuklarımızın günlük yaşam süreçlerinin bir parçası haline getirmek  amacıyla SODES projesi kapsamında birçok okulumuzda çeşitli branşlarda etkinlikler ve kurslar düzenlendi. Projemiz 24 okulumuzda uygulanmıştır. 10 okulumuzda kütüphane donatısı, 50 adet kitaplık, 50 adet masa ve 200 adet sandalye, 60 öğrenciye müzik kursları, 6 okulda toplam 120 öğrenciye spor kursları, 600 öğrenciye kültür gezileri ve birçok ortak organizasyonlar yapılmıştır. 

11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019
11-02-2019

Yayın Tarihi:11 Şubat 2019

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Sezai Karakoç Bulvarı, No 23 Kat 2 Posta No 01250 Sarıçam/ADANA – 0 322 341 70 25 341 70 26 341 34 34

MEB © – Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.

http://saricam.meb.gov.tr/www/sodes-projesi/icerik/1702