İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Eğitimde Ayna Projesi

Çalışmanın Adı: AYNA

Ayna Ayna! Söyle bana; ben nasıl bir öğretmenim, nasıl daha iyi öğretmen olurum?

Çalışmanın Önemi:

Öğrencilerini bilgi çağında başarılı kılacak donanıma sahip kişiler olarak yetiştirme görevini üstlenen öğretmenlerin temel görevlerinden biri hızla değişen bilgi karşısında öğrencilerini öğrenmeyi öğrenmiş bireyler olarak geliştirmektir.

Öğretmen hızla değişen bilgiye dayalı dünyamızda belki de öğrenmeye en açık toplum ve meslek grubu olmalıdır. Mesleği konusunda öğrencilik hüviyetini yitiren öğretmenlerin başarılı olma şansları artık yoktur.

Öğretmenlik; yalnızca alan bilgisine, eğitim bilgisine ve geniş bir genel kültüre sahip olmakla bitmemektedir. Öncelikle sahip olunan bu bilgilerin hızla değiştiğini kabul etmek gerekir ki bu da öğretmenleri; öğrenci olmaya, daha fazla öğrenmeye sevk eder. Ayrıca öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri düşünüldüğünde öğretmenlerin ne kadar zor ve karmaşık bir mesleğe sahip oldukları görülür.

Öğretmen gelişimine ister insan kaynaklarının gelişimi ister bilgi çağının gerekleri açısından yaklaşalım değişmeyen hakikat; öğretmenin öğrenmesi zorunluluğudur.

Çalışmanın Özeti:

Zümre öğretmenlerinin eğitim öğretim yılı içinde birbirlerinin derslerine girerek gözlem yapmalarını ve birbirlerinden öğrenmelerini içeren “AYNA” çalışmasında;

  • Zümre öğretmenleri birbirlerini takip edecekleri derslerin gün ve saatlerini dönem başında kararlaştırırlar.
  • Zümrenin her öğretmeni hem dersi takip edilen hem de ders takip eden durumunda olacaktır.
  • Kararlaştırılan gün ve saatte dersin sahibi öğretmen dersini işleyecek; diğer zümre arkadaşları dersi sınıfta arka sıralarda oturarak gözlemleyeceklerdir.
  • Takip edilen dersin sonunda yapılan kısa toplantıyla fikir alışverişinde bulunularak; dersin işlenişinde olumlu ve olumsuz yönler açıkça ortaya konulacaktır.
  • Dersi takip edilen öğretmenler; olumlu ve iyi yaptıkları konularda zümre arkadaşlarının desteğini aldıklarından; olumlu işlemlerini daha da geliştirmeleri beklenmektedir.
  • Yine bu olumlu konuları diğer zümre arkadaşları da öğrenerek kendi derslerine uygulamaları beklenmektedir.
  • Dersi takip edilen öğretmenlerin zümre arkadaşları tarafından eleştirilen ve tavsiye niteliğindeki konularda daha hassas davranarak olumlu bir değişim sürecine girmesi beklenmektedir.
  • Dersi takip eden zümre öğretmenleri de eleştirdikleri konularda doğaldır ki kendilerinin doğru davranmaları beklenmektedir.
  • Böylece zümre öğretmenleri birbirlerine ayna tutarak kendilerini görme ve geliştirme fırsatı elde etmiş olurlar.

Çalışmanın Sınırlılıkları:

Bu çalışmanın temel sorunu; eleştiriye açık ve dersinin gözlemlenmesinden rahatsız olmayacak kadar mesleğine saygısı ve özgüveni olan öğretmenleri bir arada bulma sorunudur.

 Serdar ŞEN

 Tarih Öğretmeni

Mission News Theme by Compete Themes.