AB Gençlik Programı, ulusal ajans

ulusal ajans

AB İçin Proje Sunusu

AB Gençlik Programı

Gençlik Programı Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konmuş bir programdır. Programa katılan her ülkede Programı idare eden “ulusal ajanslar” bulunmaktadır. Ülkemizin Ulusal Ajansı görevini Başkanlığımız (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı – AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)  yürütmektedir. Programlara tam katılım hakkını elde ettiğimiz 2004 yılından beri aşağıda anlatılan alt Eylemlere ait proje başvuruları doğrudan Başkanlığımıza yapılmakta ve Başkanlığımız tarafından değerlendirilmektedir. Her yıl, yılda 3 dönem halinde (1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim), binlerce başvuru alınmakta ve kabul edilen başvurulara hibe sağlanmaktadır. Aşağıdaki sunumlar ile birlikte daha detaylı bilgi içeren Program Kılavuzunu okumanız önemle tavsiye olunur. 

Gençlik Programı Genel Sunumu

Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu Eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslar arası projeler yapabiliyorlar. Bir Gençlik Değişimine katılmak için yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmiyor.
Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri Sunumu
İyi Proje Örnekleri ve Basında Yer Almış Makaleler
Program Kılavuzu ve Başvuru Formları
 

Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri

Gençlik Girişimleri yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde tasarlanan grup projelerini destekler. Sokağınızda, köyünüzde, ilinizde veya bölgenizde gerçekleştireceğiniz her türlü yararlı proje fikri için bu Eylemi mutlaka inceleyiniz. Bu alt eylem ayrıca gençler arasında işbirliğini ve deneyim değişimini geliştirmek amacıyla farklı ülkeler arasında benzer projelerden oluşan bir ağ kurulmasını da destekler. 
Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri Sunumu
İyi Proje Örnekleri ve Basında Yer Almış Makaleler
Program Kılavuzu ve Başvuru Formları

 Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri

Gençlik Demokrasi Projeleri, gençlerin hem yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde,  hem de uluslararası düzeyde demokratik yaşama katılımını destekler. Demokrasi veya Gençlerin aktif katılımı ile ilgili bir projeniz mi var? Mutlaka başvurun!
Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Sunumu
Eylem 1.3 Bütçe detayları sunumu
Eylem 1.3 Nihai Raporla İlgili Önemli Hususlar
 

İyi Proje Örnekleri ve Basında Yer Almış Makaleler
Program Kılavuzu ve Başvuru Formları

 Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti 

Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir etkinliktir. Dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.
Eylem 2- Avrupa Gönüllü Hizmeti Sunumu
Avrupa Gönüllü Hizmeti Hakkında Herşey!
İyi Proje Örnekleri ve Basında Yer Almış Makaleler
Program Kılavuzu ve Başvuru Formları

 Eylem 3.1 – Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği

Bu alt-Eylem Komşu Ortak Ülkelerle gençlik alanında Gençlik Değişimleri ve Eğitim ve Ağ Kurma projelerini destekler. Başka bir deyişle 2 ayrı alt faaliyet ile Eylem 1.1 ve Eylem 4.3 projelerinin Komşu Ortak Ülkelerden katılan ortaklar ile de yapılmasını sağlar.
Eylem 3.1 – Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği
İyi Proje Örnekleri ve Basında Yer Almış Makaleler
Program Kılavuzu ve Başvuru Formları

 Eylem 4.3 – Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma

Bu alt-Eylem, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, özellikle deneyimlerin, uzmanlığın ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra uzun süreli kalite projeleri ile ortaklıklar ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetlerin değişimini destekler. İşbaşı Eğitimi, Fizibilite Ziyareti, Değerlendirme Toplantısı, Çalışma Ziyareti, Ortaklık Oluşturma Faaliyeti, Seminer, Eğitim Kursu ve  Ağ Kurma projeleri yapmanıza olanak sağlar.
Eylem 4.3-Eğitim ve Ağ Kurma Sunumu
İyi Proje Örnekleri ve Basında Yer Almış Makaleler
Program Kılavuzu ve Başvuru Formları

  Eylem 5.1 – Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar

Bu alt-Eylem, gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini, seminerleri ve yapılandırılmış diyalogu destekler. Ulusal tipinde yurt dışından ortaklara ihtiyaç yoktur. Çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı ve seminerleri mümkün kılar. Eylem 5.1 Sunumu
Eylem 5.1 Bütçe detayları sunumu
Eylem 5.1 Nihai Raporla İlgili Önemli Hususlar

İyi Proje Örnekleri ve Basında Yer Almış Makaleler
Program Kılavuzu ve Başvuru Formları

 TCP (Training and Cooperation Plan – Eğitim ve İşbirliği Planı)

Yurt dışında diğer Ulusal Ajanslarca veya Avrupa Komisyonunca; yurt içinde ise Başkanlığımızca düzenlenen bazı eğitim ve etkinliklere TCP kapsamında alacağınız hibeyi kullanarak katılabilirsiniz. Bu etkinliklere katılarak Gençlik Programı hakkındaki tecrübenizi daha da artırabilirsiniz. Bu etkinliklere katılan katılımcıların konaklama ve yemek masrafları ile yolculuk ve vize masrafları Başkanlığımızca ve diğer Ulusal Ajanslarca karşılanır. Güncel bilgi ve başvuru formu ilgili etkinlik duyurusunda (Etkinlikler) yer alır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


www.efgan.net