hoşgörü serüveni, projesi, örnek çalışmalar

Projenin adı HOŞGÖRÜ SERÜVENİ  (TOLERANCE ADVENTURE) Proje Sahibi ZEYTİN DALI  GRUBU Projenin Süresi 01 Mayıs 2008 – 30 Eylül 2008 Projenin Amaçları Yaygınlaşan gençler arası şiddeti oluşturan çevresel ve toplumsal süreçlerin farklı toplumlar tarafından yorumlanarak gençlerin olumlu iletişim geliştirmeleri amacıyla birlikte  çalışarak genç nüfusun olumsuz ortam ve arkadaşlıklardan ve şiddeti özendirici şartlardan uzaklaştırmak amaçlanmaktadır. Sorunların çözümündeki en temel nokta ise farklı bireylerin zihninde oluşan ya da oluşturulan  “şiddet” olgusunu sosyal bir etkileşim içerisinde tanımak ve anlamaktır. Bu süreçte toplumun temel dinamiği olan gençlerin birbirlerine karşı sevgi, saygı ve hoşgorü diyaloğunu oluşturarak yetişkinlere de gereken tolerans mesajlarının verilmesi hedeflenmektedir. Biz gençler biliyoruz ki birbirimizi yakından tanıyıp sıcak diyaloglar ve ortak bir uzlaşı ortamı oluşturduğumuzda önyargı duvarlarını yıkarak aslında birbirimize karşı ne kadar çok önyargılı hislerimizin olduğunun farkına varacağımıza inanıyoruz. Bu amaçla uluslar arası/ kültürler arası sağlıklı bir diyalog oluşturabilmek ve bu iş birliği ile ortak değerlendirmeler yaparak çözümler üretebilmek hedeflenmektedir. Proje sürecinde imkânları kısıtlı olan ve dezavantajlı gençlerin de aktif katılımı özen gösterilerek kendilerini gerçekleştirme ve sosyalleşme süreçlerine katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Projeyi Gerçekleştiren Kurum
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Öğretmen Lisesi Ortak(lar) & Projeye Katılım Düzeyleri Gençler, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İştirakçi(ler)& Projeye Katılım Düzeyleri
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü Hedef kitle(ler)
Gençler, öğrenci velileri ve proje aktivitelerine katılmaya istekli yerel halk Nihai Faydalanıcılar Gençler, öğrenci velileri ve yerel halk HEDEFLER Şiddetin temelinde iletişim kopukluğu, kendine güvensizlik, ilgisizlik ve kendini ifade edememe gibi sorunlar yatmaktadır. Projemizin gençlere yönelik en önemli katkısı; gençlere benlik duygusunu kazandırması,  kendilerine güvenmelerini sağlaması, girişimciliklerini artırması ve olumlu iletişim kurma yolunda ilerlemelerini sağlamasıdır. Projemizin araya kuracağı hoşgörü köprüsüyle gençler daha önce hiç tanımadıkları ülkeleri, onların kültürlerini, düşünce biçimlerini tanıma, anlama fırsatı bulacaklardır. Bilimsel ve kültürel etkinliklerde birlikte zaman geçiren gençler, proje süresince sıcak, yapıcı, olumlu ilişkiler kurdukları gibi; hoşgörü ve diyaloğun olumlu sonuçlarını da yaşayarak anlayacaklardır. Gençlerin yanı sıra yerel topluluklar da AB projeleri hakkında medya aracılığıyla bilgilendirilecektir ve yerel halktan gönüllü olan her birey bizzat faaliyetlerde yer alacaktır. Yerel halkın da katılımıyla, projemiz kültürler arası kaynaşmaya aracı olma özelliğini taşıyacaktır. Düzenleyeceğimiz aktivitelerde şehir genelindeki topluluklar bir arada bulunarak, yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştireceklerdir. Ayrıca katılımcı gençler ile birlikte oluşturulacak olan Hoşgörü Ormanı, çevre bilincini geliştirme yönünde önemli bir girişim olarak, gençlere ve yerel halka örnek aktivite niteliği taşıyacaktır Temel Faaliyetler /
Proje Aşamaları Proje konusunun somutlaştırılması ve farklı görüşlere karşı empati kurulabilmesi amacı mail grubu kurularak katılımcıların fikirlerini paylaşmaları ve hedefe odaklanarak somut hangi çalışmaların yapılacağı ile ilgili bilgi alış verişi oluşturulacaktır. Ayrıca bu kavramlar hakkında karma gruplar tarafından eğlenceli sunumlar hazırlanması daha sonra sunumdaki ana fikrin ne olduğu ile ilgili beyin fırtınası yapılarak ortak bir strateji geliştirilmesi öngörülmektedir. Sunumlarda slayt gösterileri ve kısa video ve drama ve skeçler sunma imkanı sağlanacaktır. Proje sürecini hareketlendirmek için etkinlikler konu başlıklarını destekleyici oyunlarla tamamlanacaktır. Konu ile ilgili kavramlara ait düşünce ve hisleri ifade etmek için resim/afiş yarışmaları düzenlenerek sanatsal çalışmalar üretilecektir. Farklı ülkelerden gelen gençler, şiddet ile ilgili yaptıkları araştırmaları ve gözlemleri diğer gruplara aktarırken tamamen interaktif öğretim yöntemleri kullanılacaktır. Hedefleriniz – Yıllara göre 2008 Ağustos ayında Slovenya, Fransa ve Estonya’dan gelecek gençler ile birlikte bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenlenecektir. Yapılan çalışmaların manifestosu katılımcı ülkelere, Ulusal Ajans ve yerel basına bildirilerek yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacaktır. Hazırlanan web sayfası ve mail grubu ile iletişim sürdürülerek birlikte başka projeler hazırlanacaktır. Projenin Bütçesi 18.097 € Proje sorumlusu: Faruk TÜRK-Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi İngilizce Öğretmeni 

prokob70