Türkçe Dinleme Sınavı, 5. sınıf

TACEDDİN VELİ İMAM-HATİP ORTAOKULU TÜRKÇE 5. SINIF 2.DÖNEM 2. DİNLEME SINAVI

Karakulak 3.18 dk. https://www.youtube.com/watch?v=uzm-d2g7zgQ

Karakulak

1.Karakulak nerelerde yaşar? (20 Puan)

2.Karakulağın fiziksel özellikleri nelerdir? (20 Puan)

3.Karakulak nelerle beslenir? (20 Puan)

4.Karakulak hangi özellikleri sayesinde hızlı koşar? (20 Puan)

5.Karakulaklar niçin üzüm ya da ot yer? (20 Puan)

Başöğretmen Efkan DOĞAN


TÜRKÇE 5. SINIF 2.DÖNEM 2. DİNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

CEVAPLAR

Karakulak 3.18 dk. https://www.youtube.com/watch?v=uzm-d2g7zgQ

T.5.1. DİNLEME / İZLEME T.5.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.5.1.3. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.5.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.5.1.6. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.5.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. a) Çizgi film vb. izletilerek örtülü anlamlar hakkında çıkarımda bulunulması sağlanır. b) Öğrencilerin dinlediklerindeki/izlediklerindeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır. T.5.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. T.5.1.12. Dinleme stratejilerini uygular. Not alarak, katılımlı, grup hâlinde dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır. 

Karakulak

1.Karakulak nerelerde yaşar? (20 Puan)

   Karakulak, Afrika ile Orta ve Güneybatı Asya’nın bazı bölgelerinde yaşar.

2.Karakulağın fiziksel özellikleri nelerdir? (20 Puan)

   Karakulak; uzun, siyah kıllı kulak uçları, kısa kuyruğu ve yüzünün belli bölgelerinde siyahlıklar bulunan yabani bir kedidir.

3.Karakulak nelerle beslenir? (20 Puan)

   Karakulak; kemirgenler, küçük memeliler ve kuşlarla beslenir.

4.Karakulak hangi özellikleri sayesinde hızlı koşar? (20 Puan)

   Karakulakların ön bacaklarına kıyasla arka bacakları oldukça uzun ve güçlüdür. Karakulaklar bu sayede hızlı koşar.

5.Karakulaklar niçin üzüm ya da ot yer? (20 Puan)

   Karakulaklar, bağışıklığını güçlendirmek ve sindirim sisteminde oluşabilecek bazı hastalıklardan korunmak için üzüm ve ot yer.

Başöğretmen Efkan DOĞAN