sürekli sergi salonu, projesi, salih özaşlamacı

sürekli sergi salonu

365 Gün Sergi Salonu

SÜREKLİ SERGİ SALONU  

YAPILAN ETKİNLİK

Okulumuzda Resim Kulübü öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı çalışmalar sürekli olarak okul zemin kat koridorunda sergilenmektedir.  

ETKİNLİĞİN ÖNEMİ           

Kültür-sanat çalışmalarıyla meşgul olan bireylerin hayata daha mutlu ve daha başarılı oldukları bilinen bir gerçektir. Çalışmaları sergilenen öğrencilerde okula karşı aidiyet duygusu (okula bağlılık) artacaktır.             Resimleri inceleyen diğer öğrencilerde de sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere katılma ve iş yapma isteğinin uyanması beklenmektedir. Çocuklar televizyon, video ve bilgisayar görüntülerini izlemeye alışkın olduklarından yazılı bir metne oranla görsel malzemeler onların dikkatlerini daha çok çekmektedir. Çocuklar için hazırlanan ders kitapları da eskiye oranla daha fazla resime, haritaya ve fotoğrafa yer vermeye başlamışlardır. Çocuğun gelişim özellikleri ve görsel öğrenmeyle büyümüş olması, yaratıcı düşünceyi geliştirmede resimlerden de yararlanmayı gerekli kılar. Resimler çocuğun geniş hayal dünyasını zenginleştirir. Çocuk, verilen resimlerden, hayal dünyasında kendi imajlarını ve hikâyesini oluşturur. Kendisinden yorum yapılması istenildiği zamanda farklı düşünme biçimi ve hayalleri ile kendini ifade edebilir. Resimler sloganlara benzerler; bellekte tutulan bilgilerin hatırlanması için anahtar işlevini görürler. Görsel malzemeyle ulaşılmak istenen hedefler arasında; konuya yeni perspektifler katması, yaklaşım açısını zenginleştirmesi ve metni konu olarak tamamlaması yer almaktadır.
           Resimler, izleyici için ne ifade ettiklerine bağlı olarak; kişinin duygularını etkiler ve kendi duygularını gösterme, rahatlama (deşarj olma) yönünde bir tepki göstermesini sağlayabilir. Kişinin hafızasında çağrışım yaptığı konular ve bunların kişi için önemine göre kişinin hissedecekleri farklı farklı olacaktır. 
           Çocuk, resimler sayesinde somut materyallerden soyut olan duygulara geçiş yapar. Resimlerin güzel, ayrıntılı ve renkli olması sayesinde çocuk, estetik duygusundan gelen güzel duyguları resimlerdeki kişi, mekân ve olaylara yansıtır. Eğitim-Öğretim faaliyetleri çoğunlukla ders kitabı eksenli olarak uygulanmaktadır. Görselliğe hitap eden etkinlik sayıları materyal azlığı, kaynak temini gibi nedenlerden dolayı az olmaktadır. Öğrencilerimiz gün boyunca sınıf ve koridor merkezli bir eğitim ortamı içerisinde bulunmaktadır.  Sınıf içerisinde sınıf tahtası, sınıf panosu gibi öğretim araçları mevcut iken koridorlarda az sayıda eğitsel öğe bulunmaktadır. Metine dayalı materyallerin az okunması, ilgiyi odaklayamama v.b nedenlerden dolayı koridorlar bünyesinde görsel öğelere yer vermenin daha faydalı olacağı düşünülmüştür. “Güzel faydalı olmalı” ilkesinden hareketle güzel sanat eserleri ortaya koyan resim kulübümüz, öğrencilerimizde estetik duygusunun gelişmesi ve güzel mesajlar vermesi amacı ile okul koridorlarımızı öğrenci ve öğretmenlerimizin güzel eserleri ile donatmayı hedeflemiştir.                        

  ELDE EDİLEN SONUÇLAR   Resimleri sergilenen öğrenciler eserlerini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmakta ve eserleriyle ilgili beğenileri ve eleştirileri daha çabuk alarak çalışmalarını bunlara göre yönlendirebilmektedirler. Eserlerinin konuşulması ve beğenilmesi öğrencileri sanata ve okula karşı motive etmektedir. Diğer öğrenciler sanat çalışmalarının değerini ve önemini daha somut olarak görmekte, sanat zevki edinmektedirler. Okul koridorları daha canlı, daha güzel bir görünüme kavuşmuştur. İlimizde düzenlenen sergilerden haberi olmayan, sergilere gidemeyen veya resim sanatına ilgisiz olan öğrencilerin her gün gelip geçtikleri ortam olan okul koridoru resim galerisine dönüştürülmüştür.
                                                           Efkan Doğan