Oğuz Kağan Bibliyografyası

Oğuz Kağan Bibliyografyası

  AÇA, MEHMET, ‘OĞUZ KAĞAN’ VE ‘ARI-HAAN’   DESTANLARI UYGARLAŞMA SÜRECİ AÇISINDAN NASIL OKUNABİLİR?,  MİLLÎ FOLKLOR, 11 (82), YAZ 2009, S. 59-75.  

AÇA, MEHMET, REŞİDEDDİN OĞUZNÂMESİ’NDE  KADIN, MİLLÎ FOLKLOR, 10 (76),
KIŞ 2007, S. 76-92.
 
  AÇA, MUSTAFA (2003), OĞUZNÂMECİLİK GELENEĞİ VE   ANDALIP OĞUZNÂMESİ,  İSTANBUL: IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK.
  ANADOL, CEMAL (2006) TARİHE HÜKMEDEN MİLLET TÜRKLER
  ,BİLGE KARINCA YAYINLARI, 864 SF.
  ARAT, REŞİD RAHMETİ-WİLLY BANG (1936), OĞUZ KAĞAN DESTANI,  İSTANBUL: BURHANEDDİN BASIMEVİ.    ATEŞ, RAMAZAN, ATAM OĞUZ, PERGOLE YAYINLARI, ISPARTA 2017, 187 SF.
  AYDOĞAN, LOKMAN, OĞUZ KAĞAN DİRİLİŞ BİLGE KÜLTÜR SANAT, 416 SF. (ROMAN)
 
  AYDOĞAN, LOKMAN, OĞUZ KAĞAN TURAN BİLGE KÜLTÜR SANAT, 320 SF. (ROMAN)  
  BANARLI NİHAT SAMİ, RESİMLİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ,
  ISTANBUL 1971.
 
  BANARLI, NİHAD SÂMİ. RESİMLİ TÜRK EDEBİYATI
  TARİHİ,C.I, MİLLÎ EĞT. BAK. YAY., İST. 1971
  BANG W. – R.R. ARAT, DİE LEGENDE VON OGHUZ-KAGHAN,
  BERLİN I932. TÜRKÇE ÇEVİRİSİ, OĞUZ KAĞAN DESTANI, ISTANBUL 1936.
  BANG, W. G.-REŞİT RAHMETİ ARAT. OĞUZ KAĞAN DESTANI,
  İÜEF, 1936
  BAYAT, FUZULİ, OĞUZ DESTAN DÜNYASI, İSTANBUL 2006, ÖTÜKEN YAY.
  BEYDİLİ, CELAL, TÜRK MİTOLOJİSİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK,  YURT KİTAP-YAYIN; MART 2005, 1. BASKI, 13.5X19.5, 600 SAYFA, TÜRKÇE, K.
  KAPAK. ISBN: 9759025051
  BİRAY, HİMMET, ANDELİP VE OĞUZNAMESİ, 2, 1 ( MİLLİ
  FOLKLOR DERGİSİ 5), MART 1990, 23-25 (DEVAMI: 6. SAYIDA)
  BİRAY, HİMMET: “ANDELİP VE OĞUZNAMESİ I” 1 ( MİLLİ FOLKLOR
  DERGİSİ 4), ARALIK 1989, 12-13 (DEVAMI: 32.SAYIDA)
  BİRAY; HİMMET, ANDELİP VE OĞUZNAMESİ, -3-, 1 (MİLLİ
  FOLKLOR DERGİSİ 6), HAZİRAN 1990, 21-25
  BOESCHOTEN, HENDRİK-SEMİH TEZCAN (2001), DEDE
  KORKUT OĞUZNÂMELERİ, İSTANBUL: YAPI KREDİ YAYINLARI.
  BRİON, MARCEL (2005) ASYA VE AVRUPA’DA HUNLAR, ÇATI   KİTAPLARI, 214 SF.
  CANDAN, ERGUN (2003) TÜRKLERİN KÜLTÜR KÖKENLERİ,
  SINIR ÖTESİ YAYINLARI, 574 SF. İST. CENGİZ, OĞUZHAN (2016) METEHAN, BİLGE OĞUZ YAYNLARI, 128 SF, İST.
CENGİZ, OĞUZHAN (2016) METEHAN, BİLGE OĞUZ YAYNLARI, 128 SF, İST.
  ÇEVİK, MUSTAFA, HÜKÜMDAR
 SAYFA6 YAYINLARI, 200 SF.
 
  ÇİMEN, MERYEM, OĞUZ KAĞAN BİLGE OĞUZ YAYINLARI, 94 SF.  
oğuz kağan bibliyografyası,oğuz kağan kitaplarıDEMİR, NECATİ, OĞUZ KAĞAN DESTANI, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 264 SF.
  DİVİTCİOĞLU, SENCER, OĞUZDAN SELÇUKLU’YA, İST. 1994
  DOĞAN, DOĞAN, TÜRKLER, LOLANLILAR- ZAZALAR,                                                                                                                                   BERDAN   MATBAASI, 2014, İSTANBUL, 640 SF.
  EBULGAZİ BAHADIR HAN, ŞECERE-İ TERAKİME, FOTOKOPİ, İSTANBUL 1937.
 
  ELEKBERLİ, AZİZ, KADİM TÜRK OĞUZ YURDU ERMENİSTAN,
  BAKÜ 1994
  ELLİOT, PAUL (1995) UYGUR YAZISIYLA YAZILMIŞ OĞUZ
  HAN DESTANI ÜZERİNE, TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI 103 SF.

 
  ENGİNÜN, İNCİ-İSMAİL PARLATIR-M. ORHAN OKAY-ZEYNEP   KERMAN (2004),                                                                                      GÜZEL YAZILAR OĞUZDAN BUGÜNE, ANKARA: TDK YAYINLARI.
  ERCİLASUN, AHMET B, OĞUZ KAĞAN ÜZERİNE BAZI   DÜŞÜNCELER 2, (MİLLİ FOLKLOR DERGİSİ 11), GÜZ 1991, 6-9
  ERDOĞAN, BAYRAM (2007) SORULARLA TÜRK MİTOLOJİSİ,
  POZİTİF YAYINLARI, 192. SF.
  ERGİN, MUHARREM (1970), OĞUZ KAĞAN DESTANI,
  İSTANBUL: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI.

 
  FUZULİ, BAYAT (2006) OĞUZ DESTAN DÜNYASI /
  OĞUZNAMELERİN TARİHİ, MİTOLOJİK KÖKENLERİ VE TEŞEKKÜLÜ,
 ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 328 SF. İST.
  FUZULİ BAYAT “OĞUZ EPİK EN’ENESİ VE OĞUZ KAĞAN
  DASTANI
  FUZULİ BAYAT “OĞUZ EPİK EN’ENESİ VE OĞUZ KAĞAN
  DASTANI” (1-104. SAYFALARIN ALFABE AKTARIMI), BALIKESİR, KARADAĞ,
  KEVSER, 2003

 
  FUZULİ BAYAT “OĞUZ EPİK EN’ENESİ VE OĞUZ KAĞAN
  DASTANI” (1-104. SAYFALARIN ALFABE AKTARIMI), BALIKESİR, KARADAĞ,
  KEVSER, 2003

FUZULİ BAYAT “OĞUZ EPİK EN’ENESİ VE OĞUZ KAĞAN
  DASTANI” (105-194. SAYFALARIN ALFABE AKTARIMI), BALIKESİR, AYVERDİ,
  EMİNE, 2003
 
  GÖMEÇ, SAADETTİN, OĞUZ KAĞAN’IN KİMLİĞİ, OĞUZLAR VE
  OĞUZ KAĞAN DESTANLARI ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ, TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,                                                                            SAYI 35, CİLT 22, ANKARA, 2004
  GÖMEÇ, SADETTİN, TÜRK DESTANLARINA GİRİŞ,                                                                                                                                         AKÇAĞ BASIM YAYIM, ANKARA, 2008
  GUMİLEV, LEV NİKOLAYEVİÇ (2002) HUNLAR, SELENGE YAYINLARI,
  671. SF. İST.

 
  GÜLENSOY, TUNCER (2001) OĞUZ KAĞAN’IN DUASI, YESEVÎ,
  VIII /96, KASIM 2001), S.70.
  GÜNGÖR, HARUN (1997) TÜRK BODUN BİLİMİ  ARAŞTIRMALARI, KUM SAATİ YAYINLARI, 416 SF. İST.
  İNAN, ABDULKADİR, TARİHTE VE BUGÜN ŞAMANİZM, ANKARA  I945.
  İNAN, ABDÜLKADİR, MAKALELER VE İNCELEMELER I, 1998,
  ANKARA, SAYFA 196-197
  İSHAK BİN MURAD (2004), ED-DÜRRET’ÜL-MUDİYYE
  Fİ’L-LUGATİ’T-TÜRKİYYE: ESKİ OĞUZCA SÖZLÜK – GRAMER ARASI BİR ESER
  (HAZIRLAYAN: BİLGEHAN ATSIZ GÖKDAĞ-SEYFULLAH TÜRKMEN), ANKARA: AKÇAĞ  YAYINLARI.
  JIRMUNSKY W. M. : (ÇEV İSMAİL KAYNAK) “KİTABI KORKUT VE OĞUZ DESTANI GELENEĞİ.” BELLETEN,C25,ANK1961,S100,S609–629.
  KAPLAN, MEHMET (1979) OĞUZ KAĞAN DESTANI, DERGAH YAYINLARI
  KAPLAN, MEHMET, OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE DEDE KORKUT KİTABINDA EŞYA VE ALETLER, JEAN DENNY ARMAĞANI, HAZ. AGAH SIRRI LEVEND-JÁNOS
 
  KIRZIOĞLU, M. FAHRETTİN (2000), DEDE KORKUT OĞUZNÂMELERİ, ANKARA: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YAYINLARI.
  KÖPRÜLÜ MEHMET FUAT, TÜRK EDEBİYATI TARİHİ, İSTANBUL
  1928. İKİNCİ BASKI İSTANBUL 1982.
  KÖPRÜLÜ, M. FUAD, OĞUZ ETNOLOJİSİNE DAİR TARİHİ   NOTLAR, TÜRKİYAT MECMUASI, I, 1925
  KUPMAT ÖMİRAPYEV’İN “OĞUZ KAĞAN EPOSININ
  TİLİ” ADLI ESERİNİN 13-54, 214-255. SAYFALARININ TRANSKRİPSİYONU VE
  TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMASI, BALIKESİR,YÜCEL, DİLEK , 2001
  KUTALMIŞ, ORHAN G. (2003) TÜRKÇE KİŞİ ADLARI,
  KARABUDUN YAYINLARI, 412 SF. İST.
  METİN ÖZARSLAN-ÖZKUL ÇOBANOĞLU (1998) OĞUZ KAĞAN
  DESTANINDA DİNİ, TARİHİ, TABİATÜSTÜ VE BEŞERİ UNSURLAR”, FOLKLORİSTİK:
  PROF. DR. DURSUN YILDIRIM ARMAĞANI, TÜRKİYE DİYANET VAKFI MATBAASI, ANKARA,
  1998, S. 424-438.
  MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ, ÇEVİREN AHMET TEMİR, ANKARA  I948.
 
  NUMAN DURAK AKSOY OĞUZ KAĞAN DESTANI VE DİNİ
  MOTİFLER FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ SAYI 243

 
  NUR, RIZA, OĞUZ KAĞAN (6000 MISRALIK DESTAN DENEMESİ)
  OĞUZ, BURHAN (1988), TÜRK HALKININ KÜLTÜR KÖKENİ:
  TEKNİKLERİ, MÜESSESELERİ, İNANÇ VE ADETLERİ, İSTANBUL: İSİS YAYINCILIK.
  OĞUZ, BURHAN (1997), TÜRK HALK DÜŞÜNCESİ VE
  HAREKETLERİNİ İDEOLOJİK KÖKENLERİ, İSTANBUL: SİMURG YAYINLARI.
  OKUMUŞ, RIDVAN, OĞUZ KAĞAN’IN KURDU SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI, 104 SF.
ORKUN DERGİSİ, TÜRK DESTANINI NAZMA ÇEKMEK
  TEŞEBBÜSLERİ 1951, SAYI: 33
 
  ORKUN H.N., OĞUZLARA DAİR, ANKARA I935.   OSMAN, YUSUF, METEHAN, MAVİ ÇATI YAYINLARI, İST. 216 SF.
  ÖGEL, BAHAEDDİN, TÜRK KÜLTÜR TARİHİ, ANKARA 1962.
  ÖGEL, BAHAEDDİN, TÜRK MİTOLOJİSİ I. CİLT (KAYNAKLARI
  VE AÇIKLAMALARI İLE DESTANLAR) ANKARA, 1998, 3. BASKI, 16 X 24 CM., XI+644
  SAYFA, TÜRKÇE, CİLTLİ. ISBN: 9751601150
  ÖGEL, BAHATTİN, TÜRK MİTOLOJİSİ, ANKARA 1971.
 
  ÖZCAN, TARIK: OĞUZ KAĞAN DESTANI’NIN HALK
  ANLATILARININ EPİK KURALLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ 4 (MİLLİ FOLKLOR DERGİSİ
  31-32), GÜZ-KIŞ 1996, 95-97

 
  ÖZCAN, TARIK: OĞUZ KAĞAN DESTANI’NIN HALK
  ANLATILARININ EPİK KURALLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ, MİLLİ FOLKLOR DERGİSİ 4
  (31-32), GÜZ-KIŞ 1996, 95-97
  ÖZDEŞ, OĞUZ, OĞUZ HAN (1980) TEKİN YAYINEVİ, 130 SF.
  İST. (ROMAN)
  PELLIOT, PAUL (1995), UYGUR YAZISIYLA YAZILMIŞ OĞUZ
  HAN DESTANI ÜZERİNE, ANKARA: TDK YAYINLARI.

 
  RÜSTEMHANLI, SABİR (2005) GÖKTANRI, İLERİ YAYINLARI,
  380 SF. İST. (ROMAN)
  SAKAOĞLU, SAİM-ALİ DUYMAZ; OĞUZ DESTANINDA IRKIL
  ATA, İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI, 2002, İSTANBUL, SAYFA 113-114.
  SAZAK, EMİNE (2001) XII. ASIR TÜRKMEN EDEBİYATI
  OĞUZ-NAME ESERİ (TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARMA), BALIKESİR
  SEVİM YILMAZ ÖNDER , OĞUZ RESMİ İLE AVLANMA, HTTP://WWW.AKADEMİKTARİH.COM/İNDEX.PHP?OPTİON=COM_CONTENT&TASK=VİEW&İD=7711&ITEMİD=61
  SEYİDOĞLU, PROF. DR. BİLGE. MİTOLOJİ ÜZERİNE
  ARAŞTIRMALAR METİNLER VE TAHLİLLER, A.Ü. FEN-EDB. FAK. YAY., ERZ.,1990
 
  SÜMER, FARUK (1999), OĞUZLAR (TÜRKMENLER) TARİHLERİ,
  BOY TEŞKİLATI, DESTANLARI, İSTANBUL: TDAV YAYINLARI.

 
  SÜMER, FARUK (1999), OĞUZLAR (TÜRKMENLER), İSTANBUL.
  SÜMER, FARUK, OĞUZLAR ,ANKARA 1967.
  ŞAHİN, HALİL İBRAHİM “OĞUZ KAĞAN” VE “ARI-HAAN” DESTANLARI UYGARLAŞMA
  SÜRECİ AÇISINDAN NASIL OKUNABİLİR? / HOW CAN THE “OGUZ KAGAN” AND
  THE “ARI-HAAN” EPİCS BE READ İN TERMS OF CİVİLİZATİON
  PROCESS?……………..
.59
  HTTP://WWW.MİLLİFOLKLOR.COM/TR/SAYFALAR/82/06_.PDF
  TANYU, PROF. DR. HİKMET. İSLAMLIKTAN ÖNCE TÜRKLERDE
  TEK TANRI İNANCI, BOĞAZİÇİ YAY., İST., 1986
 
  TEKİN, ARSLAN, METE HAN HUNLARIN TARİHİ (YERİN VE
  GÖĞÜN OĞLU), KARİYERYAYINCILIK, 2011, İSTANBUL, 333 SF.

 
  TERZİOĞLU, AHMET HALDUN, HUNLAR DA ÇILGINDI, KRİPTO KİTAPLAR, ANKARA, 2012, 416 SF. (ROMAN)
  TERZİOĞLU, AHMET HALDUN, METE HAN, KRİPTO KİTAPLAR, ANKARA, 2011, 560 SF. (ROMAN)
  TERZİOĞLU, A. HALDUN (2008) OĞUZ HAN GÖZLERİ ATEŞLİ GÖĞÜSÜ ALEVLİ, (ROMAN) YURT KİTAP YAYIN  (ROMAN)
 
  TERZİOĞLU, A. HALDUN, KİOK HAN, KRİPTO KİTAPLAR, İSTANBUL ,2011, 336  SF. (ROMAN)
 

TERZİOĞLU, AHMET HALDUN, TEOMAN HAN,
 KRİPTO KİTAPLAR, ANKARA, 2011, 336 SF.
  TOGAN ZEKİ VELİDİ, UMUMİ TÜRK TARİHİNE GİRİŞ,
  ISTANBUL 1946.

 
  TOGAN, A. ZEKİ VELİDÎ (1992), OĞUZ KAĞAN DESTANI , 1972, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAY.
  TOGAN, A. ZEKİ VELİDÎ, OĞUZ DESTANI-REŞİDUDİN OĞUZNÂMESİ, TERCÜME VE TAHLİLİ, 2.BS. ENDERUN YAY., İST., 1982
  TURGUT, AHMET, BOZKIRIN SIRRI (TÜRK PEYGAMBER) PROFİL YAYINCILIK, 440 S.
 
  TÜRKDOĞAN, PROF. DR. ORHAN, TÜRK TOPLUMUNDA ZAZALAR
  VE KÜRTLER, TİMAŞ YAYINLARI, 595 SF.
 
  TÜRKLER, KOLLEKTİF, YENİ TÜRKİYE YAYINLARI
  TÜRKMEN, FİKRET, KAZAN’DA BULUNAN YENİ BİR OĞUZNAME
  NÜSHASI ÜZERİNE, 4 (MİLLİ FOLKLOR DERGİSİ 26), YAZ 1995, 4-7
  URAZ, MURAT, TÜRK MİTOLOJİSİ, DÜŞÜNEN ADAM YAYINLARI, 1994, 340 SF.  
  YAZMAN, ESRA; KULMAT ÖMİRALİEV’İN “OĞUZ KAĞAN
  EPOSININ TİLİ” ADLI ESERİNİN 54-102. SAYFALARI ARASININ TRANSKRİPSİYONU
  VE GRAMATİKAL FİİL İNDEKSİ, BALIKESİR 2001, 81 S. BALIKESİR ÜNİ.

 
YILMAZ, ÇAĞLAYAN, İT BARAK, NESİL YAYINLARI, 320 SF. ROMAN YILMAZ, ÇAĞLAYAN, YAFES’İN KILICI PANAMA YAYINLARI, 328 SF. (ROMAN)  
  Araştırma: Efkan DOĞAN
Oğuz Kağan Bibliyografyası, ahmet haldun, terzioğlu