GÜLEN GÖZLER

Projenin adı GÜLEN GÖZLER

Proje Sahibi Güldüren Yürekler Gurubu, Milli Eğitim
Projenin Süresi 1 ARALIK 2006-30 AĞUSTOS 2007

Projenin Amaçları
1. spor yapmaya  özenip maddi yetersizliklerinden dolayı spor ayakkabısı  alamayan gençlere, çocuklara Spor malzemesi  hediye etmek, onların topluma uyumlu hale gelmelerine, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına ve yaşamı sevmelerine katkıda bulunmak;
2.Kurum ve kuruluş ve gönüllülerden talep ettiğimiz yeni spor ayakkabılarını ve spor malzemelerini maddi yetersizlikleri olan başarılı öğrencilere hediye etmek ve onların bu sayede spor yapmalarına vesile olarak çalışanın hayatta başarıyı er geç yakalayacağı düşüncesinin oluşumuna katkıda bulunmak;
3.Karaman gibi ana –  baba ayrılığının çok olduğu bir ilde ana – baba ayrılığından sosyal ve psikolojik sıkıntılar yaşayan gençleri spora yönlendirerek onların toplumla barışık olmalarını ve bütünleşmelerini sağlamak;
4.Karaman iline bu gençlerin gönül rahatlığıyla oynayabilecekleri spor alanları kazandırmak;
5.Karaman ilinde ve bu vesile ile yakın illerde avrupa bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak;
6.Sağlıklı yaşamda sporun ne kadar önemli olduğu tezini güçlendirerek insanları spor yapmaya teşvik etmek.
7.Dez avantajlı durumda olanlara yönelik toplumsal duyarlılığı uyandırmak ve mevcut durumu geliştirmek;
8.Gençlerin boş zamanlarını kahve hane ve internet köşelerinde geçirerek değil spor yaparak değerlendirmeleri gerektiğini kavratmak;
9. Ova şehri Karaman’ın ağaçlandırılmasına katkıda bulunarak ilerde insanların ağaçlar arasında spor yapmalarına olanak sağlamak,
10.Gençlerin imkân verildiği taktirde neler yapabileceklerini göstermek
11.Başarılı öğrencileri ödüllendirmek; diğer öğrencileri başarıya özendirmek
12.Sağlıklı; ve sağlıklı kalmayı başarabilen bir nesil yetiştirmek
13.Gençlerin kurum ve kuruluşlarla diyalog kurabilmeyi öğrenmesini sağlamak
14.Zaralı alışkanlıkların (sigara, alkol vb.) zaralarını insanlara göstermek ti. Projeyi Gerçekleştiren Kurum Karaman il milli eğitim müdürlüğü Ortak(lar) & Projeye Katılım Düzeyleri Gençler, karaman il milli eğitim müdürlüğü İştirakçi(ler)& Projeye Katılım Düzeyleri Takip ( İl Milli Eğitim, Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi) Hedef kitle(ler) Gençler Nihai Faydalanıcılar Gençler HEDEFLER Genç katılımcılar olarak bu proje ile beraber toplum içinde veya kalabalık ortamlarda birlikte hareket edebilme atıl durumdaki malzemeleri yeniden kullanılır hale getirme becerilerini geliştirerek gençliğin yalnızca tüketici olmaktan öte bir amacının var olduğunun anlaşılmasının sağlanmıştır.
Katılımcıların ve yerel toplumun çeşitli ortamlarda bir araya gelmesi sağlanarak, buluşturulan gençlerin birbirleriyle iletişimde bulunarak kendilerini ifade etmek ve sosyal yönde geliştirmeleri sağlanmış olup Projeye katılanlar ve yerel halk adına yeni deneyimlerin kazandırılmasında önemli rol oynamıştır.Ayrıca hedefler arasında proje kapsamında imkânı kısıtlı gençlere birbirleriyle ve toplumun iletişim kurmasına yardımcı olmak bu kişilerin toplumla bütünleşmesini kolaylaştırmak ve insanların kendi kültürlerini koruyarak Avrupa ile ortak kültürün gerçekleştirilmesine yardımcı olmak da  öncelikli hedefler arasında bulunmaktaydı.
Ayrıca gençlere zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşam için spor yapmaları gerektiği bilincini kazandırmak ve
Karamanın ağaçlandırılmasına katkıda bulunmaktı. Temel Faaliyetler /
Proje Aşamaları Seminer düzenlendi
Ağaçlandırma çalışmaları yapıldı
Turnuvalar düzenlendi
Spor malzemesi hediye edilmesi (100 genç)
Proje sonunda sunu hazırlandı
Dergi çıkartıldı
Sosyal faaliyetler düzenlendi
Spor sahalarının yapılması sağlandı Proje sorumlusu: ÖZCAN BÜYÜKGENÇ
Karama İl Milli Eğitim Şube Müdürü

BELEDİYE BAŞKANIMIZA PROJEMİZ ANLATILDI   PROJE GRUBUMUZ YEMEKTE   AĞAÇ
GELECEK
NESİLLERE
BIRAKILACAK
EN
BÜYÜK MİRASTIR….   AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINDAN GÖRÜNTÜLER     OKULLARIMIZI AĞAÇLANDIRDIK   TOKİ ALANI’DA AĞAÇLANDIRILDI