bir tebessüm, projesi

  BİR TEBESSÜM Projenin adı BİR TEBESSÜM PROJESİ Proje Sahibi Sevda Mavileri Gurubu, Milli Eğitim Projenin Süresi 1 ŞUBAT 2007–30 HAZİRAN 2007       Projenin Amaçları Atıl durumda evlerde duran spor ayakkabılarını ve spor malzemelerini  toplayıp kullanılır hale getirerek sadece tüketen değil üreten, var olan kıymetleri değerlendirebilen gençler yetiştirebilmek;

Sosyo-ekonomik yetersizliklerinden dolayı spor ayakkabısı ve spor malzemesi alamayanlara bunları hediye etmek ve gençleri   sevindirmek; Televizyon, bilgisayar oyunları ve diğer çeldiricilerle gençlerin en iyi alıcı,öğrenici oldukları yaş dönemlerini atıl bir şekilde geçirmelerini önlemek; Düzenlenen aktivitelerle gençlerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve özgüvenlerini kazandırmak; Yerel yönetimlerle ve tüzel kişiliklerle gençlerin, gençliğe ve geleceğe yararı olacak ortak faaliyetlerde  biraraya gelebilmelerini sağlamak; Spor yapabilmek için de sağlık kontrolünden ve belirli eğitimlerden geçmek gerektiğini göstermek; Ova kenti Karaman’ın hak ettiği ağaçlandırılmış şekline kavuşmasına destek olmak; Dikecekleri fidanların büyümüş hallerini kendileri göremeyecek bile olsa, kentimizin, ülkemizin, dünyamızın  yarınına sahip çıkmak adına gençlerin fidan dikimini bizzat yapmalarını sağlamak, Gençleri gönüllü olarak spora yönlendirerek zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. İl merkezi ve ilçelerle birlikte tüm komşu illerde AB projelerini duyurmak ve tüm gençlerin bu sürece katılmalarına ön ayak olmak   Projeyi Gerçekleştiren Kurum Karaman il milli eğitim müdürlüğü Ortak(lar) & Projeye Katılım Düzeyleri Gençler, karaman il milli eğitim müdürlüğü İştirakçi(ler)& Projeye Katılım Düzeyleri Takip ( İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fen Lisesi Müdürlüğü) Hedef kitle(ler) Gençler Nihai Faydalanıcılar Gençler HEDEFLER 1.Gençlerin imkân verildiği taktirde neler yapabileceklerini göstermek
2.Başarılı öğrencileri ödüllendirmek; diğer öğrencileri başarıya özendirmek
3.Sağlıklı; ve sağlıklı kalmayı başarabilen bir nesil yetiştirmek
4.Gençlerin kurum ve kuruluşlarla diyalog kurabilmeyi öğrenmesini sağlamak
5.Zararlı alışkanlıkların (sigara, alkol vb.) zaralarını insanlara göstermek.
Ayrıca;
Genç katılımcılar olarak bu proje ile beraber toplum içinde veya kalabalık ortamlarda birlikte hareket edebilme atıl durumdaki malzemeleri yeniden kullanılır hale getirme becerilerini geliştirerek gençliğin yalnızca tüketici olmaktan öte bir amacının var olduğunu anlamışlardır.
Katılımcıların ve yerel toplumun çeşitli ortamlarda bir araya gelmesi sağlanarak, buluşturulan gençlerin birbirleriyle iletişimde bulunarak kendilerini ifade etme ve sosyal yönde kendilerini geliştirmeleri sağlanmış olup Projeye katılanlar ve yerel halk adına yeni deneyimlerin kazandırılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca hedefler arasında proje kapsamında imkânı kısıtlı gençlere birbirleriyle ve toplumun iletişim kurmasına yardımcı olundu, bu kişilerin toplumla bütünleşmesini kolaylaştırmak ve insanların kendi kültürlerini koruyarak Avrupa ile ortak kültürün gerçekleştirilmesine yardımcı olmak da  öncelikli hedefler arasındaydı.
Ayrıca gençlere zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşam için spor yapmaları gerektiği bilincini kazandırmak ve
Karamanın ağaçlandırılmasına katkıda bulunmaktı. Temel Faaliyetler /
Proje Aşamaları Seminer düzenlendi
Ağaçlandırma çalışmaları yapıldı
Turnuvalar düzenlendi
Spor malzemesi hediye edildi Proje sorumlusu: Mustafa KARABACAK   GENÇLER BİRLİKTE YEMEK YİYEREK PROJELERİNİ KUTLADILAR
BİR TEBESSÜM PROJESİ” BAŞARIYLA TAMAMLANDI 

Gençlik Programları

Karaman Milli Piyango Fen Lisesinde öğrenim gören 14 öğrenciden oluşan ‘Sevda Mavileri’ grubunun hazırladığı ‘Bir Tebessüm’ adlı gençlik projesi sona erdi. Başbakanlık DPT, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (ABEGPM) tarafından onaylanan projeye AB Hibe programlarından 9.500 Euro destek sağlandı.

Beş ay süren gençlik projesinde Fen Lisesi öğrencileri birçok başarıya imza attılar. Projede yaptıkları çalışmaları anlatan proje koordinatörü Ecem Tuğçe BİLENLER; öncelikle kendilerinin kişisel gelişimi, girişimcilik ruhu ve özgüven duygusu kazanmaları adına çok önemli bir iş başardıklarını belirtti. Hedef kitlelerinin dezavantajlı; ancak öğrenim faaliyetlerinde başarılı gençler olduğunu söyleyen Bilenler, Projelerinin ana faaliyet konusunun, gençliğin serbest zamanını iyi değerlendirmesinin sağlanması; iş disiplini ile birlikte çalışıp birlikte öğrenme becerisini kazanmak; ihtiyaç sahiplerini bir parça da olsa mutlu etmek ve maddi açıdan yetersizlik duygusuyla özgüvenini kaybetmiş gençlerin tekrar motivasyonunu sağlamak olduğunu söyledi.

Ova şehri Karaman’ ı bir nebze de olsa ağaçlandırmak için, Fen Lisesi dâhil dört okula toplam 280 sedir fidanı diktiklerini, spor alanı olması amacıyla yine farklı üç okula çimlendirme yaptıklarını, çalışmaların halen sürdüğünü belirtti. Projeyi hazırlarken 80 öğrenciye spor malzemeleri alacaklarını söylediklerini, ancak Karaman ve ilçeleri dâhil 80’ i aşkın gence ulaştıklarını, eşofman ve spor ayakkabılarının yanı sıra her dalda spor yapılabilecek spor malzemelerini gençlerin kullanımlarına sunmaları için tespit ettikleri okullara dağıttıklarını söyledi. 
Gençlerin imkân verildiği takdirde neler başarabileceklerini gösterdiklerini ve böyle projede olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen proje koordinatörü Ecem Tuğçe BİLENLER; “Bizlere proje çalışmalarımızda her türlü desteği veren İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Sebahattin ALTUN’a, Şube Müdürü Özcan BÜYÜKGENÇ’ e, Fen Lisesi Müdürü Mesut OKUR’a ve projemizin her aşamasında bizlerle beraber olan okulumuz öğretmeni ve yasal temsilcimiz Mustafa Kemal KARABACAK’ a çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

Şubat 2007 de başlayan ‘Bir Tebessüm’ projesi 30 Haziran 2007 tarihi itibariyle sona erdi.
kaynak: www.prokob70.org