Gördüklerim, Çektiklerim, Duygularım Projesi, hasankeyf

Gördüklerim, Çektiklerim, Duygularım Projesi, hasankeyf

GÖRDÜKLERİM
ÇEKTİKLERİM
DUYGULARIM

Kulp ilçe Kaymakamı Servet GÜNGÖR’ün hazırladığı “Gördüklerim, Çektiklerim, Duygularım Projesi” kapsamında ilçedeki ilköğretim okullarında okuyan 100 öğrenci tarihi, kültürel ve turistik değeri olan farklı kentleri geziyor. Proje kapsamında ilk gezi 10 Mart Cumartesi günü 15 kişilik öğrenci kafilesi ile Mardin, Hasankeyf ve Midyat’a yapıldı. İkinci gezi ise 22-26 Mart tarihleri arası Ankara-Bursa-Çanakkale-Bursa ve İstanbul’a 27 kişilik bir grup ile yapılacak.
Proje ilçe merkez ve köylerinde okumakta olan ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasından birtakım kriterler doğrultusunda seçilecek olan belli sayıda öğrenciye 2007 yılı içerisinde ülkenin değişik yerlerindeki tarihi ve turistik mekanlarının gezdirilerek onlarda bir sosyo-kültürel gelişim ve farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerden oluşmaktadır.

Gördüklerim, Çektiklerim, Duygularım, Projesi

Proje ile ilçede eğitime devam eden ikinci kademe öğrencilerinden toplam 100 kişinin periyotlar halinde belli bir program dahilinde belirlenen tarihi ve kültürel yerlere yönelik yapılacak gezilere katılımlarını öngörmektedir. Ayrıca çocuklarımızın söz konusu gezi projesinde çektikleri fotoğrafların ve gezi ile ilgili duygu-düşüncelerini ifade edebildikleri bir bültenin yayımlanması da proje kapsamında hedeflenmektedir.
Projenin 25 bin YTL’lik finansmanını ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sağlayacak. Projenin koordinatörlüğünü ise İlçe Milli Eğitim yapacak. Proje kapsamında 5 dönem halinde toplam 100 öğrencinin gezi programına katılımının sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır. Bu beş dönemde Mardin, Midyat, Hasankeyf, Ankara, Kapadokya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Samsun ve Amasya’ya gidilecek.
Geziden yararlanan ilköğretim okulları şunlardır:
1-Merkez İlköğretim Okulu
2-Barış İlköğretim Okulu
3-Atatürk İlköğretim Okulu
4-Vali Nafiz Kayalı İ.Ö.O
5-YİBO
6-Başbuğ İlköğretim Okulu
7-Yayık İlköğretim Okulu
8-Ünal İlköğretim Okulu

Gördüklerim, Çektiklerim, Duygularım, Projesi

PROJENİN TEMASI
Oldukça engebeli bir yapıya sahip olan Kulp İlçesi 128 km ile Diyarbakır’ın en uzak ilçesidir. İlçede yaşayan aileler maddi sıkıntılar içerisindedir. Kulp ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden öğrenciler koşullarının elverişsizliği yüzünden kendilerini geliştirecek sosyal ve kültürel etkinliklerden uzak kalmaktadır. Ekonomik sıkıntılardan dolayı ilköğretim çağındaki çocukların çok büyük bir bölümünün ilçe dışına seyahat etme imkanı bulunmamaktadır.

Proje kapsamında 5 dönem halinde toplam 100 öğrencinin gezi programına katılımının sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır. Bu beş dönemde Mardin, Midyat, Hasankeyf, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Amasya ve Samsun gibi tarihi ve kültürel miras bakımından zengin kentlere geziler düzenlenecektir.

GEREKÇE
Projenin gerekçesi ilçemiz merkez ve köylerinde yoksunluklar içerisinde eğitimlerini sürdüren ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasından seçilecek kişilerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmek ve onların hayat ufuklarını genişletmektir. Öğrencilerin yaşam koşullarındaki sınırlı olanaklar ve sosyo-kültürel gelişimlerindeki eksiklikleri tamamlamayı amaçlayan projenin en temel gerekçesi de bu öğrencilerin ülkenin diğer bölgelerinde bulunan çocuklara oranla daha zor ve dezavantajlı koşullarda yetişmesinin verdiği olumsuzluğu bir nebze de olsa giderme çabasıdır.
HEDEF
Projenin ana hedefi ilçemizde zor şartlar altında eğitimlerine devam eden geleceğimizin teminatı öğrencilerimize tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdirerek onlara bilinç aşılamak, özgüven kazandırmak ve iletişim kurma becerilerini artırmaktır. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek gerekçelendirilen bu proje ile ilköğretim ikinci kademede bulunan öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması ve Türkiye kültür haritasının zengin içerikleriyle tanıştırılarak kültürel aidiyetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Adnan ÇELİK
Proje Koordinatörü


Kaynak: kulpmerkezilkogretimokulu.k12.tr