eğitimcinin karesi, projesi

eğitimcinin karesi, projesi

M.E.B. Proje Koordinasyon Merkezi tarafından onaylanan ve eğitimleri Üsküdar İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde sürmekte olan “Eğitimcinin Karesi” projesini yerinde sizler için inceledik. Okul Müdürü H.Özge Erhan, Proje Koordinatörü Şazimet Durmuşoğlu, Proje Tasarımcıları Sebahat Akçay, Şebnem Uygun, Meltem Balyos Feyza Gürsoy ve eğitime katılan diğer öğretmenler Bircan Çelik, Nuriye Karaöz, Halil Küçük, Emre Devrim Korkmaz, Özgür Kutlu, Mehmet Ali Kaçmaz, Baran Ergün, Bayram Güncü ile söyleşi gerçekleştirdik.

Örnek projenin gerçekleştirildiği okul ziyaretimizde öğretmenlerin yanısıra grafik bölümü öğrencilerinide ziyaret ettik ve dergimiz paylaştık. Tüm eğitimcilere örnek olması gereken bu proje kapsamında eğitim alan öğretmenleri, bizlerde eğitimlerinin sonunda dergimizde staj amaçlı ağırlayacağız.

Grafik tasarım bölümüne gelecek öğrencinin özellikleri nelerdir?
Bu mesleği seçecek olan kişinin; analitik düşünce yeteneğine sahip, hayal gücü geniş, problemler karşısında alternatif çözüm yolları üretebilen, insan psikolojisinden anlayan, sosyal ve sanatsal alanlarla ilgili, yeniliklere açık ve teknolojiyi takip edebilen, kendine ait sanatsal görüşü olan, estetik beğenileriyle tasarımına değer katabilen, ihtiyaca yönelik iş üreterek zamanlamayı doğru kullanabilen,iş disiplini olan, hem grup çalışmasına hem de bireysel çalışma mantığına uyum sağlayabilecek, yaratıcı, meraklı ve istekli bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir.

Bu projeye başlarken hedefleriniz nelerdi?

Günümüzde teknoloji hızla ilerlemekte ve bu bizim sektör içinde geçerli. Özel sektörde dahi çalışsak son çıkan teknolojileri öğrenmek ve uygulamak zor. Kaldı ki bizler üniversite de aldığımız eğitimlerde birebir sektöre yönelik çalışmalar yapmadık. Oysaki reelde öğrenilen bilgilerin uygulamaları daha farklı oluyor. Bazılarımız sektörde çalışıp öğretmenliğe geçiş yapsa da çoğunluk üniversiteden öğretmenliğe geçiş yapmış durumda. Bu nedenle mesleğimiz ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri, bunları uygulamaları imkânsız. Zaten grafik müfredatını bu gelişmelere uydurmak zor oluyor. Öğrencilerimizi staja gönderdiğimizde sektörün farklı ihtiyaç ve beklentiler içerisinde olduğunu gözlemledik. Fakat her ne kadar iyi bir eğitim verip öğrencilerimizi tam donanımlı mezun ettiğimizi düşünsek de teorik bilgilerin pratiğe geçişinin farklı olduğunu gözlemledik. Tüm bu gelişmeler ışığında karşımıza böyle bir fırsat çıkınca mutlu olduk. Bu proje sayesinde; hem meslek liselerinde grafik eğitimi veren öğretmenleri teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğiterek onlara sektörde çalışmanın farkını gösterebilecek hem de, dolaylı yoldan öğrencilerimizi sektörün beklentilerini karşılayabilecek düzeyde yetiştirebileceğiz.

Bu projeye başlarken hedefleriniz nelerdi?
Meslek liselerinde grafik eğitimi veren öğretmenlerin üniversitede sektöre yönelik eğitim almamaları bu yüzden de öğrencilerine de sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğitim vermemelerinden dolayı sektörde yaşanana sıkıntılar ve sektörden gelen talepler projemizin temelini oluşturmaktadır. Bu proje ile ulaşmak istediğimiz hedef meslek liselerinde eğitim veren grafik öğretmenlerin sektör ihtiyaçlarını karşılayabilecek , mesleği ile ilgili teknolojik yenilikleri öğrenmiş ve okullarında verdikleri eğitimlerde bu bilgi birikimlerini öğrencilerine aktaran öğretmenler yetiştirmek.


Projenin adı neden “Eğitimcinin Karesi” ?
Bizim projemiz iki etaplı bir proje. Birinci etapta, proje grubunun aldığı eğitimler var. İkinci etapta ise; diğer meslek lisesi öğretmenlerinin, proje grubu tarafından eğitilmesi olacaktır. Projemiz, eğitimcinin bilgilerinin diğer eğitimcilere; güncellenerek devamlı aktarılması esasına dayandığı için, adı da Eğitimcinin Karesi oldu.

Bu proje ile hedeflerinize ulaşabileceğinize emin misiniz?
Proje kapsamında ulaşmak istediğimiz hedef, aslında çağdaş eğitimin gereği olan bir yer. Fakat sektöre ara elaman yetiştirmek için kurulmuş meslek liselerinin hepsinde aynı problemler yaşanıyor. Donanım eksikliği, öğretmenlerin piyasa deneyimlerinin genelde olmayışı, istihdama yönelik elemanın özelliklerini tam olarak bilmemeleri ve tabiki ekonomik şartların dünyada olduğu gibi ülkemizde de kötü oluşu. Bunlar hedefe varmamızı olumsuz yönde etkileyen faktörler. Ama yinede bunlara rağmen projemizden umutluyuz. Çünkü eğitimin önemini, hatta çağdaş eğitimin önemini daha da iyi biliyoruz. Bu proje öğretmene piyasa deneyimi ve piyasadaki teknolojiyi takip etme olanağı sağlayacaktır. Bunu bir nevi bilgisayarlarımızı güncellemeye benzetebiliriz. Piyasadaki üretim teknikleri yenilendikçe öğretmende yenilenmeli ki öğrencisini daha iyi eğitebilsin.

Kendi öğrencileriniz ile sektör arasındaki ilişki ne durumdadır? Sektörün sizden beklentilerinden bahsedebilir misiniz?
Sektör bizden tabi ki teknolojik gelişmelerden haberdar, piyasada kullanılan masa üstü yayıncılık programlarını bilen, teorik bilgilerini pratikte uygulayabilen, kendisine verilen bir tasarımı başarı ile tamamlayan öğrenci istiyor. Öğrencilerimize staj yapacakları yerleri bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bunun nedeni sektörün öğrencilerimizden beklentileri ile bizim verdiğimiz eğitimin uyuşmaması.Projenin sizlere verdiği eğitime katkısı tam olarak ne olacaktır?
Tabiî ki mesleki anlamda gelişmemizi tamamlayıp bu bilgilerimizi öğrencilerimize aktaracağız. Hatta proje aşamasında öğrendiğimiz yeni bilgileri derslerimizde anlatmaya, bazı konularda geri dönüşler yaparak onların temellerini güçlendirici bilgiler vermeye başladık bile.

Proje kapsamında aldığınız eğitimin içeriği biraz açabilir misiniz?
Öncelikle masaüstü yayıncılıkta kullanılan programları öğreniyoruz. Bunlar Photoshop, İllüstrator, InDesing, Web tasarım için kullanılan programları öğreniyoruz. Projemizin ikinci aşamasında da sektörde staj yapacağız. Bu staj sürecinde öğrenmiş olduğumuz masaüstü yayıncılık programlarını ve bir işin tasarımdan baskı aşamasına geçiş süreci bilgilerinin pratikte uygulayabileceğiz.

Nasıl bir eğitim ortamında ders vermek istersiniz?
Donanım ve eğitim materyali bakımından yeterli sektördeki teknolojik ilerlemeler ile paralel gidebilecek düzeyde gelişmiş atölye ortamına sahip, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ders çeşitliliği yaratılabilecek eğitim ve öğretim ortamı isteriz.

Meslek liselerindeki grafik eğitimi hakkında bilgi verir misiniz?
Öğrencilerin almış olduğu eğitim genelde teorik bilgidir. Öğrenci öğrendiği bilgiyi tam olarak o anda uygulama şansına sahip değildir. Branşımızın tam adı Grafik ve Fotoğraf alanıdır. Grafik eğitimi almak isteyen öğrenci 10.sınıfta her iki dala dair dersler görmektedir. 11.sınıfta ise öğrenci isteği doğrultusunda Grafik veya Fotoğraf dalını seçmektedir. Okulumuzda Fotoğraf dalı için yeterli donanım olmadığından açılamamaktadır. Kaldı ki Grafik eğitimi verirken dahi yeterli donanıma sahip değiliz. Öğrencilerimiz 11.sınıfta meslekleriyle ilgili tüm bilgileri almaktadır. 12.sınıfta ise öğrenci mesleki bilgi almamakta fakat işletmede beceri eğitimi adı altında staj yapmaktadır.

Sizlerin piyasadan beklentileri nelerdir?
Sektörün birebir bizleri eğitim verirken desteklemesini bekliyoruz. Kimi zaman sektörden yetkililerin gelip okullarımızda seminerler düzenlemesini, gelişen teknolojiden bizi haberdar etmelerini, yazılı ve basılı materyaller temin ederek eğitimimizi desteklemelerini, donanımsal anlamda bir takım ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde yardımlarını bekliyoruz. Sonuçta bizlerin yetiştirdiği öğrenciler yarının grafik tasarımcıları olarak piyasada çalışacak kişiler. Mesleki standartlarımızın düşmemesi, yaratıcılığın ve özgünlüğün gelişmesi adına sektör ve meslek liselerinin birebir çalışmasını istiyoruz.

Stajer öğrencilerinize kolaylıkla iş imkanı bulabiliyor musunuz?

Aslında öğrencilerimize staj yeri bulma konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. İşletmeler kimi zaman stajer öğrenciyi grafik eğitimi alan bir kişi olarak değil de telefonlara bakıp çay yapacak kişi olarak görmekte. Evet belki yeri geldiğinde bunları da yapacaklar ama öğrencilerimiz oraya aldıkları eğitimi pratik olarak uygulamaya gitmektedir. Aslında olayların bu şekilde gelişmesinin nedeni; işletmelerin beklediği standartların altında kalmamız. Bu yüzden çok kolay işletme bulamıyoruz.

Proje ekibi olarak projenin ikinci etabında meslek liselerindeki grafik öğretmenlerinin eğitimi ile ilgili beklentileriniz nelerdir?
Bu proje kapsamında ilk hedefimiz İstanbul’da bulunan meslek liselerindeki grafik öğretmenlerini eğitmek. İstanbul’da istediğimiz başarıyı elde edersek, projemizin Türkiye genelinde uygulanmasını hedefliyoruz. Zaten bu da projemizin ikinci etabını oluşturmakta. Fakat bu eğitimleri hizmet içi seminerler halinde verebileceğiz. Umudumuz bizim birkaç ayda aldığımız eğitimin birkaç haftaya sıkıştırılmaması. En azından her bir masaüstü yayıncılık programına 15 günlük bir süre ayrılması ve sonucunda diğer grafik öğretmenlerinin de işletmelere giderek bu bilgilerini birebir uygulamaları.


Grafik Öğretmeni yetiştiren üniversitelerden bekledikleriniz nelerdir?

İlk önce piyasaya eleman yetiştirecek öğretmeni yetiştiren kurum olduklarının bilincinde olmalarını bekliyoruz. Üniversitelerde eğitim alan grafik öğretmeni adayları bizlerin meslek liselerinde yetiştirdiğimiz öğrenciler ile aynı sorunun içerisindedir. Bu da eğitimlerin verilme aşamasında sektörün uzaklaşması ve teknolojik gelişimlerin uygunlaşmaması ve teknoloji gelişmelerin uygulanmaması, mezun olan öğretmen adaylarının da hemen öğretmenliğe başlaması yüzünden olmaktadır.


Sizce üniversiteden mezun olan grafik öğretmeni adayları piyasada çalışma zorunluluğunda olmalı mıdır?
Üniversite eğitimi esnasında tabiî ki bir staj görülmektedir. Ama yeterli olmamaktadır. Bizce branş öğretmeni olacak kişiler en az bir yıl işletmelerde staj yapmalıdır.

KPSS’ da iki aşamalı sınava giriyorsunuz peki bu yeterlimi?
Meslek lisesinde görev yapacak branş öğretmenleri için asıl sorgulanması gereken mesleki yeterliliğin olup olmadığıdır. Bunun için ayrı bir sınava girmeleri daha uygun görülmektedir. Grafik öğretmenlerinin üniversite eğitimleri, meslek liselerindeki donanım yetersizlikleri, sektörün bizden beklentileri bu projenin doğmasına neden oldu. Biz proje ekibi olarak meslek liselerinde grafik eğitimi veren tüm öğretmenlerin sektörde paralel çalışmalar içerisinde olmalarını, kullanılan masaüstü yayıncılık programlarını bilen herhangi bir tasarımın yaratılış anından baskı aşamasına kadar geçen tüm süreçte piyasa şartlarında eğitim vermesini istemekteyiz. Umuyoruz ki bu hedefimize bu proje sayesinde ulaşabileceğiz.

Meslek Lisesi’ni tanıyabilir miyiz?
2002 yılında, kurucu müdür olarak, henüz inşaatı tamamlanmamış okul binamızda, başka bir Kız Meslek Lisesinden kayıt alınan 40 öğrenci ve bir öğretmenle beraber eğitim yolculuğumuza başladık. Birinci yılımızı 25 öğretmenle ve 40 öğrenciyle, fi ziki yetersizliklerimizi tolere edecek bir heyecan ve azimle tamamladık. Bu güne kadar geçen yedi yıllık sürecin ilk yılları okulun fiziki alt yapısındaki eksiklikleri tamamlama ve sağlam, köklü bir eğitim sistemini oturtma çabalarıyla geçti. Bugün sayımız; 1883 Kız Meslek Lisesi, 174 Anadolu Meslek Lisesi, 279 Okul Öncesi Eğitimi, 247 Yaygın Eğitim öğrencisi ile toplam 2583 öğrenci ve 117 öğretmene ulaşmıştır. Sadece niceliksel büyüme değil, nitelikli
gelişme göstererek dinamik bir kurum hâline gelen okulumuzun, idarecisinden çalışanlarına, öğrencilerinden öğretmenlerine kadar her bir ferdi, büyük bir ailenin üyesi olma bilinciyle hareket ederek bu başarı ivmesini desteklemektedir. Teknik gelişmelerin yanı sıra güven ve hoşgörü ortamını temin etmeye çalışarak okul içinde huzurlu bir atmosfer oluşturulmasına da özen gösterilmiştir. Yeni açılan okullarda karşılaşılan kurum kültürü oluşturma problemini aşarak kurumsallaşmayı tamamladıktan ve eğitim öğretim faaliyetlerinde belli bir kaliteyi yakaladık ve ; “Cumhuriyetin 100. yılında ilk akla gelen Kız Meslek Lisesi Olmak.” Hedefi ne yöneldik.Bu doğrultuda büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yenilikçi ve gelişimci çağdaş ve laik bireyler yetiştirmek ve çağdaş eğitim anlayışının geçilmezi Toplam Kalite Yönetiminin çalışmalarına başladık. Okulumuzda yaptığımız bütün faaliyetlerde temel ilkelerimizden biri ve en önemlisi planlanan işin ya da projenin sadece kâğıt üzerinde kalmamasıdır. Birey olarak öğrencilerimizde ve yetiştirdiğimiz öğrencileri kazandıracağımız yer olduğu için toplumumuzda olumlu bir katkı sağlayacağına, bir fark, bir farklılık yaratacağına inandığımız bütün çalışmalarda olduğu gibi Toplam Kalite Yönetimine de ciddiyetle eğildik.

Bu bilinçle attığımız ve atacağımız adımların ne denli değer taşıdığının her zaman farkına vardık ve varacağız. Bizim için bazısı uluslararası olmak üzere çeşitli yarışmalarda kazandığımız dereceler ne denli önemliyse, sınıf içinde çekingen ve özgüveni henüz gelişmemiş bir öğrencimizin kendi isteğiyle tahtaya kalkmasını sağlamak da o denli önemlidir.   photoshopmagazin.com