ab, comenius projesi

ab, comenius projesi

COMENIUS 1

ISO-EN 9000 BELGELİ
K A Y S E R İ

COMENIUS I PROJE ORTAKLARIMIZ 

               
TÜRKİYE ALMANYA İSPANYA PORTEKİZ POLONYA ESTONYA LETONYA LİTVANYA

Comenius I (Okul Gelişim Projemiz) hakkında  
COMENIUS I PROJEMİZ Comenius 1 programı; Avrupa Birliği Genel Eğitim Progaramı olan SOCRATES programının bir koludur. Comenius1 programının temel amacı “Okul Eğitimi” alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak, dil öğrenimini teşvik etmektir. Bu bağlamda okulumuz bu projede yer alarak Almanya, Polonya, Portekiz, İspanya, Estonya, Litvanya, Letonya ülkelerindeki okullarla; “The ways of improving students’ au and intiative in the lerning process” Öğrenme sürecinde öğrencilerin özerklik(otonomi) ve kendini geliştirme yollarının iyileştirilmesi. Bu doğrultuda okulumuz öğretmeleri ve öğrencileri kardeş okullara ziyaret gerçekleştirmektedirler. Diğer taraftan okulumuz kardeş okul öğretmen ve öğrencilerini 2007 Mart ayında şehrimizde misafir edilmişlerdir.

COMENIUS: OKUL EĞİTİMİ  Comenius (Socrates programlarının 1. eylemi) eğitimin ilk aşaması olan Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim alanlarına odaklanır. Eğitim kesiminin tamamını, öğrencileri, öğretmenleri, eğitim personelini, okul-aile derneklerini, STKnı, yerel idareleri, sosyal ortaklar ve özel sektörü kapsar. COMENIUS 1 – Okul Ortaklıkları Bu kapsamda üç tip proje yeralmaktadır: ·         Okul Projeleri – Socrates programına katılan ülkeler arasından en az üç okul ortak ilgi alanında birlikte çalışma yapar. ·         Dil Projeleri – Avrupa ülkelerinden iki okul yabancı dil öğrenimi üzerine yoğunlaşır ve öğrenci değişimini de kapsar (asgari yaş 12) ·         Okul Gelişim Projeleri – (en az üç ülkeden en az üç kurum) kurumların birbirleriyle deneyimlerini paylaşmalarını ve özel alanlarda fikir alışverişinde bulunmalarını sağlar.   İrtibat Seminerleri Başvuru Adımları   COMENIUS 2 – Okul Eğitim Personelinin Temel ve  Sürekli Eğitimleri ·         Çok yönlü işbirliği projeleri -Eğitim personelinin eğitimi ve sınıfta kullanmak için programlar, kurslar, stratejiler ve öğretim materyalleri hazırlayan farklı türde kurumlar (özellikle öğretmen yetiştiren) arasında işbirliğini içerir. Bu kapsamda proje yapmak isteyen kurumlar ·         Uluslararası İşbirliği Projeleri Adayları için İdari ve Mali El Kitapçığı Türkçe İngilizce ·         Bireysel yurtdışı eğitim destekleri – Aday öğretmenleri, aday öğretmenler için asistanlık uygulamasını, müdürleri, müfettişleri, rehberleri, aracı kişi ve kurumları vb.  Avrupa’daki farklı ülkelerdeki okul ve şirketlerdeki kurslara katılmak için maddi destekten faydalanmak isteyenleri kapsar. Comenius2.1 projesi yürüten kurumlarda yer alan kişilerden temel eğitim desteğinden faydalanmak isteyen kurumlar Com 2- Öğretmenlerini Yetiştirilmesine Yönelik Hareketlilik Faaliyeti Başvuru Formunu dolduracaklardır.  Comenius 2 kapsamında hizmet-içi kurslardan yararlanmak isteyen öğrenmenlerimiz Com 2- Hizmet-içi eğitim kursları için başvuru adımları ve formları sayfasından yararlanabilirler. Comenius 2.1: Eğitim Öğretim Personelinin Yetiştirilmesine Yönelik Avrupa İşbirliği Projeleri Sunusu (YENİ) COMENIUS 3- Comenius Ağları Comenius ağları okul ortaklıkları projeleri ve okul eğitim personelinin eğitim projeleri  arasında sinerji (ekip çalışması) yaratmak, sayılarını artırmak ve desteklemek için düzenlenmiştir. Comenius Ağları aşağıdaki şekildedir: ortak ilgi alanında bir konuda gerçekleşir, katılımcıların Avrupa işbirliğini güçlendirmesine fırsat tanır, fikirler için ortak bir platform sağlar, yenilikçi uygulamaları teşvik etmek için bir çerçeve çizer. Comenius Ağları Başvuru Formu Uluslararası İşbirliği Projeleri Adayları için İdari ve Mali El Kitapçığı Türkçe İngilizce Daha detaylı bilgi için: İnternet aracılığıyla bulabileceğiniz kapsamlı bilgiler:

TAO (Teknik Yardım Ofisi) web sitesi: www.socleoyouth.be Avrupa Komisyonunun web sitesi:  www.europa.eu.int Ayrıca   www.eurodesk.org

Tüm Socrates programları hakkında detaylı bilgiye Avrupa Komisyonunun yayınlarından ulaşabilirsiniz.
Socrates Community Action Programme in the Field of Education(2000-2006)Guidelines for Applicants (Başvuranlar için Kılavuz)– 11 dilde hazırlanmıştır.Türkçesi için tıklayınız. Guide to Programmes and Actions ISBN 92-828-9925-X 11 dilde yayınlanmıştır ve Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğünün yürüttüğü tüm programları içermektedir. Comenius 3 Networks: Ağ Projeleri Sunusu (YENİ) Jan Amos Comenius Kimdir? (1592-1670) 28 Mart 1592 Moravya da (şu anda Çek Cumhuriyeti) doğmuştur. Almanya’da Heidelberg Üniversitesinde eğitim görmüş ve din adamı ve okul müdürü olmuştur. 30 yıllık Savaş Polonya’ya göç etmesini zorunlu kılmıştır. Polonya’da iken Polonya’nın eğitim sisteminin reformu için kitaplar yazmıştır. Bu kitaplar sayesinde ünlü olup, okul sistemlerinin reformunu yapmak üzere  İngiltere, İsveç ve Macaristan’ı ziyaret etmiştir. En çok öğretim teknikleri konusunda katkılarından dolayı tanınmıştır. Comenius tüm çocukların,  sosyo-ekonomik durum ve cinsiyet gözetmeksizin, okula gitmelerini ve yaşadıkları medeniyeti anlamaları ve kabul etmeleri için aynı eğitim görmelerinin gerektiğine inanmıştır. Comenius’un kitabı “Resimlerde Görünen Dünya” (Visible World in Pictures)’nın çocuklar için ilk resimli kitap olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, uluslar arası eğitim kavramını öne süren ilk eğitimcidir. Evrensel eğitim alanındaki çabaları ona “Milletlerin Öğretmeni” (Teacher of Nations) ünvanını kazandırmıştır.   COMENIUS I PROGRAMI DAHİLİNDEKİ ETKİNLİKLERİMİZ 1. 2005-2006 Eğitim Öğretim yılı Aralık ayı içerisinde Portekiz ülkesi Madevia adasında ilk proje toplantısı yapıldı.    Proje konumuz “the ways of improving students anotomy and initiative in the learning process” (Öğrenme aşamasında öğrencilerin kendilerini geliştirme yolları) idi.  2. 2005-2006 yılı ocak ayı içerisinde ikinci poje toplantısı Polonyanın Kolbery şehrinde yapıldı .Konumuz “okullarda şiddet ve şiddetin dinlenme yolları” üzerinde değerlendirmeler yapıldı. 3. 2005-2006 yılı mayıs ayının içinde 3. proje toplantısı Litvanyada şiddet önlenmesi konusunda ortak kararlar alındı. 4. 2006-2007 yılı ekim ayı içinde Letonyada 4. proje toplantımız yapıldı ve konumuz “sağlıklı yaşam”dı. öğrencilerimizin daha sağlıklı yaşamaları konusunda neler yapılabiceği konusu ele alındı 5. 2007 mart ayında proje ortaklarımız şehrimiz kayseriye davet edildi ve “sağlıklı yaşam” konusunda çalışmalar devam etti 6. 2007 mayıs ayı sonunda 6. proje toplantısı için okulumuzdan bir grup öğretmen Estonya’ya gitmiştir. Yeni konu başlığı “öğrenci gözüyle kentimiz nasıl olmalı” dır.

http://arifmoluatleml.k12.tr/    

HarikaEğitimProjeleri

Comenius I programı dahilindeki etkinliklerimizPhoto Album 

Comenius 1 Okul Ortaklıkları Projeleri Bilgi NotuHazırlık Ziyareti Başvuru AdımlarıComenius 2.1 Avrupa İşbirliği Projeleri Başvuru Formunu dolduracaklardır.

www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/okul-e%C4%9Fitimi-program%C4%B1