Danışmanız Biz, Projesi, Danışmanız Biz

Danışmanız Biz, Projesi

Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu

Danışmanız Biz
Göztepe Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi olarak EĞİTİM’DE KALİTE’Yİ yakaladık.  2006-2007 TÜRKİYE 

ŞAMPİYONU OLDUK      2006/2007 Eğitim Öğretim yılında ikincisi düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül yarışmasında   Öğrenci devamsızlığı, disiplin olayları ve başarıları konusunda yapmış olduğumuz çalışmalarla Ekip Kategorisinde Türkiye birincisi olduk.  
TKY Raporundan Bir Bölüm:
Öğrenci Seçimi ve Çalışmaların Yürütülmesi.

            2005/2006 öğretim yılı 2. dönemi başında ekibimiz okulumuzda disiplin, başarısızlık ve devamsızlık problemi olan öğrencilere öncelik verilmesini kararlaştırmıştır.

Ekibimiz probleme dayalı olarak disiplin cezası alan, başarısız olan ve devamsızlık sorunu olan öğrencileri okulumuz öğrenci bilgisayar programından, Rehberlik servisinden, Onur kurulu ve Disiplin kurulu karar defterinden tespit etmiştir.

            Öğrenciler tespit edildikten sonra öğrenci velilerinden de izin alındı.  Daha sonra ekibimizde bulunan 21 öğretmene öğrenci paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım yapılırken öğrencilerin istedikleri öğretmenle birlikte etkinliklerde bulunmaları sağlandı. Her öğretmene en az 4 en fazla 8 öğrenci olmak üzere 112 öğrenci dağıtımı yapıldı. Okulumuzda örgün eğitimdeki öğrenci sayısı 1210 dur. Dolayısıyla probleme dayalı olduğu düşünülen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının %10’u kadarıdır. Her öğretmene verilen öğrenci sayıları (Ek-7)’de gösterilmiştir.

               Ekip üyelerimiz seçtikleri öğrencilerle birebir iletişim kurarak onların içindeki enerjileri doğru yöne kanalize edebilmek için çeşitli aktiviteler yapmışlardır. Bu aktivitelerin içinde paintball oyunu, golf oyunları, satranç çalışmaları ile öğrencilerin şiddetten uzak durmaları amaçlanmıştır.

                Öğrenci-öğretmen-okul bağını güçlendirmek (öğrencilerin okulu sevmelerini sağlayarak devamsızlıklarını en aza indirmek) için bazı ekip üyeleri tarafından okul içi ve dışı kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerden bazıları sinema, tiyatro, tarihi mekânlara gezi organizasyonu gelmektedir. Bu etkinler için yapılması gereken ulaşım giderlerinin bir kısmı Okul Aile Birliği tarafından karşılanmıştır. Çalışmaların devamı sırasında belirlenen eksiklikler okul yönetimi ile görüşülerek giderilmiştir.

                 Ailevi sorunları olan öğrenciler için ekip üyelerimiz ev ziyaretleri yapmışlardır.

                Derslerden başarısızlığı olan öğrenciler ekip üyeleri tarafından çok sıkı bir şekilde takip edilerek, ders saatleri dışında etüd çalışmaları yapılmıştır.

               Projemizde sıfır maliyetle çalışma planlanmış ama ek olarak 100 YTL okul aile birliğinden talep edilmiş ve bu tutar resimlerin basımı, öğretmenlerin öğrencilerle daha kolay iletişim kurmaları için telefon kartı alımına kullanılmıştır. Ayrıca öğrenciler tüm etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanabilmişlerdir. Gezi ve ziyaretler sırasında  öğrenci servislerimiz ücretsiz olarak katkıda bulunmuşlardır.

   Yapılan çalışmaların fotoğraflarından bazıları Ek-8’de gösterilmiştir.

  ELDE EDİLEN SONUÇLAR

            2005/2006öğretim yılı 2. dönem sonu disiplin kurulu karar defteri, onur kurulu defteri ile rehberlik servisinden alınan bilgiler ışığında seçtiğimiz öğrencilerin hiç birinde önemli bir disiplin olayı görülmediği belirlenmiştir.       

Anket sonuçlarını gösteren Tablo ve Grafikler ile Öğrenci Bilgisayar Programından  elde edilen 2005/2006 öğretim yılı 2. dönemi sonu başarı durumuna bakıldığında önemli oranda iyileşme olduğu saptanmıştır. Ayrıca seçtiğimiz öğrencilerden hiç birinin devamsızlıktan sınıfta kalmamaları ekip üyelerimizi ve velilerimizi oldukça mutlu etmiştir.

            Okulumuzda bulunan sivil toplum örgütleri olan sendikaların temsilcilerin çalışmalarda aktif olarak yer alması okulda  öğretmenler arası iletişim kanallarının açılmasını sağlamıştır. Ekibimizde Eğitim Sen Üyesi 7 öğretmenimiz, Türk Eğitim Sen üyesi 6 öğretmenimiz, Eğitim Bir-Sen Üyesi 2 öğretmenimiz görev almışlardır.  Ekip çalışmasında okul dışındaki resmi ve sivil toplum örgütlerinin alınan destek (Okul Aile Birliği, Sendikalar, Öğrenci Servis Taşıma Derneği, Emniyet Güçleri, Özel spor kulüpleri) projenin  maliyetinin düşük olmasını sağlamış ayrıca okulumuzda ve çevre okullarda da büyük destek görmesini ve yayılımını sağlamıştır.

Okulumuzda Bakanlık Müfettişlerinin yapmış olduğu Genel Denetim esnasında  Projemiz çok beğenilmiş, bir nüshası diğer okullara örnek gösterilmek üzere alınmıştır. 

                                                                  

Dosyanın tamamı için bakınız: Göztepe Anadolu Meslek Lisesi

TKY sayfası için tıklayınız.

“TKY Danışmanız Biz Raporu” için tıklayınız