bilsem

bilsem

Neden Bilsem?

Ülkemizde eğitimin, üretim ve hizmet sektörlerindeki gelişmeye ve ihtiyaca ayak uyduramadığı bilinen bir gerçektir. Eğitim sistemimizin yakın gelecekte endüstrinin insan kaynağı ve nitelikli beyin gücü sorununu çözemeyeceğini görmek pek zor degildir.

Bir yandan Üstün yetenekli çocuklara ve gençlere, yeteneklerini geliştirme fırsatını sunamamak, öte yandan endüstrinin işe yarar insan ihtiyacına cevap verememek, eğitim sistemimizin içerisindeki kaygı yaratan bir boşluk haline gelmiştir.

Bu noktalardan hareketle kuruluşuna başlanan BİLSEM:

Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim çağındaki ögrencilerin Üstün yeteneklerini geliştirerek bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik 
değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler haline gelmelerini, onlara gerçek yaşamda öğrenme fırsatları ve özel eğitim aktiviteleri yoluyla sağlayan bir egitim kurumudur.

Merkez; öğrencilerde aşağıdaki yetenekleri geliştirmeyi amaçlar:

Pratik ve gerçek yaşamdaki sorunları çözebilmek,

Güncel yaşamın işlevi, süreçleri ve gerçekleri hakkında gerçekçi düşünebilmek,

Günlük yaşamdaki sorunlarla, bütün yönleri ile başa çıkabilmek, yenilikçi öneriler, alternatif süreçler, yeni çözüm yolları yaratabilmek,

Çeşitli iş alanlarındaki gereksinimlerin ve sorunların farkında olabilmek ve yenilikçi fikirler, teknikler, araçlar önerebilmek ve geliştirebilmek,

Problemleri ihtiyaç analizi, planlama, bütçe hazırlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından geçen PROJE’ ler hazırlayarak çözebilmek,

Estetik değerler ile bilimsel düşünmeyi birleştirerek sorun çözmenin değerini anlayabilmek ve pratik gereksinimler için yaratıcı çözümler geliştirebilmek.

Merkezin islevi yakın çevrenin her türlü üretim, yapım, teknoloji, bilim, sanat ve hizmet ihtiyacına yönelik proje geliştirmek ve projeleri yaşama geçirmek olacaktır.

Öz.Eğ.Reh.ve Dan.Hiz.
Genel Müdürlüğü
Bilim ve Sanat Merkezleri
Afyon Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezi
Amasya Bilsem
Ankara Mamak Bilsem
Bayburt Bilsem
Bilecik Bilsem
Burdur Bilsem
Bursa Bilsem
Bursa Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi
Denizli Bilsem
Isparta Bilsem
İstanbul Bilsem
Kaman Bilsem
Kayseri BİLSEM
Kırıkkale Bilsem
Malatya Bilsem
Ordu Bilsem
Sinop Bilsem
Tokat Bilsem
Trabzon Bilsem
Uşak Bilsem
Van Bilsem
Yozgat Bilsem
İnanç Türkeş Özel Lisesi (Üstün Yetenekliler)
          

Bilsem Nedir?

TANIM : Bilim ve Sanat Merkezi, Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki üsütn veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız 
Özel Eğitim kurumudur.

AMACI :Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

MİSYON : Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üsütn veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.

VİZYON : Hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yateneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

MEB BİLSEM – BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YÖNERGESİ

Bilsem Bireysel Değerlendirme Aşamasında Kullanılan Zeka Testleri