bilgi kartları, peygamberler-tarihi

bilgi kartları, peygamberler-tarihi

ÖRNEK BİR UYGULAMA “ BİLGİ KARTLARI ”

Etkinliğin Tanıtımı:Bu etkinliğin yapılabilmesi için en az bir ünitenin işlenmiş olması gerekir.Ünitede geçen kavram ve olaylar derlenir.Sınıf mevcudu kadar bilgi kartı hazırlanır.Mukavva karton bu kartlar için ideal ve ucuzdur.Kartların ön tarafına bir soru yazılır,kartın arkasına ise başka bir sorunun cevabı yazılır.Her kartın önünde başka bir soru ve arkasında başka bir sorunun cevabı olacak şekilde sınıf mevcudu kadar kart hazırlanır.  

Etkinliğin Uygulanması :Hazırlanan kartlar öğrencilere dağıtılır.Her öğrenci kendi kartının cevap kısmı açık olacak şekilde elinde tutar.Öğretmen öğrencilerden birisine kartının soru kısmını çevirip sorusunu yüksek sesle okumasını ister.Sorunun doğru cevabı elinde olan öğrenci kartını kaldırır ve doğru cevabı okur.Doğru cevabı veren öğrenci kendi kartının soru kısmını çevirip kendi sorusunu yüksek sesle okur. Yine sorunun doğru cevabı elinde olan öğrenci kartını kaldırır ve doğru cevabı okur Etkinlik böyle sürüp gider ve etkinliğe ilk başlayan öğrencide sona erer.  

Yararları : Etkinlik öğrenci merkezli bir yaklaşımın ürünüdür.Etkinlik süresince bütün öğrenciler etkinliğe katılım gösterir ve etkinlik boyunca aktif olurlar…

Etkinliğin en büyük avantajı bütün derslerde uygulanabilirliğinin olmasıdır.İlköğretimdeki Fen ve Teknoloji,Matematik,Sosyal Bilgiler,Türkçe,İngilizce gibi temel derslerde çok etkili bir uygulamadır.  

Uygulama Notları : Bu etkinlik 6. Sınıfların Fen ve Teknoloji dersinde uygulanmıştır.Yapılan uygulamalarda öğrenciler etkinliği bir oyun gibi algılamış ve çok eğlenmişlerdir.Etkinlik sayesinde öğrencilerin o derse olan ilgileri artmış,dersler daha zevkli hale gelmiştir.Bu ilgi bu dersteki başarılarını etkilemiş ve öğrenciler derste daha aktif hale gelmişlerdir.  

Hasan ÇÖÇELLİ Misak-ı Milli İ.Ö.O. Fen ve Teknoloji Öğretmeni Kızıltepe/MARDİN