virgüllü işaretler, noktalı işaretler

Virgüllü işaretlerden sonra küçük harf kullanılır. Özel isim yoksa tabii.
Virgüllü İşaretler:
Virgül (,)
Noktalı virgül (;)

virgüllü işaretler

Noktalı işaretlerden sonra büyük harf kullanılır. Sadece örnekler sıralanırken küçük harf kullanılır. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıra­landığında bunlar büyük harfle başlamaz.
Noktalı İşaretler:
Nokta (.)
İki Nokta: (:)
Üç Nokta: (…)
Ünlem: (!)
Soru İşareti: (?)

noktalı işaretler

Efkan Doğan