Site icon

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ile Nevruz’un Anlam ve Önemiyle İlgili Konuşma Metni

Türk Dünyası VE NEVRUZ

Türk Dünyası ve Nevruz Günü

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ile Nevruz’un Anlam ve Önemiyle İlgili Konuşma Metni
Türkiye’de seksen beş milyon olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış yaklaşık üç yüz elli milyon Türk vardır.

Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye varlıklarını bağımsız Türk Devletleri olarak devam ettirmektedirler. Yedi devlet tek millet.
Türklerin tarihi çok eskilere dayanır. Zaman zaman çeşitli sebeplerle Türk Dünyası birbirine uzak durmuştur. Ancak, aramızdaki din, dil, kültür bağları bizleri yeniden yakınlaştırmıştır.

Yıllardır Türk Dünyasında kutlanan Nevruz Bayramı, ülkemizde de kutlanmaktadır. Böylece yukarıda saydığımız Türk Devletleriyle Nevruz Şenliği’ni aynı gün aynı anda coşku içinde kutluyoruz.

Türk Dünyası ve Toplulukları ile iyi ilişkiler kurabilmek ve ordularla her alanda iş ve gönül birliği yapabilmek amacıyla 21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ilan edilmiştir. Türk Birliği’nin sembol günüdür.

Günle gecenin birbirine eşit olduğu ve kış mevsiminin bitip bahar mevsiminin başladığı 21 Mart’ı Birleşmiş Milletler de Nevruz Bayramı olarak ilan etmiştir.

Bugün tüm dünyada yaşayan Türk nüfusu 350.000.000’u bulmaktadır.

İslam Birliği yolunda Türk Birliği’ni kurmamız çok önemlidir.

12 hayvanlı Türk takviminde yeni yıl 21 Martta başlar. Yani 21 Mart eski Türkler’de yılbaşıdır.

Ergenekon Destanı’na göre demir dağı eritip çıktığımız gündür 21 Mart. Çin kaynaklarından Kutadgu Bilig’e Kaşgarlı Mahmud’dan Bîrûnî’ye Nizâmü’ı Mülk’ün Siyasetname’sinden Melikşah’ın takvimine kadar Akkoyunlu Uzun Hasan Bey’in kanunlarına kadar gelen bir çizgide Nevruz ile ilgili kayıtlar eldedir. Selçuklu ve Osmanlı Devletinde de kutlanan Nevruz “Nevruziye”adı verilen şenliklerle, coşkuyla kutlanırdı.

Nevruz şu anda Asya Kıtasının büyük bir bölümünde ve Balkanlarda Mart ayının gelmesiyle birlikte coşkuyla kutlanmaktadır.

Geniş Türk halk kitlelerince inanılan dinî ve menkıbevî sebeplerle de kutsal olarak kabul edilip kutlandığı görülmektedir. Nevruz’a İslâmî bir hüviyet kazandıran bu rivayetlere göre 21 Mart tarihi, Allah’ın yeryüzünü gece ve gündüzün eşit olduğunda yarattığı gün, Hz. Âdem’in çamurunun yoğrulduğu gün, Cennet’ten sürgün edilen ve yaptıklarına pişman olan Âdem ve Havva’nın Allah tarafından affedilip buluşturuldukları gün, Hz. Nuh’un gemisinin Ağrı Dağına konup Hz. Nuh’un karaya ayak bastığı gün, Hz. Yusuf’un kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan bezirgânlarca kurtarıldığı gün, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i yardığı gün ve Hz. Ali’nin doğum günüdür. Nevruz Türk halk kültüründe bu sebeplerle de kutsanmış ve kutlanılagelmiştir.

“Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. Nevruz kardeşliğin, sevginin, kalplerde yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz toprakla beraber gönüllere düşen cemrelerin bayramıdır. Nevruzun temsil ettiği bu değerlere uygun olarak kutlanması da çok önemlidir.”

Efkan Doğan

Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğremeni

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası, Nevruz Töreni afişi düzenle ve kullan www.canva.com >>>

Exit mobile version