TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI    9. SINIF SORUMLULUK SINAVI

  1. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 P)
  • Türk edebiyatında yazılan ilk roman ……………………… tarafından yazılan ……………………………………  adlı eserdir.
  • Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklerden oluşan ses benzerliğine ………………….. kafiye denir.
  • İnsanların yaşadıklarını, serüvenlerini, toplumsal olayları, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan uzun yazılara …………………… denir
  • ………… ………. kahramanlık konusunu işleyen şiirlerdir.

 

  1. Aşağıdaki verilen cümlelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (10 P)

(     ) Roman türünün ilk örneği Miguel Cervantes’in yazdığı “Don Kişot”tur

(     ) Tiyatro göstermeye bağlı güzel sanat dalı olarak dramatik sanatlardan biridir.

(     ) Beş duyu organımızla algılayabildiğimiz isimler soyut isimlerdir.

(     ) Roman ve hikaye somut olduğu halde tiyatro soyuttur. (     ) Tiyatro eserleri konularına göre ayrılmaz .

 

Kahraman (Ben) Bakış Açısı: Olaylar, hikâye kahramanlarından birinin ağzıyla anlatılır. Bu bakış açısında anlatıcı birinci kişidir.
3. Siz de kahraman bakış açısına örnek olabilecek bir cümle yazınız. (10 P)

4. Geleneksel Türk Tiyatrosu türleri hangileridir? (10P)
 

 

 

 

 

  1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin türünü ve çeşidini yazınız. (10 P)

Gür çıksa ne olur nâdânın baykuş sesi

……………………….
Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim

………………….…..…

Zalimin kibrinden hiç korkmayınız dostlarım

………………….…..
Âlemlerin sahibi Allah’ımız var bizim

……………….

 

6. Tanımı verilen noktalama işaretleri hangileridir?  (10P)
Kısaltmalardan sonra kullanılır.  
Bir sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır.  
Bitmemiş cümlelerin sonuna konur.  
Konuşmaların başında kullanılır.  

 

İstanbul’da insan eliyle yapılmış en eski apartmanlardan biri… İnceğiz kayalarının oyularak yerleşime dönüştürülmesinin bilinen tarihi, yaklaşık beş bin yıl öncesine dayanıyor.

7.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (10P)

A) Zarf – sıfat – zamir – zarf

B) Sıfat – sıfat – zamir – zarf

C) Sıfat – zarf – zamir – sıfat

D) Zarf – sıfat – isim – sıfat

E) Zarf – zarf – zamir – sıfat

  1. Aşağıdaki imla-noktalama yanlışları olan cümlenin doğrusunu yazınız.(10 P)
   sen benim, dünyama ay gibi doğdun, Güneş gibi parladın?

 

 

Sevda ateşten bir gömlek
Giymeyen onu yalan bilir

  1. Bu dizelerde, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır? (10 P)
   A) Kinaye  B) Tezat    C) Telmih     D) Teşbih       E) Tevriye

 

  1. Mehmet Akif Ersoy :”Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” derken ne anlatmak istemiştir? Düşüncelerinizi 5-6 cümleyle anlatınız. (10 P)

Efkan DOĞAN

9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Çalışma Soruları Test

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Çalışma Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Yazılı Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları