TURK-DILI-VE-EDEBIYATI-9.-SINIF-YAZILI-SORULARI-YAZMA-SINAVI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI    9. SINIF  2. DÖNEM 1. YAZILI DENEME SINAVI

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Çalışma Soruları (Klasik/Açık Uçlu)

1. Aşağıda verilen masal/fabl yazma aşamalarının yanına yapılış sırasını ve boş bırakılan son aşamayı yazınız.

Metni Düzeltme ve Geliştirme
Hazırlık 
Taslak Metin Oluşturma 
Planlama 
? ……………………………… 

2. A) Aşağıdaki hikayede hangi anlatım biçimi (anlatım türü) kullanılmıştır?

çiçekli elbise
“hadi sağlıcakla kalın, ben, bizimki göçtükten sonra öbür âleme, böyle çiçekli esvaplar giymiyorum” dedi eşikten adımını atarken ihtiyarlara mahsus, sakınmalı sallanmalı bir yürüyüşle kaybolurken gözden:
– yeni mi öldü kocası?
– yok abla, yirmi sene oluyor. şunu beğendin mi?
– ay şekerim, geç bunu! vatkalı elbise mi kaldı?”

mehmet raşit küçükkürtül

B) Hikayede kocası ölen kadının ruh halini anlatınız.

C) Diğer iki kadının ruh halini anlatınız.

  3. Masal ile fablın farklılıklarını yazınız.

4. Dinleme türlerinin isimlerini yazıp birini açıklayınız.

5. Aşağıdaki metnin üslup özelliklerini yazınız.

“İnsanı, insana anlatmak, başlıca kaygısıdır sanatın. Çağlar boyunca; sözle olsun, renkle, ezgiyle olsun, tüm sanat ürünleriyle insanın iç ve dış evreni yansıtılmak istenmiştir. Duygular, tutkular, düşler, düşünceler değişik biçimler içinde ele alınmış, işlenmiştir. işleyiş, ele alış biçimleri sanatçıdan sanatçıya, çağdan çağa değişse de amaç aynı kalmıştır: “insanı, insana anlatmak…” Bir bakıma sanatın işlevindeki soyluluk da bu amaçtan doğar.
Yaşamın tatlanması, çirkinliklerden arınması, insanın insanı anlamasına bağlı değil midir? Mutsuzluklar; uyumsuzluklar hep insanın insanı anlamamasından kaynaklanmaz mı?”

6.  “– Ne alayım sana? Kız da:– Esvap, altın, bilezik, demiş. Diğer kıza sormuş:– Sana ne alayım? O da:– Sabır taşıyla, sabır bıçağı al. Eğer almazsan yoluna boz duman çöke, demiş. Oğlan, elekçi kızın istediklerini almış. Sabır taşıyla sabır bıçağını almayı unutmuş. Yoluna boz duman çökmüş, tekrar dönüp almış. Kıza sabır taşıyla sabır bıçağını vermiş. Kız, sabır taşıyla sabır bıçağını alıp içeri gitmiş, ağlamış.Kendi kendine söyleniyormuş: …”

Bu metinde geçen “esvap” ve “söylenmek” kelimelerinin anlamlarını yazınız.
esvap:
söylenmek

7.  Aşağıdaki koyu yazılı kelimelerin türünü ve çeşidini yazınız.

Bırakın tüm işleri kendi yapsın. ……….
Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim. ……..…

Ahmet Beyler buraya on yıl önce taşınmış.  …..….. 
Âlemlerin sahibi Allah’ımız var bizim.      …..….

8.       Harname’de anlatılan hikâyeye göre sahibinin elinde çileli bir hayat süren eşek bir günlüğüne serbest bırakılır. Dolaşırken besili öküzleri görür. Yalnızca otlamakta olan ve son derece gösterişli boynuzlara sahip bu hayvanlara özenir. Aynı zamanda bu durumu adaletsizlik olarak niteler. Konu ile ilgili fikrini sorduğu Pir Eşek öküzlerin üstün bir iş olan buğday ekip biçme işiyle görevlendirildiklerini, bu yüzden ayrıcalıklı muamele gördüklerini söyler. Bundan sonra ben de buğday işiyle uğraşacağım deyip gördüğü ilk tarlaya dalar ve orayı alt üst eder. Bu durumu gören tarla sahibi de eşeği bir güzel döver. Ardından elindeki bıçakla kulağını ve kuyruğunu keser.

Bu metindeki çatışmayı yazınız.

9. Tanımı verilen noktalama işaretleri hangileridir? 
Kısaltmalardan sonra kullanılır. 
Bir sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır. 
Bitmemiş cümlelerin sonuna konur. 
Konuşmaların başında kullanılır. 
Sıralanan eş görevli sözcükleri  ayırmada kullanılır: 

10. Kahramanları sincap, kedi ve serçe olan yardımlaşma konulu bir fabl yazınız.

EFKAN DOĞAN


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI    9. Sınıflar  2. DÖNEM 1. YAZILI CEVAPLARI

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Çalışma Soruları (Klasik/Açık Uçlu)

1. Aşağıda verilen masal/fabl yazma aşamalarının yanına yapılış sırasını ve boş bırakılan son aşamayı yazınız.

Metni Düzeltme ve Geliştirme 4
Hazırlık 1
Taslak Metin Oluşturma 3
Planlama 2
? ………….. Yazılan Metni Paylaşma…………………. 5
  1. 2. A) Aşağıdaki hikayede hangi anlatım biçimi (anlatım türü) kullanılmıştır?   Öyküleyici Anlatım

çiçekli elbise
“hadi sağlıcakla kalın, ben, bizimki göçtükten sonra öbür âleme, böyle çiçekli esvaplar giymiyorum” dedi eşikten adımını atarken ihtiyarlara mahsus, sakınmalı sallanmalı bir yürüyüşle kaybolurken gözden:
– yeni mi öldü kocası?
– yok abla, yirmi sene oluyor. şunu beğendin mi?
– ay şekerim, geç bunu! vatkalı elbise mi kaldı?”

mehmet raşit küçükkürtül

B) Hikayede kocası ölen kadının ruh halini anlatınız.

Kocasının yasını tutan üzgün biri.

C) Diğer iki kadının ruh halini anlatınız.

Diğer kişilerin ruh halini anlamayan, vurdumduymaz, empati yoksunu kişiler.

  3. Masal ile fablın farklılıklarını yazınız.

Masallar olağanüstü kişiler yer alırken fabllarda kahramanlar insan dışı varlıklardır.
Masallar tekerlemeyle başlarken fabllarda bu durum söz konusu değildir.
Fablların sonunda genelde küçük bir hayat dersi verir. Masalda ise klasik “mutlu son” vardır, iyiler her zaman kazanır.
Masallarda nasihat söz konusu değilken fabllarda nasihat,ders verme söz konusudur.
Masallar düz yazıyken fabllar şiir veya düzyazı şeklinde olabilir.

4. Dinleme türlerinin isimlerini yazıp birini açıklayınız.

Aktif dinleme, Pasif Dinleme, Not alarak dinleme, Empati kurarak dinleme, Yaratıcı dinleme, Seçici dinleme, Eleştirel dinleme

Pasif dinleme: Herhangi bir tepki vermeden dinleme durumudur. Pasif dinlemede konuşan aktif, dinleyen pasiftir. İletişim sürecinde dönüt yoktur.

5. Aşağıdaki metnin üslup özelliklerini yazınız.

“İnsanı, insana anlatmak, başlıca kaygısıdır sanatın. Çağlar boyunca; sözle olsun, renkle, ezgiyle olsun, tüm sanat ürünleriyle insanın iç ve dış evreni yansıtılmak istenmiştir. Duygular, tutkular, düşler, düşünceler değişik biçimler içinde ele alınmış, işlenmiştir. işleyiş, ele alış biçimleri sanatçıdan sanatçıya, çağdan çağa değişse de amaç aynı kalmıştır: “insanı, insana anlatmak…” Bir bakıma sanatın işlevindeki soyluluk da bu amaçtan doğar.
Yaşamın tatlanması, çirkinliklerden arınması, insanın insanı anlamasına bağlı değil midir? Mutsuzluklar; uyumsuzluklar hep insanın insanı anlamamasından kaynaklanmaz mı?”

Dili sade,

Anlatım açık ,duru

Sohbet havası var, soru-cevap cümleleri

Fiil cümleleri çoğunlukta

6.  “– Ne alayım sana? Kız da:– Esvap, altın, bilezik, demiş. Diğer kıza sormuş:– Sana ne alayım? O da:– Sabır taşıyla, sabır bıçağı al. Eğer almazsan yoluna boz duman çöke, demiş. Oğlan, elekçi kızın istediklerini almış. Sabır taşıyla sabır bıçağını almayı unutmuş. Yoluna boz duman çökmüş, tekrar dönüp almış. Kıza sabır taşıyla sabır bıçağını vermiş. Kız, sabır taşıyla sabır bıçağını alıp içeri gitmiş, ağlamış.Kendi kendine söyleniyormuş: …”

Bu metinde geçen “esvap” ve “söylenmek” kelimelerinin anlamlarını yazınız.
esvap:  giysi
söylenmek: Kendi kendine konuşmak, kendi kendine bir şeyler söylemek. Sızlanmak, yakınmak.

7.  Aşağıdaki koyu yazılı kelimelerin türünü ve çeşidini yazınız.

Bırakın tüm işleri kendi yapsın. ………. Dönüşlülük zamiri
Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim. ……..… Niteleme sıfatı

Ahmet Beyler buraya on yıl önce taşınmış.  …..….. İşaret zamiri
Âlemlerin sahibi Allah’ımız var bizim.      …..…. Kişi zamiri

8.       Harname’de anlatılan hikâyeye göre sahibinin elinde çileli bir hayat süren eşek bir günlüğüne serbest bırakılır. Dolaşırken besili öküzleri görür. Yalnızca otlamakta olan ve son derece gösterişli boynuzlara sahip bu hayvanlara özenir. Aynı zamanda bu durumu adaletsizlik olarak niteler. Konu ile ilgili fikrini sorduğu Pir Eşek öküzlerin üstün bir iş olan buğday ekip biçme işiyle görevlendirildiklerini, bu yüzden ayrıcalıklı muamele gördüklerini söyler. Bundan sonra ben de buğday işiyle uğraşacağım deyip gördüğü ilk tarlaya dalar ve orayı alt üst eder. Bu durumu gören tarla sahibi de eşeği bir güzel döver. Ardından elindeki bıçakla kulağını ve kuyruğunu keser.

Bu metindeki çatışmayı yazınız.

Hayal X Gerçek Çatışması

9. Tanımı verilen noktalama işaretleri hangileridir? 
Kısaltmalardan sonra kullanılır.  .
Bir sözcükten sonra yapılacak açıklamalardan önce kullanılır.  :
Bitmemiş cümlelerin sonuna konur.  …
Konuşmaların başında kullanılır. 
Sıralanan eş görevli sözcükleri  ayırmada kullanılır:  ;

10. Kahramanları sincap, kedi ve serçe olan yardımlaşma konulu bir fabl yazınız.

Türe uygun anlatım.

EFKAN DOĞAN