12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı (sadece 1. Dönem konularından)
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 p)
a) ………………………………………………. Çehov’un öncülük ettiği hikâye türüdür.
b) ………………………………………………………….., Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk sözlüğümüzdür.
c) Olay hikayesinin bizdeki öncüsü …………………. ………………………………..’dir.
d) Tiyatro eserlerinde belli başlı bölümlerine …………… denir.
f) Deneme türünün ilk örneği Montaigne’nin yazmış olduğu ………………………………. adlı eserdir.


2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın özellikleri hakkında üç maddelik bilgi veriniz. (10 p)

 


3. Bir televizyon programına katılsanız ve sunucu size Necip Fazıl Kısakürek hakkında bildiklerinizi sorsa üç madde halinde ne söylersiniz? (10 p)


Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Marşı

 Sözümüz birlik bizim, vatanda var izimiz,

 Rahle önünde ancak huzurludur dizimiz.

4. Okul marşımızın kafiyesini, redifini ve ölçüsünü bulunuz. (5P)


5. Aşağıda verilen cümlelerde yazım yanlışı olan kelimelerin doğrusunu parantez içine yazınız. (10 Puan)
a) Kipriklerini boyadığı için annesi ona kızdı. (………………….……..)
b) 1995’deki olay hâlâ hafızalarda. (………………..………..)
c) Geç gelerek yine yapdı yapacağını! (………………………..)
d) Okul, sözlük alımı için TDK’na başvurmuş. (………………………..)
e) İstiklal Marşı 12 mart 1921’de kabul edildi. (……..………………..)


6. Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılmış sözcükleri anlamlarına göre sınıflandırınız. (Gerçek/Mecaz) (10 Puan)
Karanlıkta önümüzü görmekte zorlanıyorduk. (……………………………….)
Paslanan kapıyı açmak için uzun süre uğraştık. (……………………………….)
Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik. (……………………………….)
Arabanın camlarını nemli bir bezle sildi. (……………………………….)
Ona hediye alman çok ince bir davranıştı. (……………………………….)


7. Aşağıdaki şair eser eşleştirmelerini uygun biçimde yapınız. (5P)

cumhuriyet dönemi yazar eser eşleştirme

8. Aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılmış sözcükler ile ilgili bilgileri doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendiriniz. (10 Puan)
Balkona astığı çamaşırlar henüz kurumamış. (temel anlamlı) (………)
Kâğıtlar rüzgârın etkisiyle uçuştu. (somut sözcük) (………)
III. Caddedeki trafik levhalarını yeniliyorlar. (genel anlamlı sözcük) (………)
Bu işi yapmanın bir yolu vardır. (mecaz anlamlı sözcük) (………)
Derenin şırıltısı kulaklarımızı okşuyordu. (yansıma sözcük) (………)


9. Aşağıda bir örneğini gördüğünüz kısa, yoğun anlatımlı hikayelere hangi isim verilir? (5P)
çiçekli elbise
“hadi sağlıcakla kalın, ben, bizimki göçtükten sonra öbür âleme, böyle çiçekli esvaplar giymiyorum” dedi eşikten adımını atarken. ihtiyarlara mahsus, sakınmalı sallanmalı bir yürüyüşle kaybolurken gözden:
– yeni mi öldü kocası?
– yok abla, yirmi sene oluyor. şunu beğendin mi?
– ay şekerim, geç bunu! vatkalı elbise mi kaldı?

mehmet raşit küçükkürtül


10. Aşağıdaki cümlede yay ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. (10P)
“Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz ögeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.”


11. Toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili nasıl etkilediği hakkında deneme türünde bir yazı yazınız. (15P)

Efkan Doğan

Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi – Kayseri