İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10. SINIF SORUMLULUK SINAVI 

 • 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI                                                       
 • 1. Aşağıdaki cümlelerde imlâ ve Aşağıdaki cümlelerde noktalama hataları vardır. Hataları daire içine alınız ve üzerine doğrusunu yazınız. (10 Puan)

Yahya Kemal söz sanatlarını bir çalgıya benzeterek ;  “Önemli olan çalgı değil . çalgının nasıl kullanıldığıdır?” der. Yalnış mı, bu görüş.

Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasın​da büyük rol oynamıştır. 13. asırda başlamış ve uzun bir dönem birçok halk ve divan şairini etki​lemiştir. Bu düşünce zamanla ekolleşmiş ve kurumsallaşmıştır.

 • 2. Yukarıdaki parçada bilgisi verilen düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir? (5P)                      A) Tasavvuf B) Bektaşilik C) MüslümanlıkD) İnsan-ı kamil E) Vahdet-i vücut
 • 3. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz. (10 P)
  * Orhun Abideleri * Miratül Memalik *meddah   *sufi   *hikmet

* Yesevilerde ilahi yerine ……………………..  kullanılmaktadır.

* Tasavvufla uğraşan kişiye …………………….. denir.

* …………………………………….. Türk edebiyatının yazılı ilk ürünüdür

* Bizde ilk seyahatname Seydi Ali Reis’in yazdığı …………………………………………’tir.

* Geleneksel Türk tiyatrosunun ürünleri arasında Karagöz, ……………………, ortaoyunu ve köy seyirlik oyunları yer alır.

 • 4. Aşağıda birbiriyle ilişkili olan sözcükleri oklarla eşleştiriniz. (5 P)

Türkü                               Kavuştak

Sagu                                 Atasözü

Sav                                    Ağıt

 • 5. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat tamlamasını ve fiilimisiyi çizip çeşidini yazınız. (10 P)

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran  bir damar vardır

   6. Bir konuda sunum yaparken nelere dikkat edilmelidir? (10 P)

 • 7. Türk destanlarından beş tanesinin ismini yazınız. (5 P)
 • 8. Aşağıdaki cümleyi yapısına, anlamına, yükleminin yerine ve türüne göre inceleyiniz. (10P)

“Necip Fazıl, kalemini milleti için kullanmış usta bir şairdir.”

Yapısına göre : 

Anlamına göre : 

Yüklemin Yerine göre : 

Yüklemin Türüne göre:

türk edebiyatının dönemleri 10. sınıf edebiyat tde sorumluluk sınavı
 • 10. “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri” konusunda tercih ettiğiniz bir türde (şiir, kompozisyon vb.) sayfanın arkasına bir yazı yazınız. (25 Puan)
  Efkan Doğan
 • 9. sınıf turk-dili-ve-edebiyati-yazili-sinav-calisma-sorulari

  9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

  9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

  9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Sınav Çalışma Soruları Test

  9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Çalışma Soruları

  9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınav Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Yazılı Sınav Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Sınav Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Sınav Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 3. Sınav Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Yazılı Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Sınav Soruları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 3. Sınav Soruları