TÜBİTAK 4006 Ekolojik Denge Projeleri

4006 TÜBİTAK Ekolojik Denge Projesi

Projenin Adı: Plastik Pipet Yerine Doğal Sazlık Kamışlarının Kullanılması

Projenin türü ve proje alt alanı: Araştırma/ Ekolojik Denge

Projede Görev Alan Öğretmen ve öğrenci isimleri:
Mehmet Yıldırım, Şeyma Güvez.
Nida Dal, Nuriye Sena Çakmak, Esma Özcan.

Özet: Projemizde sazlıklardan kamış toplayıp içlerini boşaltarak kullanıma uygun hale getirmeye çalıştık. Amacımız geri dönüşümden çok sıfır atığı yaşam biçimi haline getirmektir.

Amaç: Projenin temel amacı; kafeler ve lokantalarda içeceklerin yanında verilen plastik kamışlar yerine sıfır atık ve doğal malzemeden kullanılan alternatifler olabileceğini göstermek.

Yöntem: Sıfır atık projesi kapsamında, plastik tüketiminin azaltılması amacıyla doğal ürünlerin kullanımının artırılarak hem insan sağlığının hem de doğal çevrenin korunması amaçlanmıştır. Bunun için göl, sazlık ve bataklık gibi doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen kamışların kullanıma uygun hale getirilmiştir.

Sonuç ve Bulgular: Doğal ürünlerin kullanımını artırmak projemizden beklediğimiz sonuçtur. Bununla birlikte kaynakların israf edilmeden kullanılmasını sağlamayı da hedeflemekteyiz. Sınırlı kaynaklara sahip olmamıza rağmen ihtiyaçlar da giderek artmaktadır. Giderek artan bu önem ile birlikte son yıllarda sıfır atık yöntemi dünyada bireysel ve kurumsal alanda yaygınlaşmaktadır. Sıfır atık yönteminin kullanılması ile birlikte ilk olarak verimlilik artışı meydana gelmektedir. Bu yöntem sayesinde israfları da azaltarak bu şekilde maliyetlerde bir düşüş meydana gelecektir.

Kaynaklar: https://sifiratik.gov.tr/

Plastik Pipet Yerine Doğal Sazlık Kamışlarının Kullanılması, 4006 tübitak, ekolojik denge, projesi

Mehmet Yıldırım, Şeyma Güvez

Taceddin Veli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi