törenlerin kutlama şekli değişmeli

Stadyumda Yapılan19 Mayıs, 23 Nisan vb. Törenlerin Kutlama Şekli Değişmeli

23 Nisan, 19 Mayıs vb. stadyumda yapılan törenleri sorgulamamız gerekmektedir. Bu şekilde yapılan törenlerin ülkeye, eğitime katkısı var mıdır? Bu bayramların kutlama şekli değiştirilmelidir.    Ulusal Ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği [1] nde törenlerin bugünkü şekilde kutlanmasıyla ilgili bir açıklama da söz konusu değildir.    Şimdiki uygulamada il ve ilçelerdeki öğrenciler aylar öncesinden çalışmaya başlar ve günlerce derslere giremezler, eğitimleri aksar, notları düşer. Çalışmalar ve törenlerde onlarca öğrenci baygınlık geçirir.

  Törende bayılan öğrenciler    Bezdirici bir kutlama şekli !    Öğretmenler şaşırıp kalırlar bu öğrenciler derslere girememişlerdir. Sınıflar yarı yarıya boşalmıştır. Öğretmen ders konularını anlatsın mı yoksa tören çalışmalarına katılan öğrencilerin gelmesini mi beklesin? Beklese konular yetişmez, beklemeyip anlatsa tören çalışmalarına katılan öğrenciler derse giremedikleri için bu konuları öğrenememiş olacaklar ve sınavda da doğal olarak cevaplayamayacaklar, yani zayıf not alacaklar.

Bu öğrencileri çalıştıran beden eğitimi, edebiyat, müzik veya sınıf öğretmenleri de doğal olarak aylarca derse giremiyor ve okulda onların dersleri de boş geçiyor.    Bunların yıkılması gerekir, çağdaş , modern bir ülkede böyle bir kutlama şekli yoktur, bizde de olmamalıdır. Hep aynı klişe sözler kullanılır ve aynı gösteriler yıllarca devam eder, bıkkınlık, tekdüzelik, eziyet, yılgınlık… Böyle olunca da ne 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ne de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlamı kalıyor.    Sırf protokol için hazırlandığı izlenimi veren bu şekildeki kutlamaların yani stadyumlarda binlerce öğrencinin aylarca çalışmasıyla yapılan kutlamaların yapısı-formatı daha farklı olabilir, olmalıdır.    Önerilerim: Türkü, şarkı, taklit, komedi, spor (jimnastik, savunma sporları) ve benzeri alanlarda yetenekleri olan öğrenciler bu yeteneklerini sergileyebilir. Halk oyunları ekipleri gösteri yapabilir. Bir okulun bando takımı gösteri yapabilir. Şehir içinde ana caddelerde geçiş yapabilir. Öğrenci resim sergileri açılabilir. Özellikle açık hava resim sergisi olmasında fayda vardır. Öğrencilerin hazırladıkları bilimsel çalışmalar, projeler parklarda segilenebilir. Sanatçılar konser verebilir.    Bu kutlamalar için stadyumlar, tiyatro salonları, konferans salonları kullanılabilir. Ayrıca şehrin merkezi parkında varsa anfitiyatroda öğrenciler, yeteneklerini sergileyebilir, gösteri yapabilir.   

Efkan Doğan
Mayıs 2008

www.efgan.net


Dipnot[1] 3. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

Bayram, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da SAMSUN’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve 19 mayıs günü saat 24.00’de son bulur. 19 Mayıs günü saat 07.00’de yalnız ANKARA ve SAMSUN’da 21 pare top atışı yapılır.

A. Başkent’te:

a) Anıt Kabire çelenk koyma töreni ve İstiklâl Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,

b) (Değişik: 13/04/1995-95/6791 B.K.K.) Bayramın açış konuşması, İstiklâl Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesini müteakip Millî Eğitim Bakanı tarafından tören alanında yapılır.

c) Gençlik adına konuşma yapılması ve şiir okunması,

Gençlik adına, bir öğrenci tarafından konuşma yapılır ve bir öğrenci tarafından da şiir okunur.

ç) Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunması,

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okunur ve Gençlik Atatürk’e cevap verir.

d) Samsun’dan getirilen bayrağın kabul töreni,

Samsun’dan getirilen bayrağın Devlet Başkanına sunulmasından sonra şeref çağrısı yapılarak Gençlik Marşı söylenir.

e) Tören geçişi,

Tören geçişi alt komitece tespit edilen sıraya göre yapılır.

f) Gösteriler,Gösteriler alt komitece önceden tespit edilen şekilde yapılır.

g) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

Günün anlam ve önemine uygun olarak, halk oyunları, konferanslar, sergiler, yarışmalar, tiyatro, bale, konser gibi çeşitli faaliyetlere yer verilir.

B. Başkent Dışında:

a) Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,

b) (Değişik: 11/04/1984-84/7933 B.K.K.) Bayramın kutlanması,

Mahallî Mülkiye Amiri yanında, Garnizon Komutanı veya temsilcisi, Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramını kutlar, İstiklâl Marşı ile Bayrak göndere çekilir.

c) Bayramın açış konuşması,

Mahallî Mülkiye Amiri veya kutlama Komitesince görevlendirilecek kişi tarafından yapılır.d) Başkent’te uygulanan düzenlemenin (ç), (e), (f) ve (g) fıkraları aynen uygulanır.

Mayıs 2008’deki önerim sonunda kabul gördü. Ocak 2012 tarihindeki yankısı ve sonrasında ortalığın toz duman oluşu … Efkan Doğan


  11.01.2012 Tarihli MEB Yazısı

19 mayıs, tören, genelgesi meb
Meb'in, 19 Mayıs, atatürkü anma, spor, Genelgesi