Öğretmen PROJE YARIŞMASI

Öğretmen PROJE YARIŞMASI

Sakarya Valiliği

Milli Eğitim Müdürlüğü

ÖĞRETMENLER ARASI

EĞİTİMDE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ KONULU

PROJE YARIŞMASI

1. AMAÇ

Bu yarışma, Sakarya’da görevli öğretmenlerin:

A.     İldeki eğitim sorunlarının çözümüne ve eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik olarak düşünce, fikir ve proje üretmelerini sağlamak,

B.     Öğretmenlerin kendi alanlarında daha fazla inceleme ve araştırma yaparak mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,

C.     Fikir ve beklentileriyle ortaya çıkan projelerden uygulama alanında yararlanmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu Çerçevede Öğretmenlerin;

  • Bilgi Teknolojilerini etkili kullanmaları,
  • Toplam kalite ve verimlilik bilincini geliştirmeleri,
  • Öğretmenlerde girişimcilik, bilimsel araştırma ve düşünme, problemlere farklı yaklaşım, işbirliği vb. özellikleri geliştirmeleri,
  • Eğitim ve öğretimde aktif rol alan öğretmenlerin karşılaştığı sorunların çözümlerine yönelik öneriler getirmelerine fırsat verilerek, eğitimde sorumluluğu paylaşmalarını sağlama,
  • Sakarya’da eğitimin geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceği konusunda; öğretmenlerin ilgili oldukları alanlarda istek, düşünce, beklenti ve amaçlarını açıklayabilecekleri uygun ortam hazırlama,
  • Örgün ve yaygın eğitimde görev yapan idareci ve öğretmenlerce ortaya konacak projelere “Sakarya’da Eğitimin Stratejik Planlaması”nda da yer vererek yakın, orta veya uzun vadede gerçekleştirilmelerini sağlayarak ilimiz ve dolaylı olarak ülkemizdeki eğitim niteliğinin arttırılmasına katkıda bulunmaları hedeflenmiştir.

2. KAPSAM

Bu yarışma:

 Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı; okul (Özel Öğretim Kurumları dahil) ve kurumlarda çalışan, öğretmen statüsü kazanmış ( stajyer öğretmen, öğretmen, müfettiş, müdür yardımcısı, müdür) tüm bireyleri kapsar.                 

3. PROJE ALANLARI

3.1.   OKULÖNCESİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ

3.2.   KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞTIRILMASI

3.3.   İLKÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ

3.4.   ORTAÖĞRETİM VE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ

3.5.   ÖSS VE OKS SINAVLARINDA BAŞARININ ARTTIRILMASI

3.6.   ÇIRAKLIK, YAYGIN EĞİTİM VE OKUR-YAZARLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ

3.7.   ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3.8.   ÖZEL ÖĞRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ

3.9.   KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

3.10. DİĞER ALANLAR:

3.10.1. SPOR

3.10.2. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

3.10.3. OKULLARDA ÖĞRENCİ SAĞLIĞI VE HİJYEN

3.10.4. OKULLARDA ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ

3.10.5.  ÖĞRETMENLERİN VELİLERLE ETKİLİ İLETİŞİMİ

3.10.6. OKULLARDA VELİ EĞİTİMİ(ANNE-BABA OKULU)

3.10.7. OKULLARDA YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI

3.10.8. OKULLARDA FİZİKSEL ALANLARIN AKTİF KULLANIMI

3.10.9. OKULLARDA DEMİRBAŞIN VERİMLİ KULLANIMI VE KORUNMASI

3.10.10. OKULLARDA FİZİKSEL DONANIMLARIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ vb.                                 

NOT: Yukarıdaki diğer alanlar içinde yer verilmiş konulardan farklı olarak, öğretmenler kendilerince önemli gördükleri bir konu belirleyip üzerinde çalışma yapabilirler.

4. SÜRE

2005- 2006 Eğitim Öğretim Yılı içinde:

4.1. PROJE HAZIRLIĞI VE TESLİMİ:              

4.2. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:     

4.3. ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİLEME:                

5. ÇALIŞMA TAKVİMİ

6. YARIŞMANIN ORGANİZASYONU VE UYGULANMASI

Yarışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere kurumlarda, sorumlu kişi ve oluşturulan kurullar aşağıda belirtilmiştir:

6.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde

6.1.1.  Proje Yarışması İl Sorumlusu:

İl Milli Eğitim Müdürü proje yarışmasının genel sorumlusudur.

6.1.2. Proje Yarışması İl Koordinasyon Kurulu:

a.  Vali Yardımcısı

b.  İl Milli Eğitim Müdürü

c.  SAÜ Öğretim Üyesi

d.  İl Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı

e.  İl Milli Eğitim Şube Müdürleri

f.  İl Milli Eğitim Proje Yürütme Birimi Temsilcisi

Görevleri:

a. Proje Yarışmalarının Genel Şartlarını belirlemek,

b. İl Proje Yarışması Yürütme Kurulunu oluşturmak,

c. İl Değerlendirme Kurulunu oluşturmak,

d. Proje Yarışmasının normal işleyişi için kurullara yardım ve destekte bulunmak.

6.1.3. Proje Yarışması İl Yürütme Kurulu:

İl Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği Koordinasyon Kurulundaki Şube Müdürü başkanlığında;

a. Ortaöğretim okullarından en az iki temsilci yönetici veya öğretmen,

b. İlköğretim okullarından en az iki temsilci yönetici veya öğretmen,

c. Okulöncesi eğitimden en az iki temsilci yönetici veya öğretmen,

d. İl Proje Yürütme Birimi temsilcisi.

 Görevleri:

a. Yarışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b. Yarışmaya katılan öğretmenlerin Bildirim ve Teslim Formlarının takibini yapmak,

c. Okullardan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen projeleri teslim almakve listeleyerek değerlendirme kuruluna göndermek,

d. Yarışma sonunda ödül töreni düzenleyerek ödüllerin dağıtımını sağlamak.

6.1.4. Proje Yarışması İl Değerlendirme Kurulu:

İl Proje Danışma ve Koordinasyon Kurulu tarafından Sakarya Valiliği ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği kapsamında üniversite, İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri Koordinatörlüklerinden adı geçen proje alanlarında deneyimli temsilcilerden oluşur. Bu bağlamda; Yarışma elemelerinde 10 ayrı bilim kurulu oluşturulması, her kurulda bir akademisyen, bir İl Milli Eğitim Şube Müdürü, bir okul yöneticisi, konu alanından bir öğretmen, bir rehber öğretmen, Proje Yürütme Biriminden bir temsilci olmak üzere toplam altı üyenin yer alması sağlanacaktır.

Kurulun üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Görevleri:

Öğretmenler tarafından hazırlanan projelerin, proje raporlarına ve EK-9’daki kriterlere göre değerlendirilmesini yapmak ve il genelinde her bir alanda ilk ona giren projeleri seçmektir.

6.2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde

6.2.1. Proje Yarışması İlçe Sorumlusu:

Her İlçenin Milli Eğitim Müdürü projenin işleyiş sürecinin kendi hizmet alanındaki birinci sorumlusudur.

6.2.2. Proje Yarışması İlçe Yürütme Kurulu:

a. Ortaöğretim okullarından bir temsilci yönetici veya öğretmen,

b. İlköğretim okullarından bir temsilci yönetici veya öğretmen,

c. Okulöncesi eğitimden en az iki temsilci yönetici veya öğretmen,

Görevleri:

a. Yarışmanın İlçe bazında sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b. Yarışmaya katılan öğretmenlerin Bildirim ve Teslim Formlarının takibini yapmak,

c. Projeleri EK-8’teki forma işleyerek Proje Yarışması İl Yürütme Kuruluna göndermek,

6.3. Okul Müdürlüklerinde

6.3.1. Proje Yarışması Okul Sorumlusu

Her Okul Müdürü projenin işleyiş sürecinin kendi hizmet alanındaki birinci sorumlusudur.

7. YARIŞMANIN DUYURULMASI

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce;

a. Resmi yazıyla,

b. İnternet aracılığıyla (sakaryapyb.meb.gov.tr )

c. Okullara tanıtım/duyuru afişleriyle

d. Yerel TV’ler ve basın aracılığıyla

NOT: Projelerle ilgili her türlü bilgiye internet sitemizde de yer verilecektir. Ayrıca; Proje Yürütme Birimi: (0264)2418675 no’ lu telefonu arayabilir ya da sakaryapyb@meb.gov.tr internet adresine e-mail gönderebilirsiniz.

8. ÖDÜLLENDİRME

Proje alanlarından herhangi birinde dereceye girenlere aşağıda belirlenen ödüller verilecektir:

 Her Bir Proje Alanında:

1. İlde birinci olan öğretmenlere/projelere;……………………….2500 YTL

2. İlde ikinci olan öğretmenlere//projelere;……………………….1000 YTL       

3. İlde üçüncü olan öğretmenlere//projelere;………………………500 YTL

4. İlde 4-10 arası olan öğretmenlere/projelere;……………….100 YTL

5. İlde dereceye giremeyen öğretmenlere/projelere;……………..Mansiyon

Ödüllerin Verilmesi:

Ödüllerin verilmesi çalışma takviminde belirtilen tarih ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce uygun görülecek bir mekânda olacaktır.

9. PROJE YARIŞMASININ GENEL ŞARTLARI

(BAŞVURU, YAZIM, SÜRE, NİTELİK, UYGULAMA, DEĞERLENDİRME, ÖDÜL ESASLARI)

1.“Öğretmenler Arası Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi Konulu Proje Yarışması”nın duyurusu internet sayfamızda yayınlandığında, henüz resmi yazı kurumlara veya kişilere ulaşmamış olsa dahi proje süreci başlamış kabul edilecektir.

2. Çalışma yapacak öğretmenlerin kendi okuluna/kurumuna 17 Şubat 2006 tarihine kadar proje alanını bildiren başvurusunu yapacaktır.

3. Projelerin başvuru, teslim, değerlendirme, ödül ve sergileme sürecinde çalışma takvimi esas alınacaktır.

4. Öğretmenler birden fazla alanda proje hazırlayabilirler. Ancak bunu başvuruda belirtmeleri gerekmektedir.

5. Öğretmenin kendi branşı veya kurum türü ne olursa olsun istediği veya ilgi duyduğu alan veya alanlarda proje hazırlayabilir.

6. Ödüller projeye verileceğinden aynı alanda birden fazla öğretmenin ortak katılımıyla (en fazla dört öğretmen) çalışma yapılabilir. 

7. Yapılacak çalışmalar; bilgisayar ortamında, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde, 1,5 satır aralığında olacaktır.

8. Projeler için standart bir format sunulmayacaktır. Ancak bu konuda MEB internet sayfasında yapılmış çalışmalar örnek alınabilir. Konunun ele alınış şekli (formatı) değerlendirmede dikkate alınacaktır.(Öneri: A. Mevcut durum; konu ile ilgili bilgi. B. Mevcut durumun değerlendirilmesi; sorunlar C. Sonuç ve öneriler; yapılacaklar gibi.)

9. Normal süresi içinde müdürlüğümüze ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Kurumlarda görevlendirme ile çalışan öğretmen veya yöneticiler başvuru ve proje teslimini, kadrosunun olduğu okula veya İl Proje Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığı’na (Sorumlu Şube Müdürü), İlçelerde Proje Yarışması İlçe Yürütme Kurulu Başkanlığına (Sorumlu Şube Müdürü) Başvuru ve Teslim Formlarını bir üst amirine onaylatarak yapabilirler.

11. Değerlendirme sonucunda toplam 10 faklı alanda ve her birinde ilk 10’a giren projelere ödüllendirme bölümünde belirtildiği şekilde ödül verilecektir.

12. Herhangi bir alanda 25’den fazla katılım olması halinde o alandan dereceye giren ilk 10’a ödülleri verilecektir. Herhangi bir alanda başvuru 25’den az olursa ödül verilip verilmeyeceği konusunda İl Proje Değerlendirme Kurulu(Jüri) serbesttir.

1O. PROJELERİN SERGİLENMESİ VE TANITIMI

a.Yarışmada ilk 10’a giren öğretmenlerin projeleri, İl/İlçe’ de yapılan çeşitli etkinliklerde sergilenerek tanıtılacaktır.

b. Atatürk Bulvarı üzerinde stant açılarak sergilenmesi yapılacaktır.

c.Dereceye giren projeler kitapçık haline getirilerek ilgili kurumlara dağıtımının yapılması planlanmaktadır.

d.Dereceye giren projeler internet sayfasında yayınlanacaktır.

e.Gerekli tanıtımlar yapıldıktan sonra dereceye giren projeler sahiplerine iade edilecektir. İsteyen öğretmenlerin projeleri kurumlarında/okullarında muhafaza edilecektir.

11. EKLER

1.      EK1. Merkez Ve İlçelerde;Proje Hazırlayacak Öğretmenlerin Proje Yarışması Başvuru Formu

2.      EK2. İlçelerde; Okul Müdürlüklerinin Proje Yarışmasına Başvuruda Bulunan Öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bildirim Formu

3.      EK3. Merkez Okul Müdürlüklerince; Proje Yarışmasına Başvuran Öğretmenlerin İsim Ve Alanlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Birimine Bildirim Formu

4.      EK4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince; Proje Yarışmasına Başvuran Öğretmenlerin İsim Ve Alanlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Birimine Bildirim Formu

5.      EK- 5. Merkez Ve İlçelerde; Öğretmenlerin Hazırladıkları Projeleri Okul Müdürlüklerine Teslim Formu

6.      EK- 6. İlçelerde; Okul Müdürlüklerinin Öğretmenlerden Gelen Projeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Formu

7.      EK7. Merkez Okul Müdürlüklerince; Öğretmenlerden Gelen Projeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Birimine Teslim Formu

8.      EK8. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince; Okul Müdürlüklerinden Gelen Projeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Birimine Teslim Formu

9.      EK9. Proje Değerlendirme Kriterleri

10.  EK10. Proje Yarışması Sonuç Bildirim Formu(İl Değerlendirme Komisyonunca doldurulacaktır.) 
www.sakarya.meb.gov.tr