İyilik Kutusu, projesi, sana yapılan iyiliği yaz, at, iyilik yap, kutuya at

İyilik Kutusu, projesi, sana yapılan iyiliği yaz, at, iyilik yap, kutuya at

Vizyonumuz:
Güzel davranışlar sergileyen, iyilik yapmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerle dolu bir okul, bir Elazığ ve güzel Türkiye’miz.

İyilik Sempozyumu, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, İyilik Kutusu, Projesi, iyilik yap kutuya at, sana yapılan iyilikleri anlat, kutuya at

Misyonumuz:
Öğrencilerimizi Milli Eğitimin Temel Amaçlarında ifadesini bulan; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, insan haklarına saygılı, kişiliğe değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; etrafına karşı iyilik yapan, pozitif düşünen kişiler olarak yetiştirmek.
Elazığ ilinden bir başarılı proje daha. Bu projeyi ilk duyduğumda 2 sene önce BT Sınıfıma komşu olan 2. sınıfın erkek öğrencilerinin ders aralarında birbirlerini yere yatırıp tekmeleyişleri aklıma geliyor. Nitekim projenin işe yarayan noktalarından birisi de çocuklardaki şefkat duygusunu geliştirmesi duyduğum kadarıyla. Henüz 21 pilot okuldan okulumuzdaki çalışmaları bu hafta başlamış olsa da ben çok umutluyum. Şimdiden ders arasında kabına sığmayan öğrencilerimi görüyor, onlar her ne kadar dile getirmese de yaptıkları herşeyi aslında basit bir iyilik olarak görmeye başladıklarını farkediyorum. Çünkü farkettiriyorlar. Bazen kendilerini tutamayıp söyledikleri de oluyor Peki söylemeyecekler mi? HAYIR SÖYLEMEYECEKLER… Çünkü 5 Mart 2008′de başlayan ve daha sonra ildeki 21 Pilot okulda uygulamaya konulan projenin adı İYİLİK KUTUSU PROJESİ, projenin yaratıcıları ise Elazığ 75.Yıl İMKB YİBO(TKY Ödülü) , Tanıtım Sitesi www.iyilikkutusu.com ve içeriği şöyle: Hafta içerisinde okulun rahat görülebilen bir noktasına asılmış olan İyilik Kutusu’na öğrenciler yaptıkları iyilikleri yazıp atıyorlar. İyilikleri uygulayıp sonuçlarını yazarken elbette kendileri gibi birilerinin de bu iyilikler için uğraştıklarının ve daha iyisini hedflediklerinin farkındalar. Tabi kendilerinde meydana gelen değişikliklerin de! Her hafta açılıp kontrol edilen iyilik kutusu içerisinde en dişe dokunur ve etkileyici iyilikler tören alanında okunup onore edildikten sonra iyilik sahipleri periyodik olarak ödüllendiriliyor. İyiliği okulda yapmaya başlayan bir öğrenci “Kuşlar beni seyrediyor” misali okul dışında da bu iyiliklere devam ediyor ister istemez. Sonuç, çevresinde olan bitene artık daha duyarlı yaklaşan minik bir yürek Tabi her başarılı projede olduğu gibi bu projeyi de kendisine mal edip sahiplenen ve biz daha önce yapmıştık şeklinde savunmaya çalışan ve rezil olan çok. İsimlerini burada zikretmek şahsen midemi bulandırıyor. Çünkü başka işlerle uğraşması gereken ve bunu yapmadığı için de memleket meselesiyle ilgilenemeyenler var içlerinde. İyilik Kutusu’nu net dünyasında aradığınızda TKY Ödülü almış bu okulumuzun çalışmalarını kopyalayanları göreceksiniz. Hep beraber ne diyoruz, “Taklit aslını yüceltir !”
iyilikkutusu.com

İyilik Sempozyumu, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, İyilik Kutusu, Projesi, iyilik yap kutuya at, sana yapılan iyilikleri anlat, kutuya at

“Elazığ Merkez 75. Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları” çerçevesinde “İyilik Kutusu” adlı çalışma ile Türkiye birincisi oldu.

İyilik Sempozyumu, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, İyilik Kutusu, Projesi, iyilik yap kutuya at, sana yapılan iyilikleri anlat, kutuya at

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Nihat Büyükbaş, Milli Eğitim Bakanlığının son 5 yıldır Türkiye’nin en iyi okullarını ve en iyi ekiplerini ödüllendirdiğini belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu yıl Elazığ Merkez 75. Yıl İMKB ilköğretim okulunu çalışmalarından dolayı Bankalığa önerdiklerini belirten Büyükbaş, Eğitimde kalitenin göstergesi olarak, Elazığ 75. Yıl İMKB YİBO bu yıl hem teşvik ödülü aldığını hem de “İyilik Kutusu” adlı çalışma ile Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.”

İyilik Sempozyumu, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, İyilik Kutusu, Projesi, iyilik yap kutuya at, sana yapılan iyilikleri anlat, kutuya at

İyilik Sempozyumu  

İnsanların birbirlerine pozitif düşüncelerle yaklaşması, barışçıl, hoşgörülü ve iyiliksever olması bir toplum için vazgeçilmezlerdendir. Zaten bir toplumun huzur içerisinde olabilmesi, o toplumu oluşturan insanların birbirlerine karşı sevgi ile bakmalarıyla mümkündür. İnsanların arasındaki köprüyü ise fedakârlıklar yani karşı tarafa yapılan iyilikler kurmaktadır. Bu sebeple yaşadığımız toplumda iyilik iklimi oluşturarak insanlarımızın – özellikle de yarınımızın toplumunu oluşturacak çocuklarımızın – birbirlerine iyilik yapmalarını sağlamak, bu konuda onları teşvik etmek gerekmektedir.

Bir toplum için çocukların önemi oldukça büyüktür. Yarınının toplumunu oluşturacak olan çocuklarımızı güzel değerlerle ve pozitif düşüncelerle yetiştirmek, şimdiki neslin en büyük vazifesidir. Bu düşüncelerle Haziran 2008’den itibaren Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde “İyilik Projesi” yürütülmektedir. Geleceğimizin nesli olan öğrencilerimiz, okullarında güzel olan değerlerlerimizle eğitilmekte, birbirlerine iyilik yapmakta, sevgi ile bakmaktadırlar.

İlimizdeki okullarda devam eden bu çalışmanın daha da olgunlaşıp okullarımızın dışına taşarak kapsayıcı bir çalışma haline dönüşmesi, bilim adamlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin görüşleriyle mümkün olacaktır. Böylelikle bu çalışma başka illerde de uygulanabilecek yeterliliğe kavuşacak, belki de tüm Türkiye’ye dalga dalga yayılarak ulusal bir iyilik ikliminin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Bu amaçla Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 20-21 Haziran 2009 tarihlerinde Elazığ’da “İyilik” üst başlığında (aşağıda muhtemel ana başlıkları verilecek olan) ulusal bir sempozyum düzenlenecektir.

Hem akademisyenlerin hem de öğretmenlerin sempozyumla ilgili kısa süreli bir ilanın ardından çok sayıda bildiri özeti göndermiş olması, gelen bildiri özetleri arasında özellikle değer öğretimi bağlamında uygulanmış ve uygulanmakta olan örnek uygulamaların çok sayıda olması bizleri çok sevindirmiştir. Bu durum Elazığ’ın her yıl düzenlemeyi planladığı “değer öğretimi ile ilgili iyi modeller”in sergileneceği ve paylaşılacağı bir sempozyuma ev sahipliği yapacak olması sonucunu doğurmaktadır. Böylelikle sınıfta, okulda, okul dışında insani değerlerin öğretilmesini sağlamak için gayret eden öğretmenleri ve eğitimcileri meslektaşları ile bir araya getirerek bu kişilerin yeni değer öğretimi modelleri geliştirmesine katkıda bulunulacaktır.

Değer öğretiminde iyi modellerin her zaman olduğuna ve bu uygulama modellerinin fark edilmesi ve paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bu paylaşım sonucunda, öğretmenlerde yeni farkındalıklar oluşacak, öğretmenleri daha geniş bir perspektifte düşünmeye özendirecek ve farklı uygulamaları kendi koşullarına nasıl uyarlayabilecekleri konusunda fikir geliştirmeleri için olanak sağlayacaktır.

www.iyiliksempozyumu.com

! Sana Yapılan İyilikleri Anlat

! Sana Yapılan İyiliği Yaz, Kutuya At