*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technology


Din Düşmanı - Mason Edebiyatçılar - Sapkın İnançlı Sanatçılar - Münafık Düşünürler

  İslam Düşmanı Sanatçılar - Edebiyatçılar

Abdullah Cevdet

Allah'ın düşmanı Cevdet... Abdullah Cevdet'i tanıyalım.

CENAZE NAMAZINI KİMSE KILMAMIŞTI, BİR ABDULLAH CEVDET HİKAYESİ…

Ayasofya Camiinde camiden çıkan cemaatin bir kısmı musalla taşındaki tabutun önünde toplanmıştı. Herkes bir şey
söylüyordu. Çoğunun ağzından çıkan cümle şuydu:”Götürün şu Allah düşmanını buradan!”
Hiç kimse cenaze namazını kılmak üzere safa geçmiyordu. “ Bu adam hayatında İslam dinine sürekli saldırdı. Hazreti peygambere hakaret etti. Bu sebeple, bir çok gencin ruhi ve imani buhranına, hatta bir kısmının intiharına vesile oldu. Böyle bir kimsenin namazı kılınmaz!” diyorlardı.
Dr. Abdullah Cevdet hayatta iken, İslamiyetin aleyhinde bulunmuştu. Yazılarında devamlı olarak İslami değerlere hücum etmişti. En büyük hedefinin, “halk arasında dinin nüfuzunu(etkisini) kırmak” olduğunu söylüyordu. Bu bakımdan ahali kendisine “Adüvüllah Cevdet- Allah’ın düşmanı Cevdet) ismini takmıştı.
Abdullah Cevdet’in yazdıklarını halk nefretle karşılamaktaydı. İslam düşmanlığı yapan gazetelerin batıp gitmesi gibi Abdullah Cevdet’te halk nazarında yok sayılmaktaydı.
Öldüğünde de yanında hiç kimse bulunmamaktaydı. Şimdi de cenaze namazını hiç kimse kılmak istemiyordu.
İmamlar da cenaze namazını kıldırmak istemiyorlardı. Ayasofya’daki tartışma giderek şiddetleniyordu. Abdullah Cevdet’in yakınları cenaze namazının kılınmasını, cemaat ise kılınmamasını istiyorlardı.
Abdullah Cevdet’in yakınları vakit namazını kılmamışlardı. Cenaze namazına da katılmayacaklardı. Fakat cemaatin cenaze namazı kılmasında ısrar ediyorlardı.
Tartışmanın daha fazla uzamasını istemeyen bir vatandaş bağırmıştı;”Bu adam İslam düşmanıydı, dinsizdi, namazı kılınamaz!”
Bu tartışmalardan sonra Abdullah Cevdet’in ölüsünü alan yakınları cenazeyi koyacak araba bulamazlar. Sağa sola koşuşurlar, fakat yok… Cenazeyi koyacak bir araba yoktur. Ne gariptir ki; o gün İslam cenaze arabaları meşguldür. Neticede, Fener Rum Patrikhanesine telefon edilerek cenaze arabası istenir.
Abdullah Cevdet’in cenazesi haç işaretli cenaze arabasına konularak götürülür.
Cenazenin yanında sadece birkaç yakını bulunmaktadır…
(Meşhurların Son Anları- Burhan Bozgeyik, sayfa:310 -311)

İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kurulmasında rol aldı ve Kürt Teali Cemiyeti‘nde faaliyet gösterdi. türk ırkının ıslahı için Avrupa'dan damızlık erkek getirelim, diyen kişidir.

abdullah cevdet, chp, avrupadan damızlık erkek getirelim


Ahmet Mithat Efendi
Üst derecede masondur.
Mason kaynakları Genç Osmanlıları şöyle anlatıyor: “Bütün Genç Osmanlıların hürriyetin insanın en doğal hakkı olduğu konusunda ve çeşitli edebi türlerde çok sayıda yazıları vardır. Kardeşimiz Şinasi’nin şiirleri ise, masonik alegoriden esinlenen ve zamana göre yürek isteyen dizelerle doludur.
Kardeşimiz Ziya Paşa’nın “Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm” deyişi, toplumun kendi durumunun bir muhasebesini, bir sorgulamasını yapmayı başlatacaktır. Bu devirde, Batı Medeniyeti ile Osmanlı değerleri arasında en ayrıntılı karşılaştırmayı yapan Kardeşimiz Ahmet Mithat Efendi olmuştur. Onun gazete ve dergi makaleleri ve ders kitapları dışındaki yüzden fazla eseri arasında, bu sorunlardan söz etmediği kitabı hemen hemen yok gibidir.
[52]

 
Ali Cânip Yöntem

Şark'ın Ufukları

Yükselmeyen tazarru'un ey Şark bitmiyor;
“Hayye âlel felâh”ını gökler işitmiyor.

Sönsün fezalarında sükûn işleyen seher
Dönsün zeminlerinde de isyana secdeler...

Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların!
Yaksın bütün ufukları artık belâların.

(Geçtiğim Yol / 1918)

Sönsün fezalarında sükûn işleyen seher
Dönsün zeminlerinde de isyana secdeler...

Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların!
Yaksın bütün ufukları artık belâların.

(Geçtiğim Yol / 1918)


Celal Sahir Erozan

 O Geliyor

Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü doğan güneş!

 


Falih Rıfkı Atay 

“Cehennemim var diye
Kurum etme ey Tanrım
Bağrımdaki ateşle
Seni bile yakarım”Faruk Nafiz Çamlıbel

Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil,
Kanlı bir gözyaşı nehrinde muazzam tabutun
Ey ilâhın yüce davetlisi, göklerden eğil
Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!

Tanrı, peygamber diye nedir, kimdir bilmeden
Taptığımız ne varsa, hepsi ondan şekil aldı.Hâlide Edip Adıvar

"VURUN KAHPEYE"  ROMANIYLA,YAHUDİ İSLAMCI İMAMLARIN YOBAZLIĞINI BAHANE EDEREK, KÖPEKLER GİBİ İSLAM'A SALDIRIR, AMA HİÇ BİR ZAMAN TEVRAT KİTABININ SAPIKLIĞINA SALDIRMAMIŞTIR !..

ÇÜNKÜ KRİPTO YAHUDİDİR..


Halit Ziya Uşaklıgil

Aşk-ı Memnu yani Yasak Aşk romanında evli bir kadın, kocasının yeğeniyle zina yapmaktadır. Eser bunun üzerine kuruludur.
Halit Ziya denen mason, ahlaksızlığı, zinayı edebiyat aracılığıyla normalleştirmektedir.
Zaten Aşk-ı Memnu konu olarak, Madam Bovary romanından çalıntıdır.Hamdullah Suphi Tanrıöver

İslam düşmanlığı yapmıştır. Özellikle Dağ Yolu adlı kitabında şeriata karşı nefretini kusmuştur. Irkçılığı öne çıkaran görüşleri çoktur. Faşizm taraftarıdır.

1930 yılında şöyle yazmış:
"
Faşizm bir vatan ideali etrafında iktisadi refahı, siyasi ve içtimai ahengi tesis etmeyi düşünür. bu milliyetçiliğin farikası *, milletin hakim ve mahkûm sınıflara ayırmak değil, her meslek erbabının umumi bir işbölümü içinde çalışma hakkını tanımak ve onun yükselmesini temin etmektir. [...] Münevver ve milliyetperver bir gençliğin, italya toprakları üzerinde, sınıf gayz ve kininden doğan hareket karşısında derhal kendini toparlamasını ve büyük vatanperverin  doğru yola gösteren emri altında, arzın medeniyet membalarından biri olan güzel memleketlerini siyanet edebilmelerini, hürmet ve takdir ile görmüşüzdür. Biz faşist milliyetperverliğin dünkü galeyanında, hem mazimizi hem istikbalimizi görürüz."
Türk Yurdu , Mayıs 1930; aktaran: Mete Tunçay , "Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması" (1923-1931), Ankara (Yurt Yay.), 1981; Sevan Nişanyan, "Yanlış Cumhuriyet", Kırmızı Yay., İstanbul 2008, s.31

Romanya dan bir kısım Hristiyan, Şaman ve Gagavuzları Ataturk un kurduğu Turk Ortodoks patrikhanesi cematini olusturmak uzere, 70 kadar kızlı erkekli öğrenciyi, Türkiye’ye getirmeyi başaran Tanrıöver’dir.

1943 yılında, İnönü’nün onayladığı bir kararla, bu öğrencilerin nüfus cüzdanlarına Hristiyan Türk Ortodoks yazılır ancak uzun vadede bir kısmı patrikhaneyi terk eder, bir kismi Müslümanlığı seçer.Hüseyin Cahit Yalçın

Mason olduğu için Abdülhamid düşmanıdır, devlete saldırılarından dolayı Serveti Fünun dergisinin kapatılmasına sebep olmuştur.

1922'de yeniden çıkarmaya başladığı Tanin gazetesinde Cumhuriyet hükümetini eleştirince gazetesi kapatilarak Çorum 'da bir bucuk yıl sürgün kaldı. Cumhuriyet döneminde de önde gelen İttihatçilardan biri olmasına rağmen varlığını etkin bir şekilde sürdürebilmiştir. Türk siyasi hayatında, merkezde olmayan ama her zaman “merkeze yakın” durmayı başaran figürlerin bolluğu arasinda bir “devlet adamı” olarak dikkat çekici bir yeri vardır.

Kadrolu masondur.  Bakınız:   www.mason.org.tr/web/03_turkiye.html


Celal Sahir Erozan

O Geliyor
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü doğan güneş!


Falih Rıfkı Atay 

“Cehennemim var diye
Kurum etme ey Tanrım
Bağrımdaki ateşle
Seni bile yakarım”


NÂZIM HİKMET RAN Dönmedir , mason, dedesi Polonya Yahudilerinden Borjenski’dir. Türk vatandaşlığından atılmıştır.


Mahmut Esat Bozkurt

Mahmut Esat Bey söz aldı ve sertçe cevap verdi:

“Evet hıristiyanlığı… Çünkü islâmlık terakkiye (ilerlemeye) manidir. Bu dinle yürünmez mahvoluruz. Ve bize kimse de ehemmiyeti vermez..” dedi.


Melih Cevdet AndayMunis Faik OzansoyMunis Tekinalp

Munis Tekinalp takma adlı Moiz Kohen… Sürekli türklüğü öne çıkaran, kemalizme vurgu yapan, Islam’ın emri olan Şeriat’a “kahrolsun” diyen,

Halifeliğin ve Padişahlığın kaldırılmasını savunan ve sonunda Fransa’da Yahudi mezarlığına gömülen bir yahudi… 


Osman Hamdi

Osman Hamdi - Mihrap (Tekvin - Yaratılış)
Mihrapta rahle üzerine oturmuş bir kadın ve yerlerde Kutsal Kitaplar.


Tevfik Fikret

Tarih-i Kadim
En zorlu düşmanın işte, tanrı,
boğmak ister seni ulu katında,
çok iyi tanırsın sen o yılanı,

onun kızgın zehrinden bir vakitler bize
bir tadımlık vermiştin hani.Refik Halid Karay

Kurtuluş Savaşı aleyhine yazılar yazdığı ve faliyet yürüttüğü gerekçesiyle vatan haini ilan edilerek “yüzellilikler” listesine girdi. 9 Kasım 1922’de sınır dışı edildi. Sürgün olarak gittiği Beyrut ve Halep’te 15 yıl kaldı.Reşat Nuri Güntekin


Rıza Tevfik Bölükbaşı

1918-1919 yılları Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadıdır.
Babasının isteği üzerine İstanbul’da bir Musevî okulunda okudu. Gelibolu’da rüştiyeyi bitirdi. Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimine Mülkiyede başladı ise de öğrenci hareketlerine katıması nedeniyle kovulunca 1890 yılında Tıbbiyeye girdi ve 1899 yılında mezun oldu.
1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. II. Meşrutiyet sonrasında Edirne mebusu oldu. Damat Ferit kabinesinde Maarif Nazırı oldu. Sevr antlaşmasını imzalayanlardandır. Balkan Harbine de, Kurtuluş Savaşına da karşı çıkmıştır.

Cumhuriyet döneminde Vatan Hainileri-Yüzellilikler Listesine girdiği için yurt dışına kaçmış, af Kanunu’ndan faydalanarak ancak 1943’te yurda dönebilmiştir.
Felsefeye merakı nedeniyle “Feylesof” diye anılır. Sekiz dil biliyordu, şair ve yazardı. Şiirlerinin tümünü derleyerek 1934 yılında Lefkoşa’da Serab_ı Ömrüm adıyla yayınlamıştır. Tekris yeri ve tarihi bilinmemektedir.1909 da başlayan görev döneminde Hatiplik yapmıştır. 1918-1921 dönemi için Büyük Üstad seçilmiş, 1919’da istifa etmiştir.

Ahmet Rasim

Mhmet Emin Yurdakul

huseyin-cahit-yalcin

resad-nuri-guntekin

www.mason.org.tr/web/03_turkiye.htmlŞinasi
Üst derecede masondur.
Mason kaynakları Genç Osmanlıları şöyle anlatıyor: “Bütün Genç Osmanlıların hürriyetin insanın en doğal hakkı olduğu konusunda ve çeşitli edebi türlerde çok sayıda yazıları vardır. Kardeşimiz Şinasi’nin şiirleri ise, masonik alegoriden esinlenen ve zamana göre yürek isteyen dizelerle doludur.
Kardeşimiz Ziya Paşa’nın “Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm” deyişi, toplumun kendi durumunun bir muhasebesini, bir sorgulamasını yapmayı başlatacaktır. Bu devirde, Batı Medeniyeti ile Osmanlı değerleri arasında en ayrıntılı karşılaştırmayı yapan Kardeşimiz Ahmet Mithat Efendi olmuştur. Onun gazete ve dergi makaleleri ve ders kitapları dışındaki yüzden fazla eseri arasında, bu sorunlardan söz etmediği kitabı hemen hemen yok gibidir.
[52]


Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Sabetayisttir. Yani Müslüman görünümlü Yahudi.
Türkçülüğün diğer kaynağı ise Müslümanlığı kabul edip Osmanlı Devleti’nde görev alan aslen Yahudi Polonya – Macaristan milliyetçileri ve onların devamı denebilecek Selanik merkezli “İslamsız Türkçüler” dir. Selanikli olmasalar da Selanik’te oluşan ekolü benimseyenlerin büyük çoğunluğu aynı zamanda Sabetaycı veya Karaimcidir. Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Tekin Alp, Yaşar Nabi Nayır, Hüseyin Cahit Yalçın, Celal Nuri İleri, Faruk Nafiz Çamlıbel, Burhan Belge, Ahmet Emin Yalman, Yunus Nadi, Doğan Nadi, Simaviler… bu akımın etkili temsilcileridir. “İslamsız Türkçülüğü” savunan düşünce ve aksiyon adamları, ellerindeki yayın gücü ile daha etkili bir kamuoyu oluşturabilmişlerdir.”