*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technologyEğitimde Ödüllendirme devam
ELDE EDİLEN SONUÇLAR

 Eğitim Paydaşlarına İlişkin Sonuçlar:  

                “Paydaşların Ödüllendirilmesi Projesi” sonucunda hedeflerin büyük çoğunluğuna ulaşıldığı görülmüştür. Paydaşlarla yapılan görüşmelerde projenin, uygulamadaki birkaç aksaklık dışında genel olarak büyük bir kabul gördüğü tespit edilmiştir. Anket uygulamalarımızdaki sonuçlar da bunu doğrulamaktadır.  

* Bu projemiz sonucunda okul imajının daha da iyileştiği,  

* Öğrencilerde ve diğer paydaşlarda okulu sahiplenme bilincinin yükseldiği,  

* Sahiplenme bilincinin yükselmesiyle onarım masraflarında azalma olduğu,  

* Okul etkinlikleri ve yeni eğitim malzemesi alınması için sponsor bulunmasının kolaylaştığı,  

* Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde artış olduğu,  

* Öğretmenlerde mesleki tatmin duygusunun gerçekleştiği,  

  tespit edilmiştir.

Öğretmenlere İlişkin Sonuçlar:  

 

1-Okulumuzda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi sonucunda bu başarılarda emeği olan öğretmenlerde mesleki tatmin ile başarma duygusunun verdiği mutluluk öğretmenlerimizin çalışma ve üretme isteklerini kamçılamıştır. 
2- Çevreden öğretmenlerimize karşı gösterilen saygı ve sevgide artış gözlemlenmiştir. 

3- Okulumuzdan ayrılan ve emekli olan öğretmenlere de hizmet onur ödül belgesi verilerek onların okulumuzdaki çalışmalarına verilen değer vurgulanarak bu öğretmenlerimiz onurlandırılmıştır.

4- Belirli etkinliklere sınıfça veya grupça katılım olmasından dolayı bu sınıfların atmosferi olumlu yönde değişti ve öğretmenlerimiz daha verimli ders işleme ortamı buldular.

 

 

 


Kuruma İlişkin Sonuçlar:  

      1-     Mezunlarımızın ödül törenlerine sponsorluğu sağlanarak okulumuza katkıları artırılmış ve bu mezun öğrencilerimiz şu an okuyan öğrencilerimize iyi birer örnek olarak gösterilmiştir.  

2-       Okulumuzda yeni sosyal kulüplerin açılması sağlanmıştır.  

3-       Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere daha etkin katılımı sağlanmıştır.  

4-       Problemli öğrenciler sosyal ve kültürel faaliyetler ile meşgul edilerek okulumuzdaki şiddet olayları daha da azaltılmaya çalışılmıştır.  

5-       Okulumuza kayıt için başvuran öğrencilerin sayısında artış olmuştur. Bu sayede öğrenci kalitemiz yükselmiştir.  

6-       Yapılan sosyal faaliyetler ve sonunda yapılan ödül törenlerinin yazılı ve görsel basında yer alması okulumuzun tanıtımına katkı sağlamıştır.  

7-       Okulumuza yeni sponsorlar bulunarak konferans salonumuz yenilenmiş ve teknolojik eğitim araçlarıyla donatılmıştır.  

8-       Ödül alan ve içinde ödül alma isteği uyanan öğrencilerde okulu sahiplenme duygusu ve “burası benim okulum” algılamasının gelişmesi sebebiyle, okul bina ve donanımlarında daha az tahribat olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, tarafımızdan, özelde okulumuz, genelde ise devletimiz için bir tasarruf unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Velilere ve Diğer Paydaşlara İlişkin Sonuçlar:  

1.       Veli bilgilendirme toplantılarına katılımda artış olduğu gözlenmiştir.  

2.       Velilerin, okulda yapılan etkinliklere katılmaları için öğrencileri teşvik ettikleri gözlenmiştir.  

3.       Okulumuza yapılan ayni ve nakdi bağışlarda artma olmuştur.  

4.       Velilerin okul-öğrenci ilişkisine olan güveni yükselmiştir.  

5.       Veliler, ödüllendirilen çocukları üzerindeki olumlu değişimi fark ederek çocuğu teşvik ederek eğitmenin önemini günlük hayatlarında somut olarak gördüler.  

  Öğrencilere İlişkin Sonuçlar:  

1.       Ödül alan öğrencilerin okulu daha çok benimsedikleri ve sevdikleri gözlenmiştir.  

2.       Sosyal-kültürel etkinliklerde görev almak isteyen öğrenci sayısında gözle görülür bir artış olmuştur.  

3.       Anti-sosyal öğrenciler, sosyal etkinlikler aracılığıyla kendilerini gerçekleştirme olanağı bulmuşlardır.  

4.       Ödül alan öğrencilerde kendine güven duygusu gelişmiştir.  

5.       Öğrenciler arası olumlu rekabet artmıştır.  

6.       Disiplin olaylarında azalma olmuştur.  

7.       Kazandıkları bu sosyal deneyimle öğrencilerin okula ve hayata bakış açıları değişerek ufukları açılmıştır.  

8.       Sosyal-kültürel etkinliklere katılan sorunlu öğrencilerin davranışlarında iyileşme görülmüştür.  

9.       Başarılı bir sosyal etkinlikten, başarı elde edilecek başka bir etkinliğe geçmek için ne yapmak gerektiği konusunda fikri olmayan öğrencilerin kendilerine olan güvenleri pekişmiş ve bu konuda fikir sahibi olmuşlardır.   

10.   Okuldaki etkinlik ve başarı ortamının tüm gençlere ve girişimde bulunanlara açık olduğunu ve başarının ödüllendirildiğini gördüler.

    2004–2005 Eğitim-Öğretim Yılında verilen ödül-başarı belgeleri toplamı 294’ken, Paydaşların Ödüllendirilmesi Projesi ile bu sayı 2005–2006 Eğitim-Öğretim Yılında 438’e çıkmıştır.
            Öğrencilere, yeteneklerinin önemli bir kısmını kullanabilecekleri, başarma duygusunu tadabilecekleri, paydaşların “benim okulum” diyebilecekleri bir okul ortamı oluşturmada ödüllendirmenin belirsiz değil, net ölçütlerle ortaya konduğu “Paydaşların Ödüllendirilmesi Projesi”nin önemi, raporumuzun içeriğinde sunulduğu üzere hem ödüllendirmenin felsefi boyutuyla hem de elde edilen somut verilerle vurgulanmaya çalışılmıştır.
                                            
TSE-ISO BELGELİ OKUL: ARİF MOLU ATL

 

Bir Efkan Doğan ProjesiÖdül Verdiğimiz Alanlarla İlgili Ölçütler:       


 ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLܒ  ÖLÇÜTLERİ

1. Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olan,
 

2. Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilen,

3. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLܒ  verilir.


       

  ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Kültürel etkinliklerde okulu başarıyla temsil edenlere,

2. Okul içi kültür ve sanat yarışmalarında dereceye girenlere,

3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulunun onayı ile ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLܒ verilir.


             
 


    ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLܒ  ÖLÇÜTLERİ
1. Bilimsel çalışmalarıyla okulu üstün başarıyla temsil edenlere,
2. Buluş yapanlara, buluşa katkıda bulunanlara,
3. Bilimsel yayını (kitap, bilimsel makale) olanlara,
4. Ülke veya il düzeyindeki yarışmalarda dereceye girenlere,
5. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLܒ  verilir.‘ MÜKEMMEL FİKİR ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Öğrencilere, okula, topluma faydalı olan ve uygulamaya konan fikri önerenlere,

2.  Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL FİKİR ÖDÜLܒ verilir.

  

  ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Ülke veya il düzeyindeki mesleki yarışmalarda dereceye giren bütün öğrencilere,

2. Benzer çalışmalardan üstün özellikleri olan eseri yapan öğrenciye, atölye zümre öğretmenlerinden çoğunluğun teklifi üzerine, her bir atölye (bölüm) için her dönemde bir öğrenciye,

3. Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLܒ verilir.

   ‘HİZMET ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Okula katkıda bulunan paydaşlara,

2. Emekli olan veya okuldan ayrılan idareci, öğretmen ve personele,

3. Öğretmenlerin, Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifiyle ve bu kurullardan birinin onayıyla ‘HİZMET ONUR ÖDÜLܒ verilir. 


  ‘SPOR ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1.Ülke veya il çapında yapılan yarışmalarda madalya kazanan sporculara,

2.Spor etkinliklerinde okulu başarıyla temsil edenlere

3. Okul içi spor yarışmalarında derece elde edenlere,

3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘SPOR ONUR ÖDÜLܒ verilir.Ödül, kişinin verilen alandaki çalışmasıyla sınırlıdır. Sorunlu veya derslerinde başarısız bir öğrenciye de ödül verilebilir. Amaç böyle öğrencileri takdir edip onurlandırarak eğitime ve topluma kazandırabilmek ve benzeri durumlardaki öğrencilere de örnek oluşturabilmektir.  


             Marifet iltifata tabidir.      

      Türk ata sözü 


Bir Efkan Doğan Projesi

ödül almazmısınız, ödüllendirme, afiş, duyuru

Efkan DOĞAN
Eğitimde Ödüllendirme Yönergesi  >>> 
 
site haritası