.    *Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technology
Marifet iltifata tabidir. Türk atasözü


ARİF MOLU
ANADOLU TEKNİK ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
EĞİTİM PAYDAŞLARINI

ÖDÜLLENDİRME YÖNERGESİ (Başarı Belgeleri)
Efkan DOĞAN

1.AMAÇ

Bu yönerge, örnek davranışlarda, etkinliklerde, bilimsel çalışmalarda bulunan, topluma yararlı fikir öneren, okula katkıda bulunan eğitim paydaşlarını ödüllendirme konusundaki yöntem ve kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

2. TANIMLAR

Bu yönergede geçen

Okul: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini

Müdür: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürünü

Paydaş: Okulla ilgisi olan bütün bireyleri

Öğrenci: Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisini

Ödül Kurulu: TKY Ödüllendirme Ekibi ve Disiplin Kurulunu

ifade eder.

 

 

 

3. ÖDÜLLENDİRME AŞAMALARI

A-Ödül Kurulu’nun tespit ettiği ölçütler ve teklif formları dönem sonuna otuz gün kala ilgili kişi ve birimlere iletilir.

onur ödülü, teklif, öneri, formu

B- Dönem sonuna on beş gün kala teklif formları toplanır ve Ödül Kurulu
değerlendirmeye alır.

 

C- Değerlendirilmesi uygun bulunanlar okul idaresine bildirilir.

 

Ç- Okul idaresi ödülleri ve ödül belgelerini hazırlar.

 

D- Ödüller ve ödül belgeleri 1.dönemde, karne dağıtım günü; 2. dönemde karne dağıtım günü veya Arif Molu Kültür-Sanat Günleri’nde verilir.

 

E- Ödüllendirme ölçütleri aşağıdaki şekildedir

kültürel etkinlik başarı belgesi

 

‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Kültürel etkinliklerde okulu başarıyla temsil edenlere,

2. Okul içi kültür ve sanat yarışmalarında dereceye girenlere,

 

3. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulunun onayı ile ‘KÜLTÜREL ETKİNLİK ONUR ÖDÜLܒ verilir.

 

 
örnek davranış onur ödülü başarı belgesi

‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olan,

 

2. Okulun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kollamadaki örnek davranışları okul yönetimi veya öğretmenlerince tespit edilen,

 

3. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘ÖRNEK DAVRANIŞ ONUR ÖDÜLܒ verilir.

 

 
mükemmel eser onur ödülü başarı belgesi

‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Ülke veya il düzeyindeki mesleki yarışmalarda dereceye giren bütün öğrencilere,

 

2. Benzer çalışmalardan üstün özellikleri olan eseri yapan öğrenciye,

 

3. Atölye zümre öğretmenlerinden çoğunluğun teklifi üzerine, her bir atölye (bölüm) için her dönemde bir öğrenciye, Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL ESER ONUR ÖDÜLܒ verilir.

 

 
bilimsel çalışma onur ödülü başarı belgesi

‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Bilimsel çalışmalarıyla okulu üstün başarıyla temsil edenlere,

 

2. Buluş yapanlara, buluşa katkıda bulunanlara,

 

3. Bilimsel yayını (kitap, bilimsel makale) olanlara,

 

4. Ülke veya il düzeyindeki yarışmalarda dereceye girenlere,

 

5. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ONUR ÖDÜLܒ verilir.


mükemmel fikir ödülü başarı belgesi

‘MÜKEMMEL FİKİR ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Öğrencilere, okula, topluma faydalı olan ve uygulamaya konan fikri önerenlere,

 

2. Öğretmenlerin, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Onur Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘MÜKEMMEL FİKİR ÖDÜLܒ verilir.

 

 
spor onur ödülü başarı belgeleri
 

‘SPOR ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1.Ülke veya il çapında yapılan yarışmalarda madalya kazanan sporculara,

 

2.Spor etkinliklerinde okulu başarıyla temsil edenlere

 

3. Okul içi spor yarışmalarında derece elde edenlere,

 

4. Öğretmenlerin, Onur Kurulu’nun, Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun veya Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Disiplin Kurulu’nun onayı ile ‘SPOR ONUR ÖDÜLܒ verilir.

 

 
hizmet onur ödülü başarı belgesi

‘HİZMET ONUR ÖDÜLܒ ÖLÇÜTLERİ

1. Okula katkıda bulunan paydaşlara,

 

2. Emekli olan veya okuldan ayrılan idareci, öğretmen ve personele,

 

3. Sosyal Etkinlikler Kurulu’nun, Onur Kurulu’nun veya Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin teklifiyle ve bu kurullardan birinin onayıyla ‘HİZMET ONUR ÖDÜLܒ verilir.

 

 

Ödül, kişinin verilen alandaki çalışmasıyla sınırlıdır. Sorunlu veya derslerinde başarısız bir öğrenciye de ödül verilebilir. Amaç böyle öğrencileri takdir edip onurlandırarak eğitime ve topluma kazandırabilmek ve benzeri durumlardaki öğrencilere de örnek oluşturabilmektir.

4.YÜRÜRLÜK

 

Bu yönerge onay tarihinden itibaren Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.


Efkan Doğan Projesi 2005 Kayseri
ARİF MOLU TL ve EML