*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technology


Türk Dili ve Edebiyatı Uygulama Sınavı Örnekleri

Dil ve Anlatım Hazırlık Soruları, Konu Başlıkları


Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Ölçeği

   

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - DİL VE ANLATIM UYGULAMA SINAVI ÖLÇEĞİ

Yazma Sınavı 25 P

Okuma Sınavı 25 P

Dinleme Sınavı 25 P

Konuşma Sınavı 25

No

Adı Soyadı

Toplam

Türe Uygunluk

İçerik

Soru 1

Soru 2

Soru 1

Soru 2

Vurgu-Tonlama

Jest-Mimik

Telaffuz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                               
                               

Eğer zümre toplantısında uygulama sınavına sadece bir not girme kararı aldıysanız bu listeyi kullanınız.

İki ve daha fazla uygulama sınav notu girme kararı aldıysanız diğer listeyi kullanınız.

                   

Efkan Doğan

                   

Taceddin Veli AİHL Edebiyat Öğrt. Kayseri

                               
   

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - DİL VE ANLATIM UYGULAMA SINAVI ÖLÇEĞİ

   

Yazma Sınavı 100 P

Okuma Sınavı 100 P

Dinleme Sınavı 100

Konuşma Sınavı 100

 

No

Adı Soyadı

Türe Uygunluk

İçerik

…

Soru 1

Soru 2

…

Soru 1

Soru 2

…

Vurgu-Tonlama

Jest-Mimik

Telaffuz

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zümre toplantısında iki ve daha fazla uygulama sınav notu girme kararı aldıysanız yukarıdaki listeyi kullanınız.

Mesela 3 uygulama notu verme kararı aldıysanız "okuma ve yazma" sınav notlarının ortalamasını alınız.

Eğer zümre toplantısında uygulama sınavına sadece bir not girme kararı aldıysanız diğer listeyi kullanınız.

 
                 

Efkan Doğan

 
                 

Taceddin Veli AİHL Edebiyat Öğrt. Kayseri

 
                               

Puanlamayı ve içeriği uygulamanıza göre değiştiriniz.  

 

 

 

28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”

“h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

“(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.”

MADDE 17 –   Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.”
 
 
 
 
 
 

***

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Uygulama Sınavı Çalışma Soruları >>>

10. Sınıf Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Çalışma Soruları >>>

11. Sınıf Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Çalışma Soruları >>>

12. Sınıf Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı Çalışma Soruları >>>